Toimitusjohtajan katsaukset 2016

Julkaistu 8.2.2017

”Satavuotiaalla Orionilla jälleen vahva vuosi”

 ”Vuonna 2016 sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Liikevoiton selvää kasvua selittävät liikevaihdon kasvu sekä yhteensä noin 22 miljoonan euron myyntivoitot.

 

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi vahvaa kasvuaan yhdistelmävalmiste Bufomix Easyhalerin johdolla. Vuoden aikana saimme hajautetun hyväksymismenettelyn kautta myyntiluvat budesonidi–formoteroli-yhdistelmävalmisteelle myös Saksaan, Iso-Britanniaan ja Ranskaan. Kansallinen hyväksymisprosessi on päättynyt Saksassa ja meneillään Iso-Britanniassa sekä Ranskassa. Lisäksi joulukuussa saimme salmeteroli-flutikasoni-yhdistelmävalmisteella tehdyissä farmakokineettisissä tutkimuksissa myönteisiä tuloksia, joiden perusteella suunnittelemme hakevamme tuotteelle myyntilupaa Euroopassa. Tämän hetken arvion mukaan myyntilupahakemus Euroopassa voitaisiin jättää vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana.

 

Muista keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoitorauhoite Dexdor kasvoi edelleen vahvasti ja myös jo pitkään markkinoilla olleen akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kehittyi edelleen hyvin. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi laskuaan, mutta ennakoitua hitaammin. Kasvavat tuotteet pystyivät kuitenkin korvamaan Parkinson-lääkkeiden myynnin laskun, ja kasvattamaan Alkuperälääkkeet-tulosyksikön kokonaismyyntiä. Tulosyksikön liikevaihto kääntyi kasvuun vuonna 2016 ensimmäisen kerran Parkinson-lääkkeiden geneerisen kilpailun alkamisen jälkeen.

 

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla Suomessa, Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Tulosyksikön tuotteista biosimilaarituote Remsiman myynti vertailukauteen nähden oli edelleen vahvaa, vaikka kasvuvauhti hidastui selvästi alkuvuodesta johtuen tarjouskilpailujen ja toimitussopimuskausien ajoituksista. Muista liiketoiminnoistamme Eläinlääkkeet ja sopimusvalmistus ylsivät liikevaihdossaan edellisvuoden tasolle. Fermionin myynti laski johtuen haastavasta markkinatilanteesta sekä tuotannon painottumisesta enemmän emoyhtiö Orionin tuotteisiin. Orion Diagnostican liikevaihdon lasku johtui lähinnä erään jakelutuotteisiin liittyneen yhteistyön loppumisesta.

 

Orionin tutkimuksessa ja kehityksessä tapahtui paljon vuonna 2016. Olemme yhdessä Bayerin kanssa laajentaneet eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin antagonistin (ODM-201) kliinistä kehitysohjelmaa ja aloittaneet uuden faasi III -tutkimuksen potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä. Uutena hankkeena aloitimme myös kliinisen vaiheen I -tutkimuksen BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien transkriptiota monissa syöpälajeissa. Katsauskauden jälkeen tammikuussa kumppanimme Tenax sai valmiiksi kliinisen vaiheen III –tutkimuksen levosimendaanilla. Alustavien tulosten mukaan tutkimus ei saavuttanut päätavoitteitaan. Tenax on ilmoittanut jatkavansa tulosten analysointia sekä keskustelevansa Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n kanssa tutkimustuloksista sekä kehitystyön mahdollisesta jatkosta. Me Orionilla puolestamme saimme valmiiksi kliinisen vaiheen II –tutkimuksen ALS-potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Saatujen tulosten perusteella suunnittelemme jatkavamme kehitysohjelmaa. Vuoden aikana Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitettu hanke (ODM-104) sekä kiinteiden syöpäkasvaimien hoitoon tarkoitettu hanke (ODM-203) siirtyivät kliinisen vaiheen II –tutkimuksiin. Vuoden aikana lopetimme kaksi varhaisessa kliinisessä vaiheessa ollutta tutkimusta saatujen tulosten perusteella.

 

Lisäksi vahvistimme varhaisen vaiheen tutkimustamme strategisilla yhteistyösopimuksilla saksalaisen tutkimusinstituutin DZNE:n kanssa hermorappeumasairauksien hoidossa, japanilaisen lääkeyhtiön Asahi Kasei Pharman kanssa kivun hoidossa sekä yhdysvaltalaisen Wisconsinin yliopiston kanssa syöpäsairauksien hoidossa.      

