Toimitusjohtajan katsaukset

Julkaistu 24.4.2018

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen:

Hyvä alku vuodelle

”Alkuvuoden kannattavuutemme oli hyvä, 28 prosentin liikevoittomarginaalimme ylitti jälleen taloudellisen tavoitteemme ja kassavirtamme oli vahva. Myös tutkimushankkeemme ja tuotteidemme myyntilupahakemukset ovat edenneet, mikä tukee pidemmän aikavälin kasvuamme. Liikevaihtomme ja liikevoittomme olivat kuitenkin poikkeuksellisen vahvaa vertailukautta alhaisemmat tuotteiden generisoitumisen, kiristyneen hintakilpailun, pienempien etappimaksujen sekä epäsuotuisien valuuttakurssimuutosten johdosta.

Alkuperälääkkeissä Parkinson-lääkkeiden patenttien päättymisestä johtuva myynnin lasku on odotetusti jatkunut tasaisena.Toisaalta astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler-tuoteperheen ja tehohoitorauhoite Dexdorin myynti kehittyi hyvin. Dexdor kasvoi edelleen lähes kaikilla markkinoilla, vaikka tuotteen geneerinen kilpailu on alkanut eräissä Euroopan maissa.

Easyhaler-tuoteperheen kasvu on jatkunut vahvana erityisesti budesonidi-formoteroli-tuotteen osalta, joka on nyt myynnissä kaikilla keskeisillä Euroopan markkinoilla. Easyhaler-tuoteperhe laajenee  kuudennella tuotteella: Saimme katsauskaudella myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien salmeteroli-flutikasoni Easyhaler -valmistetta, ja myyntilupahakemusten kansallinen käsittelyprosessi on käynnistynyt 23 EU-maassa. Olemme tyytyväisiä positiiviseen lopputulokseen tällä haastavalla kehitysalueella, ja jatkamme Easyhaler-tuoteperheen laajentamista tulevaisuudessa muun muassa kehitteillä olevalla tiotropium-valmisteella.

Erityistuotteiden myynti kasvoi Skandinaviassa sekä itäisessä Euroopassa ja Venäjällä. Suomessa myyntiä laski hintakilpailun kiristyminen. Olemme tuoneet Pohjoismaiden ja Viron markkinoille toisen biosimilaarivalmisteemme, Ritemvian (rituksimabi), jonka myynti on alkanut ensimmäisissä maissa. Erityistuotteiden kasvun ajurina viime vuonna toiminut Remsima (infliksimabi) ei alkuvuonna yltänyt vastaaviin kasvulukuihin. Kilpailutilanne on kiristynyt entisestään uusien kilpailijoiden tultua markkinoille, ja hintataso on tämän myötä laskenut. Remsiman myynnin kehitys tulee jatkossakin vaihtelemaan tarjouskilpailuissa menestymisen mukaan.

Eläinlääkkeiden liikevaihto kasvoi erityisesti eläinrauhoitteiden hyvän myynnin ansiosta. Orion on saanut myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien Clevor-valmistetta (ropiniroli-silmätippa) koirien myrkytystilanteiden hoitoon. Fermionin liikevaihdon laskussa näkyivät lääkeraaka-aineiden tilaussykleistä johtuva volyymien vaihtelu. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

Tutkimushankkeidemme osalta alkuvuosi on ollut pääosin hyvien uutisten aikaa: Eturauhassyövän hoitoon kehitteillä olevan darolutamidin (ODM-201) kliinisen vaiheen III –tutkimus ARAMIS etenee. Potilasrekrytointi on valmis, ja uusimman arvion mukaan saanemme tutkimuksen päätökseen ensi syksyn aikana. Myös toisen darolutamidin tutkimushankkeen ARASENS:n potilasrekrytointi on edistynyt hyvin. Olemme aloittaneet kliinisen vaiheen I –tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (ODM-208, CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään sekä päättäneet edetä ALS-tautiin kehitteillä olevan suun kautta annosteltavan levosimendaanin (ODM-109) kanssa kliinisen vaiheen III –tutkimukseen. Päädyimme lopettamaan kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksen alfa-2c-reseptorin antagonistin (ORM-12741 Alzheimerin tautiin) kehitystyössä yhdessä tutkimuskumppanimme Janssen Pharmaceuticals, Inc.-yhtiön kanssa. Päättyneessä kliinisen vaiheen IIa -tutkimuksessa ei havaittu  tavoiteltua tehoa.

Olemme katsauskauden jälkeen 21.4.2018 allekirjoittaneet sopimuksen Orion Diagnostica Oy:n kaikkien osakkeiden eli Orion Diagnostica -tulosyksikön myymisestä Axcel Management A/S:n hallinnoimalle sijoitusrahastolle. Orion Diagnostica on toiminut liiketoiminnallisesti itsenäisesti eikä sillä ole merkittäviä synergioita Orionin muun toiminnan kanssa. Yksikön myynnillä vahvistamme edelleen mahdollisuuksiamme kasvuun ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen. Orionilla on meneillään lukuisia hankkeita, joilla haemme kasvua ydinalueellamme lääkeliiketoiminnassa. Arvioimme esimerkiksi aktiivisesti lääkekehityksen loppuvaiheessa olevien tuotteiden sisäänlisensiointimahdollisuuksia. Samalla jatkamme panostusta omaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen mm. uusilla kliinisillä tutkimuksilla. Kaupasta syntyvä myyntivoitto vahvistaa pääoma-asemaamme ja kykyämme jatkossakin saavuttaa myös osingonjakotavoitteemme.

Orion Diagnostican osakkeiden myynnistä johtuen Orion on 21.4.2018 päivittänyt 7.2.2018 antamaansa näkymäarviota vuodelle 2018. Orion arvioi, että vuoden 2018 liikevaihto ilman Orion Diagnosticaa on samalla tasolla tai laskee hieman vuodesta 2017 ja että liikevoitto ilman Orion Diagnosticaa ja olennaisia myyntivoittoja laskee vuodesta 2017.