Markkinakatsaukset 2009

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2009

Julkaistu 9.2.2010

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, joka muodostaa noin kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä 1 947,3 miljoonaa euroa ja se laski 0,5 % edellisestä vuodesta. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 2,3 %. Apteekkien lääkeostot laskivat 0,9 %, samalla kun sairaaloiden lääkeostot kasvoivat vastaavasti 0,9 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla laski 0,9 %, ja itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 3,0 %. Tilastokeskuksen mukaan lääkkeiden hinnat Suomessa laskivat 3,6 % vuoden 2009 aikana.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2009 oli yhteensä 186,0 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,2 % edellisestä vuodesta. Orionin myynti kasvoi hieman, vaikka huhtikuussa voimaan astunut viitehintajärjestelmä laski kokonaismarkkinaa. Orionin markkinaosuus oli 9,6 % (9,2 %), mikä oli 2,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinson-taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 981 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 057 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se laski 7,2 % vertailukaudesta. Nopea muutos markkinan kehityksessä johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin, patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneerisestä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 895 (852) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 5,1 %.

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 492 miljoonaa euroa (427 miljoonaa euroa edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se kasvoi 15,3 %.

 

Julkaistu 26.10.2009

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi, ja Orionin liikevaihdosta vajaa kolmannes tulee kotimarkkinalta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2009 oli yhteensä 1 433,9 miljoonaa euroa ja se laski 0,2 % vertailukaudesta. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 2,5 %. Apteekkien lääkeostot säilyivät vertailukauden tasolla, samalla kun sairaaloiden lääkeostot kasvoivat 0,8 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla laski 0,1 %, ja itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 2,7 %.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2009 oli yhteensä 137,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 4,0 % vertailukaudesta. Orionin myynti kasvoi selvästi huolimatta siitä, että kokonaismarkkina säilyi lähes vertailukauden tasolla. Orionin markkinaosuus oli 9,6 % (9,4 %), joka oli 2,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Maailmanlaajuisesti Orionille tärkein yksittäinen terapia-alue on Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 945 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 096 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se laski 14 % vertailukaudesta. Nopea muutos markkinan kehityksessä johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin, patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneeristen valmisteiden markkinoilletulon synnyttämästä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 885 (834) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 6 %.

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 415 miljoonaa euroa (367 miljoonaa euroa edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se kasvoi 13 %. Lisäksi Orionin Parkinson-lääkkeitä myytiin sairaaloille 59 miljoonalla eurolla. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 166 (149) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 11 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli noin 17 %. Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille kesäkuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 145 (135) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %.

 

Julkaistu 7.8.2009

Tilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa samaiselta 12 kk:n jaksolta oli 171 (154) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 10,9 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli noin 17 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla samaiselta 12 kk:n jaksolta oli 147 (138) miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,3 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %.

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi, ja Orionin liikevaihdosta vajaa kolmannes muodostuu kotimarkkinalta. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli yhteensä 959,9 miljoonaa euroa ja se säilyi vertailukauden tasolla. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 6,7 %. Apteekkien lääkeostot kasvoivat 0,6 % samalla kun sairaaloiden lääkeostot laskivat 0,9 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 0,1 % ja itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 1,2 %.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2009 oli yhteensä 91,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,0 % vertailukaudesta. Orionin myynti kasvoi hieman kokonaismarkkinan säilyessä lähes vertailukauden tasolla. Orionin myynnin kehitystä edesauttoi nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli 9,5 % (9,4 %), joka oli 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Maailmanlaajuisesti Orionille tärkein yksittäinen indikaatio on Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat noin kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta. Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 966 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria (1 083 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se laski 11 % vertailukaudesta. Nopea muutos markkinan kehityksessä johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneeristen valmisteiden markkinoilletulon synnyttämästä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 877 (818) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 7 %.

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun 2009 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 402 miljoonaa euroa (359 miljoonaa euroa edellisen 12 kk:n jakson aikana) ja se kasvoi 12 %. Lisäksi Orionin Parkinson-lääkkeitä myytiin sairaaloille 56 miljoonalla eurolla, jossa kasvua edelliseen 12 kk:n jaksoon verrattuna oli 28 %. Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti vähittäisjakelijoille maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 163 (144) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 13 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli noin 17 %. Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu tukkumyynti maaliskuuhun päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 143 (132) miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 % vertailukaudesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %.

 

Julkaistu 27.4.2009

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli yhteensä 466,3 miljoonaa euroa ja se laski 1,1 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Pakkausmäärällisesti markkinan kokonaismyynti laski 6,7 %. Apteekkien lääkeostot laskivat 0,4 % ja sairaaloiden lääkeostot laskivat 3,3 %. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla laski 1,3 %, samalla kun itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 0,5 %.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui edelleen. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuulta 2009 oli yhteensä 45,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 0,4 %. Orionin myynti kasvoi hieman kokonaismarkkinan laskiessa. Yhtiön myynnin kehitystä edesauttoi nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli 9,7 % (9,6 %), joka oli 2,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä. Orionin markkina-asemaa vahvistaa yhtiön laaja itsehoitotuotteisto sekä nopeasti uudistuva geneerinen tuotteisto.

Orionille keskeisten Parkinsonin taudin hoitoon käytettyjen lääkkeiden vähittäismyynti vuonna 2008 oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 046 (1 051) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se pieneni 0,5 % edellisestä vuodesta. Vuotta aikaisemmin vastaava kasvu oli vielä noin 27 %. Markkinakasvun merkittävä hidastuminen johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneerisestä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden vähittäismyynti vuonna 2008 oli 869 (804) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 8,1 %.

Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kasvua selvästi nopeammin. IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu markkinamyynti syyskuuhun 2008 päättyneeltä 12 kk:n jaksolta oli 461 miljoonaa euroa (428 miljoonaa euroa vuonna 2007). Yhdysvalloissa Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu tukkumyynti vuonna 2008 oli 200,1 (177,4) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi edellisestä vuodesta 12,8 %. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa on noin 16 %. Euroopan viidellä suurimmalla Parkinson-lääkkeiden markkinalla Orionin Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu tukkumyynti vuonna 2008 oli 146,1 (133,5) miljoonaa euroa ja se kasvoi 9,4 % edellisestä vuodesta. Orionin Parkinson-lääkkeiden keskimääräinen markkinaosuus näillä viidellä markkinalla on noin 16 %