Toimitusjohtajan katsaukset 2017

Julkaistu 7.2.2018

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen

”100. toimintavuosi oli Orionille hyvä”

”Vuosi 2017, joka oli samalla Orionin 100. toimintavuosi, oli näkymäarviomme mukainen. Ylsimme liikevaihdossa edellisvuoden tasolle. Liikevoittomme, 293 miljoonaa euroa, oli ilman olennaisia myyntivoittoja laskettuna vertailukauden tasolla. Vuoden 2016 liikevoitto sisälsi 22 miljoonan euron suuruiset osakkeiden myyntivoitot.


Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti laski odotetusti, mutta etenkin Easyhaler-tuoteperheen ja tehohoitorauhoite Dexdorin kasvu korvasi tätä laskua. Dexdorin myynti kehittyi edelleen suotuisasti, vaikka tuotteen geneerinen kilpailu alkoi Saksassa.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen myynti jatkoi hyvää kasvuaan. Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmiste on katsauskauden jälkeen tuotu myös Ranskan markkinoille, joten se on nyt lanseerattu kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Orion jätti huhtikuussa 2017 myyntilupahakemuksen salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa, ja prosessi etenee suunnitellun aikataulun mukaan.

Biosimilaari Remsiman myynnin hyvä kasvu synnytti merkittävän osan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihdon kasvusta. Kilpailutilanne on kuitenkin kiristynyt. Orion on vuoden 2018 alussa lanseerannut toisen biosimilaarin, Ritemvian (rituksimabi), jonka myynti on käynnistymässä. Tuotteen myynnin odotetaan kuitenkin jäävän Remsimaa pienemmäksi.

Erityistuotteiden myynti kasvoi Skandinaviassa sekä itäisessä Euroopassa ja Venäjällä. Suomessa myynti laski hieman, mikä johtui erityisesti katsausvuoden alussa tehdystä reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta. Sen vaikutus Suomen myyntiin oli ennakoitua suurempi, noin 15 miljoonaa euroa. Myös Orionin käyttämän lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n toimitusvaikeudet vaikuttivat Suomessa myyntiä alentavasti. Toimitusvaikeuksilla ei kuitenkaan ollut olennaisia suoria vaikutuksia, ja vaikutusta rajasivat Orionin omat tilapäisjärjestelyt jakelun varmistamiseksi. Orionin tiettyjä tuotteita jakelevat väliaikaisesti myös muut jakelijat kuin Oriola Finland Oy. 

Lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin liikevaihto kehittyi hyvin, ja myös eläinrauhoitteiden myynti oli vertailukautta suurempaa. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja sen liikevoitto kasvoi tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Olemme saaneet päätökseen Janssen Pharmaceuticals, Inc. –yhtiön kanssa toteutetun  kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741) kehittämiseksi Alzheimerin taudin oireiden hoitoon. Tutkimuksessa tuotteella ei havaittu tavoiteltua tehoa. Tutkimustulokset arvioidaan yhdessä Janssen Pharmaceuticals, Inc. -yhtiön kanssa.

Jatkamme pitkäjänteisesti uusien, innovatiivisten lääkkeiden ja hoitotapojen kehittämistä potilaille, sillä se on vankka pohja strategiamme ja kasvutavoitteemme toteuttamiselle tulevaisuudessa. Odotamme tänä vuonna uutisia useasta tutkimushankkeesta, muun muassa kliinisen vaiheen III –tutkimuksen tuloksia eturauhassyövän hoitoon kehitteillä olevasta darolutamidista (ODM-201). Olemme aloittaneet uuden hankkeen Easyhaler-tuoteperheen laajentamiseksi ja uuden tiotropium-valmisteen kehittämiseksi keuhkoahtaumataudin hoitoon.

