Markkinakatsaukset 2013

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2013

Julkaistu 4.2.2014

IMS Healthin (entinen Suomen Lääkedata) tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2013 oli yhteensä 2 067 (2 031) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2013 oli yhteensä 233 (219) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista kasvoi hieman ja oli 11 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 791 miljoonaa dollaria (751 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 5 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 979 (955) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 3 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 11 prosenttia 523 (584) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 163 (196) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 153 (156) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. Näiden tuotteiden myynti laski selvästi Yhdysvalloissa ja hieman Euroopassa. Japanissa myynti kehittyi kokonaismarkkinan kehitystä hieman paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 48 (162) miljoonaa dollaria, ja se laski 71 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 3 prosenttia 151 (156) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 59 (66) miljoonaa euroa. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 6 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 323 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (249 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 30 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 264 (195) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 36 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 476 (471) miljoonaa euroa.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan oli 20 (5) miljoonaa euroa syyskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 143 %.

 

Julkaistu 22.10.2013

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2013 oli yhteensä 1 520 (1 489) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2013 oli yhteensä 172 (162) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 791 miljoonaa dollaria (731 miljoonaa dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti oli 969 (951) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 2 % prosenttia 553 (562) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 175 (193) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 153 (156) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. Näiden tuotteiden myynti laski selvästi Yhdysvalloissa ja hieman Euroopassa. Japanissa myynti kehittyi edelleen kokonaismarkkinan kehitystä paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 71 (177) miljoonaa dollaria, ja se laski 60 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 3 prosenttia 152 (156) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 63 (62) miljoonaa euroa. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 9 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 321 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (231 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 39 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 262 (180) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 46 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 474 (475) miljoonaa euroa.

Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan oli 18 (5) miljoonaa euroa kesäkuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 259 %.

 

Julkaistu 30.7.2013

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2013 oli yhteensä 1 010 (1 000) miljoonaa euroa.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2013 oli yhteensä 116(108) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 783 miljoonaa dollaria (715 miljoonaa dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 10 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti oli 965 (949) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 9 prosenttia 580 (533) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 188 (191) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 155 (156) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Näiden tuotteiden myynti laski selvästi Yhdysvalloissa. Euroopassa myynti säilyi vertailukauden tasolla ja Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 96 (191) miljoonaa dollaria, ja se laski 49 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti oli 154 (156) miljoonaa euroa ja Japanissa myynti kasvoi 14 prosenttia 66 (58) miljoonaan euroon. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 12 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 301 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (217 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 39 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 242 (168) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 44 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 472 (483) miljoonaa euroa, ja se laski 2 %. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan oli 15 (2) miljoonaa euroa maaliskuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 530 %.

 

Julkaistu 23.4.2013

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2013 oli yhteensä 497 (493) miljoonaa euroa.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2013 oli yhteensä 57 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 771 miljoonaa dollaria (716 miljoonaa dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti oli 963 (954) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 1 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 13 prosenttia 593 (523) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 197 (191) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 157 (156) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Näiden tuotteiden myynti laski Yhdysvalloissa. Euroopassa myynti kasvoi hieman ja Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 134 (191) miljoonaa dollaria, ja se laski 30 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti oli 157 (156) miljoonaa euroa ja Japanissa myynti kasvoi 21 prosenttia 67 (56) miljoonaan euroon. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 17 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 270 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (206 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 31 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 213 (161) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 32 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 474 (489) miljoonaa euroa, ja se laski 3 %. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health –lääkemyyntitilastojen mukaan oli 12 miljoonaa euroa joulukuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta.