Markkinakatsaukset 2015

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2015

Julkaistu 2.2.2016

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2015 oli yhteensä 2 239 (2 167) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2015 oli yhteensä 270 (251) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat alle 15 % konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2015

MAT9/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

838

812

+3 %

Eurooppa TOP 5

EUR

944

995

-5 %

Japani

EUR

556

497

+12 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2015 (10/2014–9/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2015

MAT9/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

89

118

-28 %

Eurooppa TOP 5

EUR

131

147

-11 %

Japani

EUR

63

53

+19 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2015 (10/2014–9/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2015

MAT9/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

18

19

-5 %

Eurooppa TOP 5

EUR

102

127

-19 %

Japani

EUR

63

53

+19 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2015 (10/2014–9/2015)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Euroopassa geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 11 % ja Japanissa 11 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 519 (498) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 34 (26) miljoonaa euroa syyskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 32 %.

 

Julkaistu 27.10.2015

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2015 oli yhteensä 1 620 (1 581) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2015 oli yhteensä 195 (183) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2015

MAT6/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

821

811

+1 %

Eurooppa TOP 5

EUR

958

994

-4 %

Japani

EUR

543

491

+10 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2015 (7/2014–6/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2015

MAT6/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

93

129

-28 %

Eurooppa TOP 5

EUR

135

149

-9 %

Japani

EUR

60

53

+12 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2015 (7/2014–6/2015)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2015

MAT6/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

18

21

-15 %

Eurooppa TOP 5

EUR

109

129

-15 %

Japani

EUR

60

53

+12 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT6/2015 (7/2014–6/2015)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Euroopassa geneerisen kilpailun alkamisesta. Japanissa myynnin kasvu johtuu pääosin Stalevon lanseeraamisesta markkinalle vuoden 2015 aikana. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 11 % ja Japanissa 11 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 515 (498) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 32 (24) miljoonaa euroa kesäkuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 35 %.

 

Julkaistu 28.7.2015

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2015 oli yhteensä 1 071 (1 048) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2015 oli yhteensä 129 (121) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (12 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2015

MAT3/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

806

803

0 %

Eurooppa TOP 5

EUR

976

991

-2 %

Japani

EUR

521

494

+6 %

 

 

 

 

 

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2015 (4/2014–3/2015)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2015

MAT3/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

100

138

-28 %

Eurooppa TOP 5

EUR

140

150

-7 %

Japani

EUR

55

55

+1 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2015 (4/2014–3/2015)

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2015

MAT3/2014

Muutos %

Yhdysvallat

USD

16

24

-31 %

Eurooppa TOP 5

EUR

117

129

-10 %

Japani

EUR

55

55

+1 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT3/2015 (4/2014–3/2015)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Euroopassa geneerisen kilpailun alkamisesta. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 12 % ja Japanissa 11 %.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan 509 (495) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 30 (22) miljoonaa euroa maaliskuuhun 2015 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 37 %.

 

 

Julkaistu 29.4.2015

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2015 oli yhteensä 521 (513) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2015 oli yhteensä 63 (59) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

2014

2013

Muutos %

Yhdysvallat

USD

816

765

+7 %

Eurooppa TOP 5

EUR

992

985

+1 %

Japani

EUR

507

495

+2 %

 

 

 

 

 

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2014 (1/2014–12/2014)

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

2014

2013

Muutos %

Yhdysvallat

USD

108

144

-25 %

Eurooppa TOP 5

EUR

144

152

-5 %

Japani

EUR

54

55

-2 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2014 (1/2014–12/2014)

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

2014

2013

Muutos %

Yhdysvallat

USD

17

31

-45 %

Eurooppa TOP 5

EUR

123

130

-5 %

Japani

EUR

54

55

-2 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2014 (1/2014–12/2014)

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Japanissa jenin kurssin heikkenemisestä. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 12 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 346 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (371 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 7 %. Myynnistä suurin osa eli 280 (310) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti laski 10 %. Myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta, joka alkoi Yhdysvalloissa elokuussa 2014.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan  509 (494) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 28 (22) miljoonaa euroa joulukuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 28 %.