Markkinakatsaukset 2008

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2008

Julkaistu 6.2.2009

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2008 oli yhteensä 1 945,2 miljoonaa euroa ja se kasvoi 6,5 % edellisestä vuodesta. Apteekkien lääkeostot kasvoivat 6,9 % ja sairaaloiden lääkeostot 5,5 % edellisestä vuodesta. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 6,8 %, samalla kun itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi 4,2 %.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana vuonna 2008. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa oli yhteensä 179,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 10,4 % edellisestä vuodesta. Orionin myynnin kehitys oli selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa itsehoitotuotteiden ja reseptilääkkeiden osalta. Kehityksen taustalla on Orionin nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli 9,2 % (9,0 %), joka oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti syyskuuhun 2008 päättyneen 12 kk:n jakson aikana oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 286 (1 190) miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria ja se kasvoi 8,1 % edelliseen 12 kk:n jaksoon verrattuna. Vuotta aikaisemmin vastaava kasvu oli vielä noin 25 %. Markkinakasvun merkittävä hidastuminen johtui suurimman tuotteen, erään dopamiiniagonistin patenttisuojan päättymisestä ja siitä seuranneesta geneerisestä kilpailusta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 894 (820) miljoonaa euroa, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 9,0 % edellisen vuoden vertailujaksosta.

 

Julkaistu 28.10.2008

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2008 oli yhteensä 1 423,7 milj. EUR ja se kasvoi 6,4 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Apteekkien lääkeostot kasvoivat 6,8 % ja sairaaloiden lääkeostot 5,3 % vertailukaudesta. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 6,8 %, samalla kun itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi vain 2,9 %.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2008 oli yhteensä 133,3 milj. EUR ja se kasvoi 9,7 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Orionin myynnin kehitys oli selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa apteekkiostojen, itsehoitotuotteiden ja reseptilääkkeiden saralla. Kehityksen taustalla on Orionin nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli 9,4 % (9,0 %), joka oli lähes 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti kesäkuuhun päättyneen rullaavan 12 kk:n jakson aikana oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 330 (1 126) milj. USD ja se kasvoi 18,1 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 876 (805) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8,8 % vertailujaksosta.

 

Julkaistu 5.8.2008

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 alkupuoliskolla oli yhteensä 952,9 (895,7) milj. EUR ja se kasvoi 6,3 % vertailukaudesta. Apteekkien lääkeostot kasvoivat kokonaisuudessaan 6,4 % ja sairaaloiden lääkeostot kasvoivat lähes yhtä nopeasti eli 6,3 % vertailukaudesta. Reseptilääkkeiden tukkumyynti koko markkinalla kasvoi 6,8 %, samalla kun itsehoitotuotteiden tukkumyynti kasvoi vain 2,4 %. Orionin myynnin kehitys oli selvästi markkinoiden kasvua nopeampaa apteekkiostojen, reseptilääkkeiden ja itsehoitotuotteiden saralla.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli yhteensä 89,4 milj. EUR ja se kasvoi 10,0 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Kokonaisuudessaan Orionin nopean markkinakasvun taustalla on nopeasti uudistuva tuotteisto. Orionin markkinaosuus oli vuoden 2008 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,4 % (9,0 %), joka oli lähes 2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti maaliskuuhun päättyvältä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 309 (1 067) milj. USD ja se kasvoi 22,8 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Poikkeuksellisen nopea kasvu johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin käyttöaihe on laajentunut Parkinsonin taudin hoidosta kattamaan myös levottomien jalkojen oireyhtymän. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 856 (790) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8,5 %.

 

Julkaistu 25.4.2008

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 6,5 % ja oli yhteensä 471,7 (442,9) milj. EUR. Keskimääräistä nopeammin kasvoivat sairaaloiden lääkeostot, 8,7 %, ja ei-vaihtokelpoiset reseptilääkkeet, joiden tukkumyynti kasvoi 12,5 %. Itsehoitolääkkeiden tukkumyynti kasvoi 0,7 % ja vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden myynti väheni 0,4 %. Orionin kehitys oli sen sijaan hyvä nimenomaan näissä tuoteryhmissä.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana jatkui vahvana. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli yhteensä 45,3 milj. EUR ja se kasvoi 8,7 % edellisen vuoden vertailukaudesta. Itsehoitotuotteiston ja vaihtokelpoisten reseptilääkkeiden tukkumyynti kehittyi erityisen hyvin ja vastapainotti siten näiden tuoteryhmien kokonaismyynnin heikkoa kehitystä tarkastelukaudella. Orionin markkinaosuus vahvistui edelleen: se oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 9,6 % (9,2 %), joka oli 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä. Vuositasolla Orionin markkinaosuus oli edelleen 9 %.

Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2007 oli IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 1 250 (1 003) milj. USD ja se kasvoi noin 24,5 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti vuonna 2007 oli 842 (771) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 9,3 %.