Markkinakatsaukset 2016

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2016

Julkaistu 8.2.2017

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2016 oli yhteensä 2 320 (2 239) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2016 oli yhteensä 299 (270) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (12 %).

 

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

 

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2016

MAT9/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

64

91

-29 %

Eurooppa TOP 5

EUR

113

131

-13 %

Japani

EUR

76

63

+22 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2016 (10/2015–9/2016)

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2016

MAT9/2015

Muutos %

Yhdysvallat *

USD

9

13

-31 %

Eurooppa TOP 5

EUR

73

99

-27 %

Japani

EUR

76

63

+21 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2016 (10/2015–9/2016)

*) Yhdysvaltain myynnistä on vähennetty siihen aiemmin sisältynyt Novartis-konserniin kuuluvan Sandozin geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti.

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin vuonna 2015 markkinalle lanseeratun Stalevon kasvusta.

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2016 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 527 (518) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 44 (34) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 28 %.

Julkaistu 25.10.2016

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2016 oli yhteensä 1 680 (1 620) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2016 oli yhteensä 217 (195) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat alle 15 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2016

MAT6/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

876

850

+3 %

Eurooppa TOP 5

EUR

919

956

-4 %

Japani

EUR

608

543

+12 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2016 (7/2015–6/2016)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2016

MAT6/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

71

96

-26 %

Eurooppa TOP 5

EUR

118

135

-12 %

Japani

EUR

72

60

+21 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2016 (7/2015–6/2016)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2016

MAT6/2015

Muutos %

Yhdysvallat *

USD

9

14

-34 %

Eurooppa TOP 5

EUR

80

108

-25 %

Japani

EUR

72

60

+21 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2016 (7/2015–6/2016)

*) Yhdysvaltain myynnistä on vähennetty siihen aiemmin sisältynyt Novartis-konserniin kuuluvan Sandozin geneeristen entakaponi-tuotteiden myynti.

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 1 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 9 % ja Japanissa 12 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2016 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 530 (511) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 41 (32) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 26 %.

 

Julkaistu 19.7.2016

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2016 oli yhteensä 1 106 (1 071) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2016 oli yhteensä 143 (129) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat alle 15 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2016

MAT3/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

883

833

+6 %

Eurooppa TOP 5

EUR

921

974

-5 %

Japani

EUR

584

521

+12 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2016 (4/2015–3/2016)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2016

MAT3/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

78

102

-23 %

Eurooppa TOP 5

EUR

122

140

-13 %

Japani

EUR

68

55

+23 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2016 (4/2015–3/2016)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2016

MAT3/2015

Muutos %

Yhdysvallat

USD

17

17

+4 %

Eurooppa TOP 5

EUR

87

117

-26 %

Japani

EUR

68

55

+23 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2016 (4/2015–3/2016)

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 9 % ja Japanissa 12 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2016 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 527 (507) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 38 (30) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 27 %.

Julkaistu 27.4.2016

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2016 oli yhteensä 534 (521) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vahvisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2016 oli yhteensä 69 (63) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 13 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat alle 15 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

2015

2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

846

812

+4 %

Eurooppa TOP 5

EUR

929

992

-6 %

Japani

EUR

573

507

+13 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2015 (1/2015–12/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

2015

2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

83

108

-23 %

Eurooppa TOP 5

EUR

126

144

-13 %

Japani

EUR

66

54

+23 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2015 (1/2015–12/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

2015

2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

17

17

+2 %

Eurooppa TOP 5

EUR

95

123

-23 %

Japani

EUR

66

54

+23 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2015 (1/2015–12/2015)

Euroopassa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 10 % ja Japanissa 12 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 525 (501) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 36 (28) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 30 %.