Toimitusjohtajan katsaukset 2007

"Tulos säilyi hyvällä tasolla"

Toimitusjohtaja Timo Lappalaisen katsaus, julkaistu 7.2.2008

”Orionin liikevaihdon kasvu on jatkunut tasaisena. Keskeisten tunnuslukujen valossa vuosi sujui menestyksellisesti ja edellisvuoden vertailukelpoisiin lukuihin nähden vähintäänkin yhtä hyvin. Kaikki viisi liiketoimintaamme ovat hyvässä tuloksentekokunnossa ja niiden aikaansaannoksista alkaa heijastua laadittu strategia."

"Solmimme kuluneen vuoden aikana useita lisensiointisopimuksia, joiden ansiosta tuotteistoomme on tullut noin 50 uutta valmistetta varsinkin Erityistuotteet- ja Eläinlääkkeet-tulosyksiköiden kasvua kiihdyttämään. Alkuperälääkkeiden liiketoiminnassa Parkinson-lääkkeet Stalevo® ja Comtess®/Comtan® jatkavat vahvaa kasvuaan."

"Kaikki keskeiset kliiniset tutkimusohjelmamme jatkuvat edelleen vuonna 2008. Näistä mittavin, STRIDE-PD-tutkimusprojektimme Stalevolla, etenee myös vakaasti. Markkinointipartnerimme Novartiksen lähinnä Pohjois-Amerikassa toteuttama kolmannen vaiheen kliininen FIRST-STEP-tutkimus aikaisen vaiheen Parkinson-potilailla on saatu päätökseen ja tuloksena oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen päämuuttujan tulos. Tutkimuksilla selvitettiin, saadaanko Stalevo-hoidolla parempi oireenmukainen hoitovaste perinteiseen hoitoon verrattuna."

"Orionin menestys jatkui Suomen lääkemarkkinoilla ja myyntimme kasvoi Suomessa lääkemarkkinaa nopeammin. Liiketoimintamme kasvu vuoden 2007 aikana keskisen ja itäisen Euroopan markkinoilla antaa aiheen jatkaa kasvupyrkimyksiämme.”

 

Toimitusjohtaja Jukka Viinasen katsaus, julkaistu 24.10.2007

”Orionin liikevaihdon kasvu on jatkunut tasaisena edellisen osavuosikatsauksen jälkeen. Parkinson-lääkkeiden myynti Orionin omilla myyntialueilla on kasvanut 14 %. Niiden toimitukset myös markkinointipartneri Novartikselle ovat olleet vertailukautta suurempia. Geneeristen reseptilääkkeiden, itsehoitotuotteiden ja eläinlääkkeiden myynnin kehitys on jatkunut suotuisana.”

”Suunnitelmien mukaiset ja viimevuotista suuremmat panostukset tutkimukseen sekä myyntiin ja markkinointiin ovat jatkuneet alkuvuoden tapaan, mikä on hidastanut konsernin liikevoiton kehitystä. Orionissa on käynnistetty tänä vuonna kliiniset tutkimukset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla, Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetulla uudella COMT-estäjällä sekä koirien sydänsairauksiin tarkoitetulla levosimendaanilla. Kaikki kolme tutkimusohjelmaa ovat edelleen meneillään. Myyntioikeuksien hankinnan tehostamisen myötä Orionin lanseeraamien tuotteiden määrä yhtiön omissa eurooppalaisissa myyntiyksiköissä on noussut ja nousee edelleen.”

”Orionin tärkeimpien tuotteiden, Parkinson-lääkkeiden, markkinamyynti kehittyi edelleen myönteisesti.”

 

Toimitusjohtaja Jukka Viinasen katsaus, julkaistu 6.8.2007

”Orionin alkuvuoden liikevaihto kasvoi noin 5 % edellisestä vuodesta. Entakaponituotteiden myynti Orionin omilla myyntialueilla kasvoi 11 %, jonka lisäksi geneeristen reseptilääkkeiden, itsehoitotuotteiden sekä eläinlääkkeiden myynti kehittyi myös hyvin. Liikevoitto ei kuitenkaan kasvanut johtuen suunnitelluista panostuksista tutkimukseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Tutkimus- ja tuotekehityskustannuksiamme nostivat keväällä aloitetut kliiniset potilastutkimukset tehohoitorauhoite deksmedetomidiinilla ja uudella COMT-estäjällä. Myynti- ja markkinointikustannuksia puolestaan kasvattivat uusien valmisteiden markkinoille tuonnit sekä valmistautuminen loppuvuoden markkinointitoimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet tukevat strategiaamme, jonka painopisteinä lähivuosina on oman myyntivalmiuden ja läsnäolon kasvattaminen Euroopassa. Pitkällä aikavälillä Orion tähtää uusien alkuperälääkkeiden kehittämiseen ja myymiseen.”

”Orionin tärkeimmän tuotteen, entakaponin markkinamyynti kehittyi edelleen myönteisesti. Stalevon ja Comtanin toimitukset markkinointipartneri Novartikselle kasvoivat kuitenkin hitaammin kuin Novartiksen oma myynti ja Orionin aiempien vuosien toimitukset partnerilleen. Tämä johtui lähinnä Novartiksen ostojen ajoituksista.”

”Alkuvuodesta intialaisen Aurigene Discovery Technologies Ltd:n kanssa solmitun yhteistyön lisäksi verkostoituminen tutkimusrintamalla jatkui, kun Orion solmi kesäkuussa tutkimusyhteistyösopimuksen suomalaisen Medeia Therapeutics Oy:n kanssa. Yhteistyö vahvistaa myös omalta osaltaan Orionin strategiaa ja pyrkimyksiämme laajentaa tuotekehitysportfoliotamme verkostoitumisen kautta.”