 

Arvioimme vuoden 2017 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. Liikevoiton ilman olennaisia myyntivoittoja arvioimme olevan vähintään 280 miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 25.10.2016

"Liiketoiminta kehittyi hyvin – myyntivoitot tukivat liikevoiton vahvaa kasvua"

”Vuoden 2016 tammi–syyskuussa sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat verrattuna vuoden 2015 tammi–syyskuuhun. Liikevoiton selvää kasvua selittävät liikevaihdon kasvu sekä kolmannella vuosineljänneksellä saadut yhteensä noin 22 miljoonan euron myyntivoitot.

Keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoidossa käytetty rauhoite Dexdor sekä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoivat vahvaa kasvuaan. Myös akuutin sydämen vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdaxin myynti kehittyi edelleen hyvin. Katsauskauden jälkeen budesonidi­-formoteroli Easyhaler -yhdistelmävalmiste sai hajautetun hyväksymismenettelyn kautta myyntiluvan Saksaan, jossa kansallinen hyväksymisprosessi on käynnistynyt. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynti jatkoi laskuaan, mutta ennakoitua hitaammin.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto nousi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla Suomessa, Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa. Tulosyksikön tuotteista biosimilaarituote Remsiman myynti vertailukauteen nähden oli edelleen vahvaa, mutta kasvuvauhti hidastui selvästi alkuvuodesta johtuen tarjouskilpailujen ja toimitussopimuskausien ajoituksista.

Kliinisessä lääkekehitysportfoliossa on kesän jälkeen tapahtunut muutoksia. Olemme aloittamassa uutta kliinisen vaiheen I -tutkimusta BET-proteiinien estäjällä (ODM-207), joka estää keskeisten syöpägeenien transkriptiota monissa syöpälajeissa. Olemme päättäneet lopettaa tutkimukset kastraatioresistentin eturauhassyövän hoitoon tarkoitetulla CYP17-entsyymin ja androgeenireseptorin estäjällä (ODM-204) kliinisen vaiheen I -tutkimuksessa tehtyjen farmakokineettisten havaintojen perusteella. Muut eri vaiheissa olevat kliiniset lääkekehityshankkeemme ovat edenneet suunnitellusti.

Näkymäarviomme vuodelle 2016 on ennallaan. Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2015. Liikevoiton ilman mahdollisiamyyntivoittoja arvioimme ylittävän 270 miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 19.7.2016

”Myynnin kehitys vahvaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla”

”Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat verrattuna vuoden 2015 tammi–kesäkuuhun.

Keskeisistä alkuperälääkkeistämme tehohoidossa käytetty rauhoite Dexdor sekä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoivat vahvaa kasvuaan. Myös pitkään markkinoilla olleen Simdaxin myynti kehittyi hyvin. Näiden tuotteiden myynnin kasvu pystyi alkuvuonna korvaamaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynnin laskun. Euroopassa Stalevon geneerisen kilpailun laajeneminen on ollut alkuvuonna ennakoitua hitaampaa.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla, mutta erityisen vahvaa kehitys oli Skandinaviassa ja Suomessa, joissa pystyimme jälleen kasvamaan selvästi markkinaa nopeammin. Tulosyksikön tuotteista biosimilaarituote Remsima kasvoi vahvasti vertailukaudesta, mutta myös muun tuotteiston myynti kehittyi hyvin.

Loppuvaiheen kliininen lääkekehitysputkemme vahvistuu, kun laajennamme yhdessä Bayerin kanssa eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptorin antagonistin ODM-201:n kliinistä kehitysohjelmaa ja aloitamme uuden faasi III -tutkimuksen potilailla, joilla on levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä. Vuonna 2014 ODM-201:llä aloitettu faasi III -tutkimus jatkuu ja etenee suunnitellusti. Aikaisemman vaiheen hankkeista olemme päättäneet lopettaa tutkimukset neuropaattisen kivun hoitoon tarkoitetulla ODM-108:lla faasi I -tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella.  Muut eri vaiheissa olevat kliiniset lääkekehityshankkeemme ovat edenneet suunnitellusti.

