Toimitusjohtajan katsaus

Julkaistu 20.10.2022

Myynti kehittyi hyvin – etappimaksulla merkittävä vaikutus liikevaihtoon ja liikevoittoon

”Orionin liikevaihto ja -voitto tammi–syyskuussa 2022 kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Molempia lukuja kasvatti heinäkuussa julkistettu ODM-208-molekyyliä koskeva maailmanlaajuinen kehittämis- ja kaupallistamissopimus sekä siihen liittyvä 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksu, josta kirjasimme liikevaihtoon ja liikevoittoon 228 miljoonaa euroa vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto oli vertailukautta hieman suurempi myös ilman kyseistä etappimaksua, sillä myynti kehittyi positiivisesti ja koska Orionin liikevaihto sisältää nyt myös ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) liikevaihdon.

Liikevoitto ilman ODM-208-sopimukseen liittyvää etappimaksua ja kuluja laski hieman vertailukaudesta, mikä pääosin johtui selvästi korkeammista liiketoiminnan kuluista. ODM-208-sopimukseen liittyvät kulut olivat noin 20 miljoonaa euroa. Näihin kuluihin sisältyvät muun muassa kertaluonteiset neuvonantajien palkkiot ja varaukset tiettyjä muuttuvia kannustinjärjestelmiä varten. Mutta jopa ilman ODM-208-sopimukseen liittyviä kuluja, liiketoiminnan kulut kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat, koska myynninedistämistoimet ovat lisääntyneet selvästi COVID-19:n jälkeen. Tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat selvästi pääasiasssa tutkimus- ja kliinisten kehityshankkeiden sekä niiden kustannusten ajoitusten vuoksi. Ilman ODM-208-sopimukseen liittyvää etappimaksua ja kuluja vuosi 2022 etenee kuitenkin kuten ennakoimme vuoden alussa.

Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto ilman ODM-208-etappimaksua kasvoi hieman pääosin Nubeqa®-lääkkeen ja Easyhaler®-tuoteperheen vahvan kasvun ansiosta. Myös Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi hyvin. Orionin kirjaamassa Nubeqa®-myynnissä on vuosineljännesten välillä odotettua heiluntaa, mikä johtuu Orionin Nubeqa®-myynnin kirjaustavasta eikä heijasta tuotteen markkinamyynnin kehitystä. Dexdor®- ja Simdax®-tuotteiden myynti jatkoi odotetusti laskuaan, joka johtuu geneerisestä kilpailusta ja hintojen laskusta. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi itsehoitovalmisteiden vetämänä, mutta myös reseptilääkkeiden myynti kehittyi hyvin. Erilaisia hengitystieinfektioita on esiintynyt edellisvuosia runsaammin, mikä osin selittää kasvua. Kesäkuussa tehty VMD:n eläinlääkeliiketoiminnan hankinta näkyy Eläinlääkkeet-yksikön liikevaihdon kasvussa. Fermionin liikevaihto laski hieman vertailukaudesta. Lasku johtuu pääosin siitä, että Fermionin kapasiteetista aiempaa suurempi osuus käytetään Orionin omien tuotteiden lääkeaineiden valmistukseen.

Olemme aloittaneet kliinisen vaiheen I -tutkimuksen akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetulla NaV 1.8 -salpaajalla (ODM-111), jonka oikeudet hankimme aiemmin tänä vuonna. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä terveillä vapaaehtoisilla. Olemme saaneet valmiiksi kliinisen vaiheen I -tutkimuksen tasipimidiinilla (ODM-105), ja kertyneen tutkimusdatan perusteella valmistaudumme aloittamaan kliinisen vaiheen II -tutkimuksen, joka selvittää lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta psykiatristen häiriöiden hoidossa. Lisäksi olemme päättäneet lopettaa keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tiotropium-valmisteen kehityksen. Päätös perustuu uudelleenarvioon tuotteen kaupallisesta potentiaalista. Päätöksellä ei ole vaikutusta nykyiseen myynnissä olevaan Easyhaler®-tuoteportfolioon, joka tulee jatkossakin olemaan tärkeä ja kasvava tuoteryhmä Orionille.    

Toimintaympäristö on edelleen haastava COVID-19-pandemian vaikutusten, Ukrainassa käytävän sodan ja kustannusinflaation vuoksi. Orionilaiset tekevät jatkuvasti kovasti töitä tuotannon jatkuvuuden, tuotteiden saatavuuden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi ja maailmanlaajuisten toimitusketjujen riskien hallitsemiseksi. Kustannusinflaation vaikutus on jo alkanut näkyä tuloslaskelmassa ja vaikutuksen arvioidaan voimistuvan vuonna 2023. Energian saatavuuteen ja hintaan liittyvät riskit ovat myös kasvaneet koko toimitusketjussa.

