Toimitusjohtajan katsaukset 2010

Julkaistu 9.2.2011

”Myönteinen kehitys jatkui läpi vuoden”

"Orionin liikevaihto kehittyi myönteisesti läpi koko vuoden 2010 kasvaen noin kymmenen prosenttia edellisestä vuodesta."

"Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden eli Stalevo-Parkinson-lääkkeen, Simdax-sydänlääkkeen, Easyhaler-keuhkolääkkeiden ja Precedex-tehohoitorauhoitteen myynnit kasvoivat. Erityisen voimakkaasti kasvoivat Simdax ja Precedex, joka nousi selkeän myynnin lisäyksen ansiosta vuoden kuluessa yhdeksi suurimmista tuotteistamme."

"Myös geneeristen lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden osalta vuosi oli menestyksekäs. Olemme päässeet hyvään kasvuvauhtiin Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa sekä onnistuneet lisäämään myyntiämme ja markkinaosuuttamme Suomessa, jossa markkinatilanne jatkui erittäin haastavana. Suomen markkina on kokonaisuutena supistunut viimeisten kahden vuoden kuluessa."

"Liikevoittomme oli hyvän myynnin ansiosta selvästi edellisvuotta korkeampi. Kiinteät kulut nousivat johtuen markkina-asemamme vahvistamisesta Euroopassa sekä liiketoiminnan volyymin kasvun myötä lisääntyneistä jakelukuluista. Toisaalta tutkimuskulut laskivat tutkimushankkeiden ajoituksesta johtuen, ja hallinnon kuluja puolestaan laskivat alentuneet patenttioikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa."

"Tutkimustoiminnassamme tapahtui vuoden kuluessa merkittävää edistymistä. Tärkein yksittäinen saavutus oli tehohoitorauhoite deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen toimittaminen lokakuussa Euroopan lääkeviranomaiselle. Useat varhaisemman vaiheen hankkeet, kuten alfa 2c -reseptorin antagonisti- sekä androgeenireseptoriantagonisti-tutkimukset, edistyivät suunnitelmien mukaan samoin kuin Easyhaler-tuoteperheen laajentamiseksi meneillään oleva yhdistelmävalmisteiden kehittäminen. Orion myös kehittää uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta. Strategiamme mukainen työskentely tutkimuskumppanien kanssa saavutti jälleen uuden vaiheen, kun vuoden 2011 alussa solmimme laajan syöpälääkkeiden tutkimusta, kehitystä ja tuotteistusta koskevan yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen Endo Pharmaceuticalsin kanssa."

"Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan alkaneena vuonna ja arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä kasvavan hieman vuodesta 2010."

 

Julkaistu 26.10.2010

”Kasvu jatkui vahvana”

”Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme vahva kehitys jatkui myös vuoden kolmannella neljänneksellä.”

”Vaikean alkuvuoden jälkeen Suomen lääkemarkkina piristyi hiukan elo–syyskuussa, mutta koko vuoden osalta markkina on kuitenkin edelleen edellisvuotta pienempi. Orionin myynti Suomessa on kuitenkin kehittynyt koko markkinaa selkeästi paremmin, ja markkina-asemamme on edelleen vahvistunut.”

”Parkinson-lääkkeidemme myynti on jatkanut tasaista, joskin edellisiä vuosia hieman hitaampaa kasvuaan. Muun tuotteistomme myynti on edelleen kehittynyt hyvin, erityisesti Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa, joissa olemme tehneet vuoden aikana runsaasti tuotelanseerauksia. Tehohoitorauhoite Precedex on myös noussut vuoden aikana yhdeksi tärkeimmistä tuotteistamme.”

”Viime vuoden loppupuolella aloitettu toimintamme Etelä-Euroopassa on ennakoidusti nostanut myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena myös jakelukustannukset ovat kasvaneet. Tutkimuskulut ovat olleet lähinnä tutkimusohjelmiemme ajoituksesta johtuen edellistä vuotta pienemmät. Tutkimuksen painopiste on tällä hetkellä lukuisissa alkuvaiheen projekteissa sekä Easyhaler-tuoteperheen laajentamisessa. Hallintokuluja ovat laskeneet pienentyneet oikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa.”

