Markkinakatsaukset 2012

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2012

Julkaistu 5.2.2013

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2012 oli yhteensä 2 031 (1 972) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2012 oli yhteensä 219 (202) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 751 miljoonaa dollaria (727 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 3 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 954 (987) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 3 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Entakaponi-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana, ja Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan entakaponi-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 195 (190 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Stalevo- ja Comtan-valmisteiden osuus tästä myynnistä oli 83 % ja Orionin toimittamien geneeristen entakaponi-tuotteiden osuus oli 17 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 157 (157) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 23 prosenttia 66 (53) miljoonaan euroon. Entakaponi-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 26 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 248 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (194 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 27 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 193 (153) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 27 %.

 

Julkaistu 23.10.2012

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2012 oli yhteensä 1 489 (1 453) miljoonaa euroa, ja se nousi 2 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa oli yhteensä 162 (150) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 679 miljoonaa dollaria (760 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 11 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 952 (1 014) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 6 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Entakaponi-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan entakaponi-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 182 (181 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Stalevo- ja Comtan-valmisteiden osuus myynnistä oli 92% ja Orionin toimittamien geneeristen entakaponi-tuotteiden osuus oli 8%. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 157 (158) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 21 prosenttia 62 (52) miljoonaan euroon. Entakaponi-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 27 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 17 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 230 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (180 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 27 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 178 (146) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 22 %.

 

Julkaistu 31.7.2012

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2012 oli yhteensä 1 000 (967) miljoonaa euroa, ja se nousi 3 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa oli yhteensä 108 (100) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 664 miljoonaa dollaria (838 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 21 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 951 (1 033) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 8 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 180 (180 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 157 (158) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 16 prosenttia 58 (50) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 27 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 217 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2012 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (158 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 28 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 168 (141) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 19 %.

 

Julkaistu 24.4.2012

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2012 oli yhteensä 493 (474) miljoonaa euroa, ja se nousi 4 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa oli yhteensä 54 (49) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 669 miljoonaa dollaria (922 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 28 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 955 (1 043) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 8 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vakaana kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 181 (180 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti säilyi vakaana 156 (158) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 18 prosenttia 56 (47) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 27 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 206 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (155 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 33 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 161 (132) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 22 %.