Markkinakatsaukset 2010

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2010

Julkaistu 9.2.2011

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2010 oli yhteensä 1 926 (1 947) miljoonaa euroa, ja se laski hieman edellisvuoden vertailukaudesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta laski hieman, mutta oli edelleen noin neljännes. Kokonaismarkkinan laskusta huolimatta Orion pystyi kasvattamaan myyntiään kaikilla osa-alueilla, ja yhtiö säilytti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2010 oli yhteensä 192 (186) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %), mikä on yli kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 005 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (981 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 2 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun päättyneeltä 12 kk:lta oli 993 (894) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 11 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin USA:ssa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 181 (171) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, ja se kasvoi 6 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 156 (147) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 43 (31) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 39 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 18 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 10 %.

Orionille yhä tärkeämmäksi nousevan Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 142 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria syyskuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (88 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 61 %. Myynnistä 86 % eli 123 (74) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedex®-valmisteen myynti kasvoi 67 %.

 

Julkaistu 26.10.2010

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli tammi–syyskuussa 2010 yhteensä 1 415 (1 434) miljoonaa euroa, ja se laski prosentin edellisvuoden vertailukaudesta. Eniten kokonaismarkkinaa laskivat viitehintajärjestelmään kuuluvien lääkevalmisteiden hintojen lasku. Viitehintajärjestelmän piiriin kuuluu noin puolet reseptilääkemarkkinan volyymista. Viitehintajärjestelmä on ollut voimassa huhtikuun 2009 alusta alkaen.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2010 oli yhteensä 141 (137) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %). Tämä oli lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 029 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (956 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:lta oli 966 (884) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 9 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 181 (167) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, ja se kasvoi 8 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 154 (145) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 39 (27) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 42 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 18 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 9 %.

Orionille yhä tärkeämmäksi nousevan tehohoitorauhoite Precedexin (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 133 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria kesäkuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (79 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 68 %. Myynnistä 85 % eli 113 (66) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedex-valmisteen myynti kasvoi 72 %.

 

Julkaistu 10.8.2010

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli tammi–kesäkuussa 2010 yhteensä 937 (960) miljoonaa euroa, ja se laski 3 % edellisvuoden vertailukaudesta. Eniten kokonaismarkkinaa laskivat viitehintajärjestelmään kuuluvat lääkevalmisteet. Viitehintajärjestelmä on ollut voimassa huhtikuun 2009 alusta alkaen.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2010 oli yhteensä 92 (91) miljoonaa euroa, ja se kasvoi prosentin vertailukaudesta. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %). Tämä oli lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2010 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 026 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (966 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 6 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 937 (877) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 7 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin Yhdysvalloissa ja Japanissa. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolla oli Yhdysvalloissa 179 (163) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 10 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 152 (143) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 35 (24) miljoonaa euroa ja se kasvoi 48 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 17 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 9 %.

Orionille yhä tärkeämmäksi nousevan tehohoitorauhoite Precedexin (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 101 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuonna 2009 (65 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuonna 2008) ja se kasvoi 55 %. Myynnistä 85 % eli 85 (53) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedex-valmisteen myynti kasvoi 62 %.

 

Julkaistu 27.4.2010

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa neljänneksen konsernin liikevaihdosta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli tammi-maaliskuussa 2010 yhteensä 464 miljoonaa euroa ja se laski 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Eniten kokonaismarkkinaa laskivat viitehintajärjestelmään kuuluvat lääkevalmisteet. Viitehintajärjestelmä on ollut voimassa huhtikuun 2009 alusta alkaen.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2010 oli yhteensä 47 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4 %. Orionin markkinaosuus ylitti kymmenen prosentin rajapyykin ja oli 10,2 % (9,7 %). Tämä oli lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vuonna 2009 oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 000 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 020 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria vuonna 2008) ja se laski 2 % edellisestä vuodesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2009 oli 909 (868) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 5 %.

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vuonna 2009 oli 499 (433) miljoonaa euroa ja se kasvoi 13 %.

Tilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vuonna 2009 oli Yhdysvalloissa 175 (159) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 10 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 150 (141) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6 %, ja Japanissa 33 (19) miljoonaa euroa ja se kasvoi 77 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 17 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 8 %.