Olen työskennellyt Orionilla vuodesta 1999 ja toimitusjohtajana vuoden 2008 alusta alkaen. Haluan lämpimästi kiittää näistä vuosista kaikkia orionilaisia, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Orionin osakkeenomistajia ja hallitusta haluan kiittää tuesta sekä luottamuksesta. Marraskuun alusta alkaen siirryn seuraamaan Orionia neuvonantajan ja osakkeenomistajan roolissa. Hyvinvoinnin rakentaminen jatkuu, ja minulla on vahva luotto Orionin tulevaisuuteen."

Julkaistu 15.7.2022

Merkittäviä uutisia Orionin tulevaisuuden kannalta

”Vuosi 2022 on toistaiseksi pitänyt sisällään useita Orionin tulevaisuuden kannalta merkittäviä tapahtumia. Helmikuussa julkistimme yhdessä Bayerin kanssa darolutamidia koskevan vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tarkemmat positiiviset tulokset ja Bayer päivitti arviotaan darolutamidin myyntipotentiaalista. Huhtikuussa Orionin hallitus nimitti Liisa Hurmeen Orionin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.11.2022 alkaen.

Kevään aikana päätimme keskittyä uusien alkuperälääkkeiden tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa syöpäsairauksiin ja kipuun. Samassa yhteydessä päätimme lopettaa keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun indakateroli-glykopyrronium -yhdistelmävalmisteen kehittämisen. Muut meneillään olevat kliiniset kehityshankkeet jatkuvat normaalisti. Toukokuussa solmimme kiinalaisen Jemincaren kanssa sopimuksen, jossa Orion saa manner-Kiinaa, Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuun ottamatta maailmanlaajuisen yksinoikeuden akuutin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun voimakkaan ja selektiivisen NaV 1.8 -salpaajan kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Tavoitteenamme on aloittaa molekyylillä ensimmäinen kliininen tutkimus vielä tämän vuoden aikana.

Kesäkuussa ostimme Inovetin eläinlääkeliiketoiminnan eli eläinlääkeyhtiö VMD:n. Yritysoston myötä Orion Eläinlääkkeistä tulee kattava eläinlääkeyhtiö, jolla on laajempi maantieteellinen läsnäolo ja laaja tuotevalikoima, joka kattaa sekä seura- että tuotantoeläimet. Lisäksi Orionilla on nyt eläinlääkkeiden valmistukseen erikoistunut tuotantolaitos.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa julkistimme ODM-208-molekyyliä koskevan maailmanlaajuisen kehittämis- ja kaupallistamissopimuksen sekä siihen liittyvän 290 miljoonan Yhdysvaltain dollarin ennakkomaksun, josta kirjaamme kuluvan vuoden tulokseen 228 miljoonaa euroa vuoden kolmannella neljänneksellä. Sopimus antaa Orionille mahdollisuuden hyödyntää ODM-208:n potentiaalia potilaiden parhaaksi ja jatkaa samalla investointeja muihin hankkeisiin tinkimättä taloudellisista tavoitteistamme.

Samaan aikaan orionilaiset ovat jatkaneet tinkimätöntä työtään tuotannon jatkuvuuden ja tuotteiden saatavuuden sekä potilasturvallisuuden varmistamiseksi, vaikka toimintaympäristö ja etenkin maailmanlaajuisten toimitusketjujen tilanne edelleen on haastava COVID-19-pandemian vaikutusten, Ukrainassa käytävän sodan ja kustannusinflaation vuoksi. Toimitusketjujen riskit Orion on hallinnut hyvin ja mahdolliset haasteet loppuvuoden aikana näkyisivät toiminnassamme arviolta todennäköisesti vasta tulevien vuosien aikana. Kustannusinflaation vaikutus alkaa arviolta näkyä loppuvuoden 2022 aikana ja enemmän vuonna 2023.

