Toimitusjohtajan katsaus

Julkaistu 28.4.2022

Nubeqa Orionin kasvun keihäänkärkenä – sota ja kuormittuneet toimitusketjut huolena 

”Orionin vuosi 2022 on alkanut ristiriitaisin tuntein. Toisaalta olemme saaneet positiivista uutisvirtaa darolutamidista ja liiketoiminta on kehittynyt kokonaisuudessaan hyvin. Samaan aikaan sota aiheuttaa suurta huolta työntekijöistämme Ukrainassa ja ajatuksemme ovatkin heidän ja kaikkien muiden tilanteesta kärsivien luona. COVID-19-pandemian vaikutukset eivät myöskään vielä ole ohi. Maailmanlaajuiset toimitusketjut ovat edelleen suuren kuormituksen alla ja kustannusinflaatio on kiihtynyt odotettua nopeammin. Orionille kustannusten nousu on erityisen haastavaa, sillä ihmisille tarkoitettujen reseptilääkkeiden hintojen nostaminen Orionin markkinoilla ei useinkaan ole vaihtoehto. Olemme edelleen sitoutuneet huolehtimaan työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta, varmistamaan tuotannon jatkuvuuden ja tuotteiden saatavuuden sekä turvaamaan potilasturvallisuuden käynnissä olevissa kliinisissä tutkimuksissa.

Orionin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2022 yhden prosentin vertailukaudesta ja liikevoitto oli hieman vertailukautta pienempi. Dexdor®- ja Simdax®-valmisteiden myynti laski odotetusti selvästi, mutta Nubeqa®-tuotteen ja Easyhaler®-portfolion vahvan myynnin kehityksen ansiosta Alkuperälääkkeet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman. Nubeqan vahvaa myyntiä kasvattivat entisestään suuret tuotetoimitukset yhteistyökumppanillemme Bayerille. Nämä toimitukset voivat aiheuttaa ja tulevat aiheuttamaan jonkin verran vuosineljännesten välistä vaihtelua Orionin kirjaamaan Nubeqan kokonaismyyntiin. Myös Erityistuotteet-yksikön liikevaihto kasvoi hieman esimerkiksi itsehoitotuotteiden vahvan myynnin ansiosta Suomessa. Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihdon lasku johtui partneritoimitusten ajoituksesta ja myös yhden jakelusopimuksen päättymisestä Suomessa. Fermion ja sopimusvalmistus kehittyivät odotusten mukaisesti vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.

Helmikuussa 2022 darolutamidia koskevan vaiheen III ARASENS-tutkimuksen tarkemmat positiiviset tulokset raportoitiin New England Journal of Medicine -lehdessä ja Yhdysvaltain kliinisen onkologian yhdistyksen virtsateiden syöpiä käsittelevässä symposiumissa (ASCO GU 2022). Orionin yhteistyökumppani Bayer myös päivitti arviotaan darolutamidin myyntipotentiaalista. Maaliskuussa julkaisimme suunnitelmamme Orionin tutkimus- ja kehitystoiminnan strategian muuttamiseksi sekä uudelleenfokusoimiseksi, ja aloitimme yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Orion suunnittelee, että tutkimus- ja kehitystoiminta keskittyisi tulevaisuudessa syöpään ja kipuun. Yhteistyökumppaneiden etsintä ODM-208-molekyylin ja kroonisen kivun hoitoon tarkoitetun digitaalisen terapian ohjelmistoratkaisun osalta jatkuu.

Olemme edelleen sitoutuneita vuoden 2025 kasvutavoitteeseemme ja osana tätä matkaa jatkamme ponnisteluja uusien yhteistyömahdollisuuksien sekä tuote- ja yrityskauppakohteiden löytämiseksi.

Lopuksi haluan esittää lämpimät onnitteluni Liisa Hurmeelle, joka nimitettiin Orionin toimitusjohtajaksi 1. marraskuuta 2022 alkaen. Olen vakuuttunut siitä, että Liisalla on laajan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta hyvät edellytykset jatkaa työtä Orionin kasvustrategian parissa, jota olemme yhdessä kollegoina kehittäneet. Työskentelemme yhdessä varmistaaksemme, että tuleva toimitusjohtajavaihdos tapahtuu sujuvasti.”