Olemme arvioineet  konsernin Orion Diagnostica -tulosyksikön strategisia vaihtoehtoja ja päättäneet selvittää sen mahdollista myyntiä tai muuta järjestelyä, jossa Orion Diagnostica siirtyisi Orion-konsernin ulkopuolelle. Selvityksen seurauksena on mahdollista päätyä myös lopputulokseen, jossa Orion Diagnostica jatkaa Orion-konsernin osana. Orion Diagnostica toimii liiketoiminnallisesti itsenäisesti, eikä sillä ole merkittäviä liiketoiminnallisia synergioita Lääkeliiketoiminnan kanssa.

Tuotteiden generisoitumisen ja hintakilpailun johdosta arvioimme, että vuoden 2018 liikevaihto on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017. Orion jatkaa määrätietoisesti toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi. Liikevaihdon arvioidun kehityksen ja näiden toimenpiteiden seurauksena liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioidaan laskevan vuodesta 2017. Näkymäarvio sisältää myös Orion Diagnostican.

 

 

 

Julkaistu 26.10.2017

”100. toimintavuosi jatkunut suunnitellusti”

”Orionilla tuli 21. syyskuuta 100 vuotta täyteen hyvinvoinnin rakentajana. Olemme kulkeneet pitkän matkan vaatimattomasta lääkepajasta kansainvälisesti toimivaksi lääkeyhtiöksi. Tällä hetkellä Orionin lääketutkimusputkessa on useita lupaavia hankkeita, ja tuotteitamme myydään ympäri maailmaa.

Vuoden 2017 tammi-syyskuussa liikevaihtomme oli edellisvuoden tasolla.

Alkuperälääkkeistä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen myynti jatkoi hyvää kasvua. Budesonidi-formoteroli-yhdistelmävalmisteen maantieteellinen laajentuminen eteni, ja tuotteen myynti on alkanut myös Saksassa ja Iso-Britanniassa. Toimitukset rinnakkaismarkkinointi-kumppani Menarinille ovat alkaneet Etelä-Euroopassa.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti laski odotetusti, mutta Easyhaler-tuoteperheen, tehohoitorauhoite Dexdorin sekä akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin kasvu on osittain korvannut tätä laskua. Dexdorin geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa, mutta kilpailu ei ole toistaiseksi laajentunut muihin maihin.

Biosimilaari Remsima on toiminut Erityistuotteiden kasvun ajurina, ja kansallisen tarjouskilpailun voitto Norjassa vuoden toisella neljänneksellä on kasvattanut tuotteen myyntiä. Kokonaisuudessaan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi hieman, vaikka sen liikevaihtoon vaikuttivat edelleen negatiivisesti markkinaympäristön muutokset ja kiristynyt hintakilpailu erityisesti Suomessa. Orionin käyttämän lääkejakelijan Oriola Finland Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimitusvaikeudet ovat Suomessa vaikuttaneet myyntiä alentavasti, mutta vaikutus ei ole ollut olennainen.


Lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön on kasvanut selvästi, ja myös eläinlääkkeiden myynti on ollut vertailukautta suurempaa. Molempien kohdalla kasvu johtuu kuitenkin pitkälti toimitusten erilaisesta ajoittumisesta verrattuna edelliseen vuoteen.

Tammi-syyskuun 2017 liikevoittomme oli vertailukautta alhaisempi, mikä johtui erityisesti vertailukaudella saaduista 22 miljoonan euron suuruisista osakkeiden myyntivoitoista. Liikevoittoon vaikuttivat myös Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku sekä Suomessa vuoden alussa tehty reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutos, jonka vaikutus on ollut ennakoitua suurempi. Arvioimme muutoksen laskevan myyntiämme noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lisäksi edellisvuotta pidemmät tuotannon kesäseisakit heikensivät bruttokatettamme. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat vertailukaudesta panostaessamme erityisesti Easyhaler-tuotteiston myynnin kasvattamiseen.

Orionin tutkimus- ja kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Odotamme ensi vuonna faasi III -vaiheen tuloksia eturauhassyövän hoitoon kehitteillä olevasta darolutamidista (ODM-201). Seuraavien parin vuoden aikana odotettavissa on uutisia myös usean muun hankkeen jatkosta. Sillä välin haemme kasvua erityisesti Easyhaler-tuoteperheestä, jonka tuotantokapasiteetin laajentamista sekä myynnin edistämistä jatkamme.

