Markkinakatsaukset 2011

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2011

Julkaistu 7.2.2012

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2011 oli yhteensä 1 972 (1 926) miljoonaa euroa, ja se nousi 2 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2011 oli yhteensä 202 (192) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 10 % (10 %), mikä on lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 682 miljoonaa dollaria (1 001 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 32 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 989 (1018) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 3 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vertailukauden tasolla kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 180 (180) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti oli vertailukauden tasolla 157 (156) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 24 prosenttia 53 (43) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 26 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 194 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (131 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 37 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 153 (123) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 24 %

 

Julkaistu 25.10.2011

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa 2011 oli yhteensä 1 453 (1 415) miljoonaa euroa, ja se nousi 3 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-syyskuussa oli yhteensä 150 (141) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 10 % (10 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 758 miljoonaa dollaria (1 025 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 26 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 1 015 (991) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin Yhdysvalloissa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 181 (180) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti kasvoi 2 prosenttia 158 (154) miljoonaan euroon ja Japanissa 32 prosenttia 52 (39) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 24 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 10 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 180 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (131 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 38 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 146 (113) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 29 %.

 

Julkaistu 2.8.2011

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa 2011 oli yhteensä 967 (937) miljoonaa euroa, ja se nousi 3 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-kesäkuussa oli yhteensä 100 (92) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %), mikä on yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 836 miljoonaa dollaria (1 022 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 18 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 1 035 (962) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 8 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin Yhdysvalloissa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 180 (178) miljoonaa dollaria, missä kasvua oli 1 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti kasvoi 4 prosenttia 158 (152) miljoonaan euroon ja Japanissa 43 prosenttia 50 (35) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 22 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 15 % ja Japanissa 10 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 175 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (116 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 51 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 141 (99) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 42 %.

 

Julkaistu 27.4.2011

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa 2011 oli yhteensä 474 (464) miljoonaa euroa, ja se nousi 2 % edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi-maaliskuussa oli yhteensä 49 (47) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %), mikä on yli neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 928 miljoonaa dollaria (1001 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 7 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun päättyneeltä 12 kk:lta oli 1017 (907) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 12 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin USA:ssa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2010 päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 181 (175) miljoonaa dollaria, ja se kasvoi 3 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 158 (149) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 47 (33) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 43 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 20 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 10 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 160 miljoonaa dollaria joulukuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (101 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 59 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 132 (85) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 55 %.