Varhaisen vaiheen tutkimustamme olemme alkuvuonna vahvistaneet mm. yhteistyösopimuksilla saksalaisen DZNE-instituutin kanssa neurodegeneratiivisten sairauksien alueella sekä japanilaisen Asahi Kasei Pharman kanssa kivun hoidossa.

Pääosin myynnin vahvan kehityksen ansiosta päivitimme katsauskaudella näkymäarviomme vuodelle 2016. Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2015. Liikevoiton ilman mahdollisia myyntivoittoja arvioimme ylittävän 270 miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 27.4.2016

”Vuosi alkanut kokonaisuutena hyvin”

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme oli samalla tasolla kuin vuoden 2015 tammi–maaliskuussa ja liikevoittomme laski hieman.

Alkuperälääkkeistä astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettu Easyhaler-tuoteperhe jatkoi vahvaa kasvuaan Bufomix Easyhaler -yhdistelmävalmisteen johdolla. Tehohoidossa käytetty rauhoite Dexdor kasvoi niin ikään edelleen vahvasti, ja myyntiään lisäsi myös pitkään markkinoilla ollut Simdax. Näiden tuotteiden myynnin kasvu pystyi alkuvuonna miltei täysin korvaamaan geneerisestä kilpailusta johtuvan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden Stalevon, Comtessin ja Comtanin myynnin laskun. Euroopassa Stalevon geneerinen kilpailu laajenee, mikä vaikuttaa heikentävästi tuotteen myyntiin. Lisäksi Japanissa on myönnetty ensimmäiset myyntiluvat geneerisille Comtan-tuotteille, mutta geneerinen kilpailu ei ole vielä alkanut.

Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto kasvoi kaikilla keskeisillä markkina-alueilla, mutta erityisen hyvää kehitys oli Skandinaviassa ja Suomessa, jossa pystyimme jälleen kasvamaan selvästi markkinaa nopeammin ja vahvistamaan asemaamme markkinajohtajana. Tulosyksikön tuotteista biosimilaarituote Remsima kasvoi vahvasti vertailukaudesta, mutta myös muun tuotteiston myynti kehittyi hyvin.

Muiden tulosyksikköjen liikevaihdot olivat alkuvuonna laskussa. Eläinlääkkeissä vertailukauden liikevaihtoa kasvatti tuoteoikeuksien myyntiin liittynyt maksu, Fermionissa myyntiä laskivat lähinnä toimitusten ajoitukset ja Orion Diagnosticassa joidenkin edustustuotteiden myynnin päättyminen sekä Kiinan markkinakasvun hidastuminen.

Kliinisessä lääkekehitysputkessamme tapahtuu jälleen edistystä, kun aloitamme kliinisen vaiheen II -tutkimuksen Parkinsonin taudin oireiden hoitoon tarkoitetulla lääkeaihiolla, jossa on yhdistetty Orionin kehittämä COMT-estäjä (ODM-104) sekä Parkinsonin taudin hoidossa käytetyt lääkeaineet karbidopa ja pitkävaikutteinen levodopa. Olemme myös saaneet valmiiksi kliinisen vaiheen I -turvallisuustutkimukset syöpien hoitoon tarkoitetulla uudella kohdennetulla FGFR+VEGFR inhibiittorilla (ODM-203). Hanke on jatkunut kliinisen vaiheen II -tutkimukseen, jossa selvitetään lääkeaihion tehoa kiinteiden syöpäkasvaimien kehityksen hidastamisessa potilailla, joilla on havaittu syöpäkasvaimessa FGFR-muutoksia. Muut eri vaiheissa meneillään olevat kliiniset lääkekehityshankkeemme ovat myös edenneet suunnitellusti.

Viime vuosina tehdyt merkittävät tuotannon investointi- ja muutoshankkeet tulevan kasvun, toimitusvarmuuden ja laatutason kehittämiseksi sekä varmistamiseksi saavat jatkoa, kun investoimme uuteen tuotantolaitokseen Fermionin Hangon tehtaalla. Lisäksi olemme aloittaneet Easyhaler-tuotannon laajentamisen Espoon lääkevalmistetehtaalla.

Näkymäarviomme vuodelle 2016 on ennallaan. Arvioimme vuoden 2016 liikevaihdon olevan samalla tasolla kuin vuonna 2015. Liikevoiton arvioimme ylittävän 240 miljoonaa euroa."