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 19.7.2017

”Vuosi edennyt suunnitellusti”

 

”Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihtomme kasvoi hieman vertailukaudesta ja liikevoittomme oli samalla tasolla kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa.

Alkuperälääkkeissä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperheen myynti on jatkanut kasvuaan yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Huhtikuun alussa jätimme myös tuoteperheen uudelle salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle myyntilupahakemuksen Euroopassa. Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdorin myynti on edelleen ollut vahvaa huolimatta siitä, että geneerinen kilpailu on alkanut Saksassa. Myös pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti on jatkanut kasvuaan. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti on odotetusti vähentynyt, mutta kasvavat muut tuotteet ovat pystyneet korvamaan tämän laskun. Kokonaisuutena alkuperälääkkeiden myynti on ollut hieman edellisvuotta suurempaa.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto on noussut hieman vertailukaudesta. Tulosyksikön liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti markkinaympäristön muutokset ja kiristynyt hintakilpailu erityisesti Suomessa, jossa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden alussa kaventamalla ns. hintaputkea. Toisaalta kansallisen tarjouskilpailun voitto Norjassa on kasvattanut Remsima-biosimilaarivalmisteen myyntiä vertailukaudesta.

Lääkkeiden vaikuttavia aineita valmistavan Fermionin myynti on kehittynyt alkuvuonna hyvin, ja liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön on kasvanut selvästi. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Myös eläinlääkkeiden myynti on kasvanut. Tämä johtuu lähinnä yhteistyökumppaneille tehtyjen eläinrauhoitetoimitusten ajoituksesta verrattuna edelliseen vuoteen.

Myynnin ja markkinoinnin kustannuksia ovat nostaneet esimerkiksi panostukset Easyhaler-tuotteiston myyntiin.

Orionin tutkimus- ja kehityshankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa.”

 

Julkaistu 26.4.2017

”Orionin juhlavuosi käynnistynyt hyvin”

”Vuoden 2017 tammi–maaliskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoi edellisvuoden tammi–maaliskuuhun verrattuna. Liikevoiton paraneminen johtuu liikevaihdon kasvun lisäksi edellisvuotta suuremmista etappimaksuista.

 

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi hyvää kasvua yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdor kasvoi edelleen vahvasti ja myös jo pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kehittyi edelleen hyvin. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi odotetusti laskuaan, mutta kasvavat muut tuotteet pystyivät kuitenkin korvamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun, ja kasvattamaan Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kokonaismyyntiä.

 

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Kasvun pysähtyminen johtuu markkinaympäristön muutoksista ja kiristyneestä hintakilpailusta muun muassa Suomessa, jossa vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden hinnoittelujärjestelmään tehtiin muutoksia vuoden alussa kaventamalla ns. hintaputkea. Lisäksi edellisinä vuosina selkeää kasvua tuoneen Remsima-tuotteen myynti oli alkuvuonna myös hieman vertailukautta alemmalla tasolla johtuen lähinnä Norjan kansallisen tarjouskilpailun ajoituksesta.

 

Fermionin myynti kehittyi alkuvuonna hyvin. Lääkeraaka-aineiden kaupassa tilaussyklit ovat viime vuosina muuttuneet yhä lyhyemmiksi, ja tämä on johtanut liiketoiminnan volyymin aiempaa selkeästi suurempaan vaihteluun vuoden kuluessa ja eri vuosien välillä. Muut tulosyksikkömme pystyivät kasvattamaan liikevaihtoaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Orionin uusi tutkimus- ja kehitysjohtaja Christer Nordstedt aloitti tehtävässään Orionin johtoryhmän jäsenenä helmikuussa. Katsauskauden aikana keskityimme viemään eteenpäin meneillään olevia kliinisiä kehityshankkeitamme, jotka ovatkin edenneet suunnitellusti. Katsauskauden jälkeen huhtikuussa jätimme myyntilupahakemuksen Easyhaler-tuoteperheen uudelle salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteelle Euroopassa.

 

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa."