Toimitusjohtajan katsaukset 2008

Julkaistu 6.2.2009

"Tasainen kasvu jatkui"

”Orionin liikevaihdon kasvu on jatkunut tasaisena. Keskeisten tunnuslukujen valossa vuosi sujui menestyksekkäästi ja kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Eräiden yksittäisten erien seurauksena kokonaistulos jäi kuitenkin hieman edellisestä vuodesta. Näitä erityistekijöitä olivat esimerkiksi Yhdysvalloissa patenttiemme puolustamisesta syntyneet olennaiset kustannukset sekä pääosin tutkimustoimintamme uudelleenjärjestelyihin liittyneet kuluvaraukset. Lisäksi vertailuvuoden 2007 tulosta paransi Calcimagon-valmisteen lisenssisopimuksen päättymisestä saatu kertaluonteinen korvaus.”

”Solmimme vuoden aikana useita uusia lisensiointisopimuksia ja laajensimme näin tuotteistoamme. Näiden ja aiemmin tehtyjen sopimusten ansioista tuotelanseeraustemme määrä kasvoi voimakkaasti. Lanseerausten painopisteinä olivat Erityistuotteet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköt sekä maantieteellisistä alueista itäinen Eurooppa ja Suomi. Alkuperälääkkeiden liiketoiminnassa Stalevo-Parkinson-lääkkeen myynti kasvoi edelleen. Ilahduttavaa oli myös Easyhaler-astmalääketuotteiston myynnin hyvä kehitys.”

”Orionin menestys jatkui Suomen lääkemarkkinoilla ja myyntimme kasvoi Suomessa kokonaislääkemarkkinaa nopeammin. Toimintamme kehittyi hyvin kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla.”

”Voimakas panostuksemme tutkimukseen jatkui myös vuonna 2008. Vastauksena niin Orionia kuin koko lääkealaa koskeviin tuottavuushaasteisiin käynnistimme kuluneen vuoden lopulla toimenpiteet aikaisempaa joustavamman T&K-toimintamallin muodostamiseksi. Yt-neuvottelujen jälkeen tehtyjen päätösten seurauksena vähennämme Suomessa 205 työpaikkaa pääosin alkuvuonna 2009. Tämän lisäksi jouduimme vähentämään vuoden 2008 lopussa Saksassa 25 henkilöä markkinarakenteiden merkittävien muutosten vuoksi.”

”Vuoden kuluessa jatkuvasti voimistunut rahoitus- ja talouskriisi ei toistaiseksi ole heijastunut suoraan liiketoimintaamme. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden vuoksi otimme joulukuussa likviditeettiasemamme varmistamiseksi yhteensä 85 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa. Toimenpide ei vaikuttanut nettovelkaantumiseemme, mutta muutti merkittävästi taseemme rakennetta laskien omavaraisuusastetta ja pääoman tuottoa.”

”Tämän tiedotteen yhteydessä julkistetun näkymäarviomme mukaan liikevaihtomme nousee kuluvana vuonna hieman vuodesta 2008. Liikevoiton arvioidaan kasvan hieman vuodesta 2008.”

 

Julkaistu 28.10.2008

”Liikevaihtomme kasvoi 4 % edellisvuodesta, vaikka kasvua hidastivatkin olennaisesti Calcimagonin poistuminen tuotevalikoimasta Saksassa ja Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen. Liikevoitto sen sijaan laski hieman johtuen lähinnä suunnitelluista lisäpanostuksista tutkimukseen ja myyntiin sekä Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien aiheuttamista kustannuksista.”

”Orionin oman myyntiorganisaation kautta tapahtuva Parkinson-lääkkeiden, Stalevon ja Comtessin yhteenlaskettu myynti jatkoi kasvuaan. Myös markkinointikumppanimme Novartiksen markkinamyynti nousi, mutta Novartiksen varastotasojen alenemisen takia Stalevo- ja Comtan-toimituksemme yhtiölle ovat olleet kokonaisuutena hieman edellisvuotta alhaisemmat. Koko vuoden osalta arvioimme toimitusten kuitenkin nousevan samalle tasolle kuin vuonna 2007.”