”Tehohoidon rauhoite, deksmedetomidiini on tärkeä osa tuotteistomme uudistamista lähi tulevaisuudessa. Olemmekin tyytyväisiä siitä, että olemme toimittaneet deksmedetomidiinia koskevan myyntilupahakemuksen Euroopan lääkevirastolle, ja viranomaiset ovat aloittaneet sen käsittelyn lokakuussa. Keskitettyjen myyntilupahakemusten käsittely kestää yleensä yli vuoden.”

”Päivitämme vuoden 2010 näkymäarviota. Nyt arvioimme, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvaa selvästi vuodesta 2009. Aiemmin ennakoimme liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan vuodesta 2009. Arviomme liikevaihdon kasvusta säilyi ennallaan.”

 

Julkaistu 10.8.2010

”Vakaa kasvu jatkui”

”Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla selvästi edellisestä vuodesta.”

”Orionin päämarkkina-alueella Euroopassa terveydenhuoltojärjestelmien kautta korvattavien lääkkeiden hinnat useissa maissa ovat jo laskeneet tai tulevat laskemaan selkeästi kuluvan vuoden aikana. Olemme kuitenkin menestyneet hyvin tässä erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Parkinson-lääkkeidemme myynti on edelleen kasvanut hieman, ja erityisen ilahduttavaa on, että muun tuotteistomme myynti on ollut koko alkuvuoden ajan hyvässä kasvussa. Olemme pystyneet pitämään ja osittain vahvistamaankin markkina-asemaamme Suomessa. Myös kasvumme Skandinaviassa ja itäisessä Euroopassa on jatkunut.”

”Panostukset uusille markkinoille ovat ennakoidusti nostaneet myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Kulut ovat kasvaneet erityisesti Etelä-Euroopassa, missä meillä ei vuotta aikaisemmin vielä ollut omaa toimintaa. Lisäksi kustannuksia ovat nostaneet Abbotille Simdax-lääkkeen myynnistä maksettavat rojaltit sekä liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena kohonneet jakelukustannukset. Tutkimuskulut ovat pienentyneet johtuen lähinnä tutkimusohjelmiemme ajoituksesta. Tehohoitorauhoite deksmedetomidiinillä tehdyt tutkimukset on saatu päätökseen, ja tutkimuksen painopiste on lukuisissa alkuvaiheen projekteissa sekä Easyhaler-tuoteperheen laajentamisessa. Hallintokuluja taas laskivat pienentyneet oikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa.”

”Yksi haastava vaihe Orionissa päättyi, kun solmimme sopimuksen Sun-konsernin kanssa koskien Parkinson-lääkkeiden patenttioikeudenkäyntejä Yhdysvalloissa ja siten nämä oikeudenkäynnit on lopetettu. Wockhardt-yhtiöiden kanssa pääsimme sopimukseen Parkinson-lääkkeidemme patenttikiistoissa jo viime vuonna. Nyt saavutettu ratkaisu selkeytti sekä geneerisen kilpailun alkamisaikataulua Yhdysvalloissa että tulevaisuuden suunnitteluamme.”

”Kesäkuussa tarkistetun strategiamme päälinjaukset säilyivät ennallaan. Orionin strategiset painopistealueet ovat edelleen liiketoiminnan kasvattaminen kilpailukykyisen tuotteiston avulla, markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa sekä toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden kehittäminen. Eräs tärkeimmistä edellytyksistä saavuttaa nämä linjaukset on jatkuvasti parantaa kykyämme verkostoitua ja toimia partnereiden kanssa yhteistyössä kaikissa arvoketjun vaiheissa.”

”Alkuvuotemme on sujunut sekä liikevaihdon että liikevoiton kehityksen osalta paremmin kuin ennakoimme aiemmin tänä vuonna tilinpäätöksen ja ensimmäisen vuosineljänneksen katsauksen julkistusten yhteydessä. Tämän johdosta päivitimme vuoden 2010 näkymäarviomme kesäkuussa. Ennakoimme sekä liikevaihdon että liikevoiton paranevan vuodesta 2009."