Orionin liikevaihto tammi–kesäkuussa 2022 kasvoi hieman vertailukaudesta. Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman Nubeqa®-tuotteen ja Easyhaler®-tuoteportfolion vahvan myynnin kehityksen ansiosta. Myös Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kehittyi suotuisasti. Dexdor®- ja Simdax®-valmisteiden myynti sen sijaan laski odotetusti selvästi. Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkinoilla ja molemmissa tuotesegmenteissä. Konsernin liikevaihdon kasvu pitää sisällään valuuttakurssien positiivisen vaikutuksen. Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihdon lasku johtui pääosin yhden jakelusopimuksen päättymisestä Suomessa sekä partneritoimitusten ajoituksista. Fermion ja sopimusvalmistus -yksikön myynti kehittyi odotusten mukaisesti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Orionin liikevoitto tammi–kesäkuussa 2022 kasvoi myös hieman vertailukaudesta. Kasvu johtuu pääosin liikevaihdon kasvusta.

Jatkamme tiellämme Orionin vuoden 2025 kasvutavoitteen saavuttamiseksi ja osana sitä työtä arvioimme edelleen uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä yritys- ja tuotekauppakohteita.”

Julkaistu 28.4.2022

Nubeqa Orionin kasvun keihäänkärkenä – sota ja kuormittuneet toimitusketjut huolena 

”Orionin vuosi 2022 on alkanut ristiriitaisin tuntein. Toisaalta olemme saaneet positiivista uutisvirtaa darolutamidista ja liiketoiminta on kehittynyt kokonaisuudessaan hyvin. Samaan aikaan sota aiheuttaa suurta huolta työntekijöistämme Ukrainassa ja ajatuksemme ovatkin heidän ja kaikkien muiden tilanteesta kärsivien luona. COVID-19-pandemian vaikutukset eivät myöskään vielä ole ohi. Maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat edelleen suuren kuormituksen alla ja kustannusinflaatio on kiihtynyt odotettua nopeammin. Orionille kustannusten nousu on erityisen haastavaa, sillä ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden hintojen nostaminen Orionin markkinoilla ei useinkaan ole vaihtoehto. Olemme edelleen sitoutuneet huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta, varmistamaan tuotannon jatkuvuuden ja tuotteiden saatavuuden sekä turvaamaan potilasturvallisuuden käynnissä olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Orionin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2022 yhden prosentin vertailukaudesta ja liikevoitto oli hieman vertailukautta pienempi. Dexdor®- ja Simdax®-valmisteiden myynti laski odotetusti selvästi, mutta Nubeqa®-tuotteen ja Easyhaler®-portfolion vahvan myynnin kehityksen ansiosta Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman. Nubeqan vahvaa myyntiä kasvattivat entisestään suuret tuotetoimitukset yhteistyökumppanillemme Bayerille. Nämä toimitukset voivat aiheuttaa ja tulevat aiheuttamaan jonkin verran vuosineljännesten välistä vaihtelua Orionin kirjaamaan Nubeqan kokonaismyyntiin. Myös Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman esimerkiksi itsehoitotuotteiden vahvan myynnin ansiosta Suomessa. Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihdon lasku johtui partneritoimitusten ajoituksesta ja myös yhden jakelusopimuksen päättymisestä Suomessa. Fermion ja sopimusvalmistus kehittyivät odotusten mukaisesti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Helmikuussa 2022 darolutamidia koskevan vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tarkemmat positiiviset tulokset raportoitiin New England Journal of Medicine -lehdessä ja Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU 2022). Orionin yhteistyökumppani Bayer myös päivitti arviotaan darolutamidin myyntipotentiaalista. Maaliskuussa julkaisimme suunnitelmamme Orionin tutkimus- ja kehitystoiminnan strategian muuttamiseksi sekä uudelleenfokusoimiseksi, ja aloitimme yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Orion suunnittelee, että tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyisi tulevaisuudessa syöpään ja kipuun. Yhteistyökumppaneiden etsintä ODM-208-molekyylin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun osalta jatkuu.

Olemme edelleen sitoutuneita vuoden 2025 kasvutavoitteeseemme ja osana tätä matkaa jatkamme ponnisteluja uusien yhteistyömahdollisuuksien sekä tuote- ja yrityskauppakohteiden löytämiseksi.

Lopuksi haluan esittää lämpimät onnitteluni Liisa Hurmeelle, joka nimitettiin Orionin toimitusjohtajaksi 1. marraskuuta 2022 alkaen. Olen vakuuttunut siitä, että Liisalla on laajan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta hyvät edellytykset jatkaa työtä Orionin kasvustrategian parissa, jota olemme yhdessä kollegoina kehittäneet. Työskentelemme yhdessä varmistaaksemme, että tuleva toimitusjohtajavaihdos tapahtuu sujuvasti.”