Markkinakatsaukset 2019

Julkaistu 5.2.2020

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin vuoden 2019 tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta kireästä hintakilpailusta sekä tuotteiden saatavuushäiriöistä. Myynnin volyymi kuitenkin jatkoi edelleen kasvuaan, mutta hieman markkinaa hitaammin. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski vuonna 2019 noin 8 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja merkittävästä markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-12/19

1-12/18

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

2 859

2 715

+5%

Orion

 

314

314

-0%

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

1 602

1 533

+4%

Orion

178

183

-3%

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

 

 

 

Markkina

436

455

-4% 

Orion

116

123

-6% 

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

399

389

+2% 

Orion

 

100

96

+5% 

             

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-12/2019

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

 

Orionin markkinaosuus, %

1-12/19

1-12/18

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

12 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

11 %

12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

27 %

27 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

25 %

25 %


Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-12/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuussa 2019 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 595 (570) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen vaikuttava aine on deksmedetomidiini. Yhteensä deksmedetomidiinin myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 72 (69) miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 23.10.2019

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-9/2019) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta kireästä hintakilpailusta sekä tuotteiden saatavuushäiriöistä. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-syyskuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-9/19

1-9/18

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

2 083

1 977

+5 %

Orion

 

229

230

-0 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

1 157

1 108

+4 %

Orion

129

133

-3 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

 

 

 

Markkina

319

342

-7 % 

Orion

85

90

-5 % 

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

296

290

+2 % 

Orion

 

73

71

+4 % 

             

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-9/2019

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

Orionin markkinaosuus, %

1-9/19

1-9/18

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

12 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

11 %

12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

27 %

26 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

25 %

24 %


Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-9/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuussa 2019 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 585 (563) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 72 (68) miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 17.7.2019

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-6/2019) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta hintakilpailusta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-kesäkuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-6/2019

1-6/2018

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)

       
Markkina   1 376 1 320 +4 %
Orion   151 155 -2 %
Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)        
Markkina   732 754 +3 %
Orion   85 89 -4 %
Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)        
Markkina   216 235 -8 %
Orion   56 60  -7 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   197 197 +0 %
Orion   48 47 +1 %
 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-6/2019

 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

Orionin markkinaosuus, %

 

1-6/2019

1-6/2018

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   11 % 12 %
Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)   12 % 12 %
Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   26 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   24 % 24 %

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuussa 2019 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 574 (555) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (64) miljoonaa euroa.

 

***

Julkaistu 25.4.2019

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-3/2019) mukaan Orionin reseptilääkkeiden myynnistä viitehintaisten lääkkeiden osuus apteekkikanavassa Suomessa oli noin 67 % (Lähde: Pharmarket). Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta hintakilpailusta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-maaliskuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-3/2019

1-3/2018

Muutos %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

       
Markkina   106 118 -10 %
Orion   28 30 -7 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   103 104 -1 %
Orion   25 25 -1 %
Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)        
Markkina   676 647 +4 %
Orion   76 79  -4 %
 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR tai USD

 

1-3/2019

1-3/2018

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   26 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   24 % 24 %
Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   11 % 12 %

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Parkinsonin taudin hoito on edelleen Orionille merkittävä terapia-alue. Tammi-maaliskuussa 2019 entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat 9 % (11 %) konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT12/2018

MAT12/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

4 6 -29 %

Eurooppa TOP 5

EUR

40 52 -23 %

Japani

EUR

66 73 -10 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT12/2018

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuussa 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 569 (542) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (64) miljoonaa euroa (+0 %).

 

***