Toimitusjohtajan katsaukset 2009

Julkaistu 9.2.2010

”Vuosi oli menestyksekäs”

”Orionin liikevaihto kehittyi myönteisesti vuonna 2009 kasvaen lähes yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta. Loppuvuoden kehitys oli ennakoimaamme parempaa lähes kaikissa tulosyksiköissä ja kaikilla maantieteellisillä alueilla.

”Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden eli Parkinson-lääkkeidemme, Simdax-sydänlääkkeen, Easyhaler-keuhkolääkkeiden ja Precedex- tehohoitorauhoitteen myynnit kasvoivat selvästi.

”Myös geneeristen lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden osalta vuosi oli menestyksekäs. Onnistuimme kasvattamaan myyntiä ja markkinaosuutta kotimarkkinallamme Suomessa, erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Huhtikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi viitehintajärjestelmä, joka kiristi hintakilpailua entisestään, eikä kotimaan lääkemarkkina tämän vuoksi kasvanut katsauskaudella.

”Liikevoittomme oli hyvän myynnin ansiosta edellisvuotta korkeampi ja ylitti ensimmäistä kertaa 200 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut nousivat johtuen lähinnä Simdax-lääkkeen takaisinhankinnasta toukokuussa ja sen myynnin ja markkinoinnin aloittamisesta monissa uusissa maissa. Lisäksi konsernin ulkopuolella teetettävistä tutkimushankkeista sekä patenttioikeudenkäynneistä Yhdysvalloissa syntyneet kustannukset kasvoivat.

”Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien siirto Abbottilta Orionille sujui suunnitellusti. Kesän ja alkusyksyn aikana perustetut omat myyntiorganisaatiot Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa toimivat vuoden lopussa jo täydellä teholla.

”Eläinrauhoitteiden Euroopan jakeluoikeuksien palautus Pfizeriltä Orionille sai joulukuussa Euroopan komission hyväksynnän. Järjestelyyn liittyen Pfizer maksoi Orionille neljä miljoonaa euroa, jotka sisältyvät tuloksessamme muihin tuottoihin.

”Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan alkaneena vuonna ja arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan hieman vuodesta 2009.”

 

Julkaistu 26.10.2009

”Liiketoiminta kehittyi vahvasti”

”Orionin alkuvuoden liikevaihto kehittyi myönteisesti kasvaen noin yhdeksän prosenttia edellisen vuoden vertailukaudesta. Orionin omaan tutkimukseen perustuvat tuotteet menestyivät vahvasti. Stalevo- ja Comtan-Parkinson-lääkkeiden toimitukset Novartikselle sekä Simdax-sydänlääkkeen, Easyhaler-keuhkolääkkeiden ja Precedex- tehohoitorauhoitteen myynnit kasvoivat selvästi vertailukaudesta.

”Ilahduttavaa on myös ollut hyvä menestyksemme meille hyvin tärkeällä kotimarkkinallamme Suomessa, jossa olemme onnistuneet kasvattamaan myyntiämme ja markkinaosuuttamme erittäin haastavassa markkinatilanteessa. Vuoden aikana Suomessa on otettu käyttöön uusi viitehintajärjestelmä, joka on kiristänyt hintakilpailua entisestään, eikä kotimaan lääkemarkkina ole tämän vuoksi kasvanut katsauskaudella.

”Liikevoittomme oli hyvästä myynnistä johtuen vertailukautta korkeampi, vaikka katetaso laski hieman ja kiinteät kulut nousivat. Kuluja nostivat lähinnä Simdax-lääkkeen myynnin ja markkinoinnin aloittaminen monissa uusissa maissa, konsernin ulkopuolella teetettävät tutkimushankkeet sekä Yhdysvalloissa meneillään olevat patenttioikeudenkäynnit.

”Toukokuussa takaisinostettujen Simdax-lääkkeen markkinointioikeuksien siirto Abbottilta Orionille on edennyt suunnitelmien mukaan. Orion on aloittanut kesän ja alkusyksyn aikana oman myyntitoiminnan Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa.

”Katsauskauden jälkeen Orion ja Pfizer ovat sopineet, että eläinrauhoitteiden jakeluoikeudet Euroopassa palautuvat Orionille. Järjestelyyn liittyen Pfizer maksaa Orionille neljä miljoonaa euroa tämän vuoden aikana. Sopimuksen voimaanastuminen edellyttää vielä EU komission hyväksynnän.

”Tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on ilman kertaluonteisia eriä edelleen sama kuin tilinpäätöksen ja edellisten osavuosikatsausten julkistamisten yhteydessä annettu, eli arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman vuodesta 2008. Pfizerilta loppuvuonna saatava neljä miljoonaa euroa parantaa liikevoittoa kuitenkin ennakoitua enemmän.”

