Markkinakatsaukset 2007

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2007

Julkaistu 7.2.2008

Orionille tärkein yksittäinen lääkemarkkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti vuoden 2007 aikana kasvoi 5,8 % ja oli yhteensä 1 827 (1 727) milj. EUR. Suomen tukkumyyntiä nosti itsehoitolääkkeiden myynti, joka kasvoi 8,9 %, ja sairaalamyynti, joka kasvoi 8,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana on edelleen vahvistunut. Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2007 oli yhteensä 163,8 milj. EUR, mikä oli 7,4 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Kehitys oli koko Suomen lääkemarkkinoiden kasvua (5,8 %) selvästi nopeampaa. Orion jatkoi markkinajohtajana 9,0 %:n (8,8 %) markkinaosuudella. Myös myytyjen pakkauksien lukumäärässä Orionin markkinajohtajan asema vahvistui edelleen ja se oli 28,3 % (27,3 %).

IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti Yhdysvalloissa syyskuuhun päättyneeltä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli 1 188 (948) milj. USD ja kasvua oli noin 25 % edelliseen 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Poikkeuksellisen nopea kasvu johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin käyttöaihe on laajentunut Parkinsonin taudin hoidosta kattamaan myös levottomien jalkojen oireyhtymän.

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 788 (727) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8 %.

Diagnostiikkatoimialan maailmanlaajuisen markkinan arvoksi arvioidaan noin 33 mrd. USD. Keskitettyjen laboratorioiden käyttämien laitteiden ja testireagenssien markkinoita hallitsee muutama suuri toimija. Kokonaisuutena ala on hyvin pirstoutunut, ja Orion Diagnostica on toimijana keskisuuri. Tietyillä tuotealueilla yksikön asema on varsin vahva.

 

Julkaistu 24.10.2007

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan lääkkeiden tukkumyynti vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoi 5,2 % ja oli yhteensä 1 338 (1 272) milj. EUR. Suomen tukkumyyntiä nosti itsehoitolääkkeiden myynti, joka kasvoi 11,8 %, ja sairaalamyynti, joka kasvoi 9,5 % vertailukaudesta.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana on edelleen vahva. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2007 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli yhteensä 121,1 milj. EUR, joka oli 7,9 % enemmän kuin edellisen vuoden vertailukaudella. Orionin markkinaosuus oli 9,0 % (8,8 %), joka oli
1,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

IMS Healthin lääkemyyntitilastojen mukaan Orionille keskeisten Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti Yhdysvalloissa kesäkuuhun päättyneeltä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli 1 131 (924) milj. USD ja kasvua oli noin 22 % vastaavan 12 kk:n vertailujakson lukuihin verrattuna. Poikkeuksellisen nopea kasvu johtuu siitä, että erään dopamiiniagonistin käyttöaihe on laajentunut Parkinsonin taudin hoidosta kattamaan myös levottomien jalkojen oireyhtymän. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 772 (713) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8 %.

 

Julkaistu 6.8.2007

Orionille tärkein yksittäinen markkina-alue on Suomi. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan lääkkeiden tukkumyynti vuoden 2007 alkupuoliskolla kasvoi 4,7 % ja oli yhteensä 895,7 (855,0) milj. EUR. Itsehoitotuotteiden myynti kasvoi noin 15 % vertailukaudesta.

Orionin asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana on vahva. Orionin lääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuoden 2007 alkupuoliskolla oli yhteensä 81,0 (75,7) milj. EUR. Orionin markkinaosuus oli 9,0 % (8,9 %), joka oli 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Orionille keskeisen Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti Yhdysvalloissa maaliskuuhun päättyneeltä rullaavalta 12 kk:n jaksolta oli 1 080 (880) milj. USD ja kasvua oli noin 23 % edeltävien 12 kk lukuihin verrattuna. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Italia ja Espanja, joiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti samalta rullaavalta 12 kk:lta oli 760 (700) milj. EUR, ja näiden keskimääräinen markkinakasvu oli noin 8 %.

 

Julkaistu 25.4.2007

Maailman lääkemarkkinat olivat IMS Healthin maaliskuussa julkaiseman arvion mukaan vuonna 2006 kokonaisuutena noin 643 miljardia US-dollaria ja ne kasvoivat edellisvuodesta noin 7,0 %.

Yhdysvalloissa reseptilääkkeiden myyntivolyymit ovat etenkin Medicare-korvausjärjestelmän vaikutuksesta hieman kasvaneet ja vauhdittaneet kasvutahtia. Onkologia on noussut nopeimmin kasvavaksi terapia-alueeksi syöpäsairauksiin kehitettyjen uusien lääkeinnovaatioiden markkinoilletulon johdosta. Onkologian lääkkeiden myynti kasvoi vuonna 2006 yli 20 % ja oli noin 35 mrd. USD, lähes saman suuruinen kuin myynniltään suurin eli kolesterolilääkkeiden ryhmä.

Orionille keskeisen Parkinsonin taudin lääkkeiden maailmanlaajuinen kokonaismyynti vuonna 2006 oli 3 122 (2 800) milj. US-dollaria ja kasvu 12 % (10 %). Yhdysvalloissa Parkinson-lääkkeiden myynti oli noin 1 024 (837) milj. US-dollaria. Kasvu 22 % (9 %) oli poikkeavan suuri ja johtuu erään dopamiiniagonistin käytön laajenemisesta myös levottomien jalkojen oireyhtymän hoitoon. Euroopan viidessä suurimmassa maassa Parkinson-lääkkeiden kokonaismyynti oli noin 745 (690) milj. EUR ja kasvu 8 % (10 %). Stalevon ja Comtess/Comtanin maailmanlaajuinen myynti oli yhteensä noin 348,1 (285,5) milj. EUR, josta Stalevon osuus oli 144,3 (146,6) milj. EUR ja Comtess/Comtanin osuus 145,2 (144,3) milj. EUR.

Suomen Lääkedatan tukkumyyntitilaston mukaan Suomen lääkemyynti kaudella 1-3/2007 oli yhteensä noin 443 (421) milj. EUR, joka oli 5,1 % enemmän kuin vastaavalla kaudella vuonna 2006. Kasvun taustalla on erityisesti itsehoitolääkkeiden myynti, joka kasvoi vertailukaudesta noin 29 %. Apteekkialennusten poistuminen vähensi voimakkaasti vertailukauden myyntiä. Orionin lääkkeiden tukkumyynti oli yhteensä 41,7 (38,1) milj. EUR, noin 9 % enemmän kuin vertailukaudella. Yhtiön markkinaosuus oli 9,4 % (9,1 %) ja asema Suomen johtavana lääkemarkkinoijana vahvistui. Eroa toiseksi suurimpaan oli sekä kvartaali- että vuositasolla noin 2 prosenttiyksikköä.