 

Julkaistu 27.4.2010

”Vuosi käynnistynyt vahvasti”

”Sekä liikevaihtomme että liikevoittomme kasvoivat alkuvuonna selkeästi edellisestä vuodesta.

”Parkinson-lääkkeidemme myynti kasvoi edelleen, mutta ennakoidusti aikaisempaa hieman hitaammin. Näiden tuotteiden keskeisten patenttien voimassaolo päättyy lähivuosina. Tämän vuoksi Orionin tulevaisuuden kannalta on keskeistä, että muun tuotteistomme myynti kehittyi erittäin vahvasti ja nousi selkeästi nopeammin kuin Stalevon ja Comtess/Comtanin myynti. Simdax on menestynyt Etelä-Euroopassa odotetusti ja panostuksemme Skandinavian itsehoitotuotteiston ja Itä-Euroopan toiminnan kehittämiseen ovat alkaneet tuottaa tulosta. Suomessa puolestaan kasvoimme jälleen koko markkinaa nopeammin ja markkinaosuutemme ylitti alkuvuonna 10 prosentin tason.

”Panostukset uusille markkinoille nostivat myös myynnin ja markkinoinnin kustannuksiamme. Kulut kasvoivat lähinnä Etelä-Euroopassa, missä meillä ei vuotta aikaisemmin vielä ollut omaa toimintaa. Lisäksi kustannuksia nostivat Abbotille Simdax-lääkkeen myynnistä maksettavat rojaltit sekä liiketoiminnan volyymin kasvun seurauksena kohonneet jakelukustannukset. Tutkimuskulut pienenivät, koska tärkeimmän tutkimusohjelmamme tehohoitorauhoite deksmedetomidiinin varsinaiset potilastutkimukset päättyivät ja ohjelma siirtyi analyysivaiheeseen. Hallintokuluja taas laskivat pienentyneet oikeudenkäyntikulut Yhdysvalloissa.

”Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA julkaisi maaliskuun lopulla tiedotteen koskien Orionin Stalevo-lääkkeen meneillään olevaa turvallisuusarviota. Arvioprosessin taustalla on helmikuussa 2009 julkaisemamme tieto STRIDE-PD -tutkimuksen tuloksista. Orion teki tulosten saamisen jälkeen asiasta perusteellisen turvallisuusselvityksen ja lähetti sen sekä Euroopan että Yhdysvaltain lääkeviranomaisille. Kaikkiin entakaponitutkimuksiin perustuvan selvityksen perusteella katsoimme, että eturauhassyöpälöydös ei vaikuta Stalevon turvallisuusprofiiliin. Euroopan lääkeviranomainen on oman analyysinsä asiasta jo tehnyt ja yhtynyt Orionin näkemykseen lausunnossaan, jonka EU:n komissio vahvisti maaliskuussa 2010. Orion on sopinut Euroopan lääkeviranomaisen kanssa eturauhassyöpään liittyvien ilmoitettujen haittatapahtumien seurannasta.

”Huhtikuussa saimme alustavat tulokset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla tehdyistä kliinisistä tutkimuksista, jotka osoittivat deksmedetomidiinin olevan yhtä tehokas rauhoite kuin käyttöön vakiintuneet vertailuvalmisteet. Myönteisten tulosten perusteella me suunnittelemme hakevamme deksmedetomidiinille Euroopan laajuista myyntilupaa, joka tämän hetkisen arvion mukaan on tarkoitus jättää Euroopan lääkeviranomaiselle vuoden 2010 loppuun mennessä.

”Alkuvuotemme sujui sekä liikevaihdon että liikevoiton kehityksen osalta ennakoitua paremmin. Tämä myönteinen kehitys johtui osittain sekä myynnin että kustannusten ajoituksesta. Tästä johtuen tilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa julkaistu näkemyksemme tuloksemme positiivisesta kehityksestä on edelleen ennallaan; ennakoimme sekä liikevaihdon että liikevoiton paranevan hieman vuodesta 2009.”