 

Julkaistu 7.8.2009 

”Simdax oikeuksien takaisinosto vauhdittaa Orionin laajentumista Euroopassa”

”Alkuvuoden merkittävin tapahtuma Orionille oli Simdax-sydänlääkkeen oikeuksien takaisinosto Abbottilta 26 miljoonalla eurolla toukokuussa. Simdax on Orionin kehittämä alkuperälääke ja aikaisemminkin ollut osa tuotteistoamme. Se on ollut jo useita vuosia markkinoilla mm. eteläisessä Euroopassa ja luo yhdessä lanseerausvaiheessa olevan Vantas-eturauhassyöpälääkkeen kanssa meille hyvän lähtökohdan laajentua strategiamme mukaisesti uusiin maihin Euroopassa. Olemmekin alkuvuonna käynnistäneet oman toiminnan jo Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa ja Portugalissa.

”Orionin alkuvuoden liikevaihto kehittyi myönteisesti kasvaen noin 7 %. Stalevo- ja Comtan-Parkinson-lääkkeiden toimitukset Novartikselle ovat olleet selvästi viime vuotta suuremmat, ja myös Easyhaler-keuhkolääkkeiden, Simdaxin ja tehohoitorauhoite Precedexin myynti on kasvanut selvästi.

”Liikevoittomme on hyvästä myynnistä huolimatta viime vuotta pienempi johtuen hieman laskeneesta katetasosta sekä kiinteiden kulujen noususta. Kuluja nostivat lähinnä Simdaxin myynnin ja markkinoinnin aloittaminen monissa uusissa maissa, ulkopuolella teetettävät tutkimushankkeet sekä Yhdysvalloissa meneillään olevat patenttioikeudenkäynnit.

”Kesäkuussa tarkistetun strategiamme päälinjaukset säilyivät ennallaan. Orionin myynnistä noin kolmanneksen tuovien Stalevo- ja Comtess/Comtan-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012–13. Tuomme markkinoille jatkuvasti uusia tuotteita korvaamaan arvioitua Parkinson-lääkkeidemme myynnin laskua. Tarkistetut tavoitteet ovat taloudellisen vakauden varmistaminen ja pohjan luominen pidemmän aikavälin kannattavalle kasvulle. Strategiassamme painottuu edelleen kolme pääteemaa: kilpailukykyinen tuotteisto, markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa sekä tehokkaat ja kilpailukykyiset toiminnot.

”Tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on edelleen sama kuin aiemmin tilinpäätöksen ja edellisen osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä annettu. Arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton nousevan hieman vuodesta 2008."

 

Julkaistu 27.4.2009 

”Vuosi käynnistynyt ennakoidusti”

”Lääkemarkkinoilla on viime aikoina tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pitkään jatkunut tasainen kasvu on hidastunut ja kääntynyt eräillä markkinoilla jopa negatiiviseksi. Muutosten taustalla on monia seikkoja, kuten eräiden suurten tuotteiden patenttisuojan päättyminen ja geneerisen kilpailun alkaminen sekä viranomaisten toimet terveydenhuollon kustannuskasvun rajoittamiseksi. Jälkimmäisestä on esimerkkinä Suomessa huhtikuun alussa voimaan astunut viitehintajärjestelmä. Maailmanlaajuinen talouskriisi sen sijaan ei ole vielä olennaisesti vaikuttanut koko alan tai Orionin taloudelliseen tilanteeseen.

”Orionin alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin 6 %. Liikevoittomme sen sijaan laski johtuen kasvaneista tutkimuskuluista ja Yhdysvalloissa meneillään olevan patenttioikeudenkäynnin aiheuttamista kustannuksista. Oikeudenkäyntikulujen kasvu johtuu lähinnä siitä, että nämä prosessit olivat alkuvuonna 2008 vasta käynnistymässä eivätkä silloin vielä aiheuttaneet olennaisia kustannuksia. Vertailukauden bruttokateprosentti oli myös poikkeuksellisen korkea ja kuluvan vuoden alun hieman matalampi kate on lähempänä viime vuosien keskimääräistä tasoa.

”Tutkimuskuluja nostivat erityisesti yhtiön ulkopuolella teettämät tutkimukset, joista merkittävimpiä olivat deksmedetomidiinin Euroopan myyntilupaan tähtäävä kolmannen kliinisen vaiheen ohjelma, alfa2c -reseptorin antagonistin ensimmäisen kliinisen vaiheen tutkimukset sekä prekliinisen vaiheen yhteistyö useiden kumppanien kanssa. Tutkimusorganisaatioomme alkuvuonna tehtyjen muutosten seurauksena olemme myös muuttaneet tuotekehityskulujen raportointia siten, että markkinoilla jo olevan tuotteiston tukemiseen liittyvät kustannukset on siirretty tuloslaskelmassa tutkimus- ja kehityskuluista myytyjen suoritteiden kuluihin.

”Tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on edelleen sama kuin tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä 6.2.2009 annettu.”