”Arviomme yhtiön koko vuoden näkymistä on edelleen sama kuin aiemmin tilinpäätöksen ja edeltävien osavuosikatsausten yhteydessä annettu. Tällä hetkellä emme näe, että meneillään oleva finanssikriisi vaikuttaisi olennaisesti Orionin loppuvuoden 2008 tulokseen.”

 

Julkaistu 5.8.2008

”Ensimmäisen puolen vuoden aikana saavuttamamme liikevaihto kasvoi noin 5 % edellisvuodesta, vaikka kasvua hidastivatkin olennaisesti Calcimagonin poistuminen tuotevalikoimasta Saksassa ja Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen. Suunnitelluista lisäpanostuksista tutkimukseen ja myyntiin sekä Yhdysvalloissa meneillään olevan patenttioikeudenkäynnin aiheuttamista kustannuksista huolimatta myös konsernin liikevoitto parani.”

”Arviomme yhtiön koko vuoden näkymistä on edelleen sama kuin aiemmin tilinpäätöksen ja ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamisen yhteydessä annettu.”

”Orion on jatkanut tuotteistonsa vahvistamista solmimalla uusia lisenssisopimuksia. Monet näistä sopimuksista kattavat myös aikaisempaa laajemmat maantieteelliset markkinointioikeudet mahdollistaen siten askel askeleelta strategiamme mukaisen toimintamme laajentamisen Euroopassa. Tuotteet läpikäyvät alkuvaiheessa kuitenkin tuotekehitys- tai ainakin myyntilupaprosessit ennen markkinoilletuloa, joten liikevaihdon kasvu uusien sopimusten myötä vie aikaa.”

”Panostuksemme tutkimukseen jatkuvat suunnitellusti. Uuden COMT-estäjän kehittämisen lopettaminen oli tietenkin pettymys, mutta meillä on meneillään useita muita hyviä hankkeita, joihin olemme suunnanneet ohjelmasta vapautuneet resurssit.”

 

Julkaistu 25.4.2008

"Vuoden alkukuukausina saavuttamamme liikevaihto oli lähes edellisvuoden vertailukauden tasolla. Liikevoittomme sen sijaan kasvoi laajan perustuotteistomme ja uusien lanseerauksien hyvin kehittyneen myynnin ansiosta, vaikka tuloskehitystä hidastivatkin suunnitellut panostukset tutkimukseen ja myyntiin, Calcimagonin poistuminen tuotevalikoimasta Saksassa ja US-dollarin heikkeneminen."

"Alkuvuoden hyvästä tuloksesta huolimatta tämänhetkinen arviomme yhtiön näkymistä koko vuodelle on edelleen sama kuin tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä 6.2.2008 annettu."

"FIRST STEP -tutkimuksen myönteisten tulosten perusteella olemme päättäneet hakea laajennusta Stalevo®-lääkkeen indikaatioon Yhdysvalloissa. Niiden perusteella olemme jo nyt – noin vuoden etuajassa – käynnistäneet prosessin, jonka tavoitteena on saada Stalevolle myös Euroopassa käyttöaiheen laajennus varhaisen vaiheen Parkinsonin tautia sairastavien potilaiden levodopahoitona. Päivitämme tilannetietoja tulevissa osavuosikatsauksissamme sitä mukaa, kun hakemusten käsittely etenee viranomaisten arviointielimissä."

"Alkuvuonna 2008 Orion on solminut joukon uusia lisenssisopimuksia, jotka vahvistavat erityisesti urologian ja onkologian tuotteistoamme. Sopimukset tukevat Eurooppa-strategiaamme pitkällä aikavälillä ja osoittavat myös, että Orion on myös haluttu, aktiiviseen kasvuun tähtäävä kumppani. Sopimusten vaikutukset alkavat tuntua liikevaihdossamme asteittain riippuen siitä, kuinka niiden kattamat tuotteet etenevät kehitysputkessa ja saavat maakohtaisia myyntilupia. Jatkamme määrätietoisesti ponnisteluja tuotteistomme kehittämiseksi yhteistyökumppanuuksin. Tähtäimessämme ovat Euroopan laajuiset markkinat, jotka haluamme jo lähivuosina kattaa mahdollisimman laajasti oman, aktiivisesti rakentuvan myyntiorganisaatiomme voimin."