Markkinakatsaukset 2014

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin 2014

Julkaistu 4.2.2015

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2014 oli yhteensä 2 167 (2 070) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 % edellisvuodesta. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2014 oli yhteensä 251 (233) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat vuonna 2014 noin kuudesosan konsernin liikevaihdosta.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2014

MAT9/2013

Muutos %

Yhdysvallat

USD

810

751

+8 %

Eurooppa TOP 5

EUR

996

978

+2 %

Japani

EUR

497

523

-5 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2014

Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Japanissa kokonaismarkkinan lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi Japanissa.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2014

MAT9/2013

Muutos %

Yhdysvallat

USD

119

153

-22 %

Eurooppa TOP 5

EUR

147

153

-4 %

Japani

EUR

53

59

-10 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2014

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2014

MAT9/2013

Muutos %

Yhdysvallat

USD

20

37

-47 %

Eurooppa TOP 5

EUR

127

131

-4 %

Japani

EUR

53

59

-10 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT9/2014

Yhdysvalloissa Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu markkinan geneeristymisestä ja Japanissa jenin kurssin heikkenemisestä. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 2 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 401 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (365 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 10 %. Myynnistä suurin osa eli 335 (305) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 10 %. IMS Health -lääkemyyntitilastojen raportointi on muuttunut kattavammaksi Precedexin osalta, minkä seurauksena raportoidun kauden ja vertailukauden luvut ovat aiempaa suuremmat. Precedexin geneerinen kilpailu Yhdysvalloissa alkoi elokuussa 2014, mutta kilpailulla ei ollut vielä merkittävää vaikutusta tässä raportoituihin syyskuuhun 2014 päättyneen jakson IMS-lukuihin.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 490 (476) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen(deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 26 (20) miljoonaa euroa syyskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 29 %.

 

Julkaistu 21.10.2014

IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2014 oli yhteensä 1 581 (1 520) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–syyskuussa 2014 oli yhteensä 183 (172) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 805 miljoonaa dollaria (738 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 9 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 995 (969) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 3 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 11 prosenttia 491 (554) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 130 (161) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 149 (154) miljoonaa euroa. 

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat vajaan viidesosan konsernin liikevaihdosta. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 23 (57) miljoonaa dollaria, ja se laski 60 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 3 prosenttia 129 (132) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 53 (63) miljoonaa euroa. Japanissa myynnin lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna sekä kokonaismarkkina että Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoivat. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 3 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 397 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (340 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 17 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 332 (279) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 19 %. IMS Health -lääkemyyntitilastojen raportointi on muuttunut kattavammaksi Precedexin osalta, minkä seurauksena raportoidun kauden ja vertailukauden luvut ovat aiempaa suuremmat.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 485 (474) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 24 (18) miljoonaa euroa kesäkuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 34 %.

 

Julkaistu 29.7.2014

IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2014 oli yhteensä 1 048 (1 011) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–kesäkuussa 2014 oli yhteensä 121 (116) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 12 % (11 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 792 miljoonaa dollaria (730 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 8 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 993 (965) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 3 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 15 prosenttia 494 (580) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 138 (173) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 151 (155) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 26 (81) miljoonaa dollaria, ja se laski 68 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 5 prosenttia 128 (134) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 55 (66) miljoonaa euroa. Japanissa myynnin lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna sekä kokonaismarkkina että Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoivat. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 3 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 378 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (310 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 22 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 316 (252) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 26 %. IMS Health -lääkemyyntitilastojen raportointi on muuttunut kattavammaksi Precedexin osalta, minkä seurauksena raportoidun kauden ja vertailukauden luvut ovat aiempaa suuremmat.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 479 (472) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 22 (15) miljoonaa euroa maaliskuuhun 2014 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 46 %.

 

Julkaistu 29.4.2014

IMS Healthin tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2014 oli yhteensä 513 (497) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään, ja yhtiö piti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IMS Healthin tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa tammi–maaliskuussa 2014 oli yhteensä 59 (57) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista oli 11 % (12 %).

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 763 miljoonaa dollaria (720 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 6 %. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 986 (965) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinakasvu oli 2 %. Japanissa Parkinson-lääkkeiden myynti laski 17 prosenttia 494 (593) miljoonaan euroon.

Kaikkien entakaponia sisältävien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 144 (181) miljoonaa dollaria ja Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla 152 (157) miljoonaa euroa.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat noin viidesosan konsernin liikevaihdosta. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 31 (118) miljoonaa dollaria, ja se laski 74 %. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti laski 5 prosenttia 130 (136) miljoonaan euroon ja Japanissa myynti oli 55 (67) miljoonaa euroa. Japanissa myynnin lasku johtuu jenin kurssin heikkenemisestä. Paikallisessa valuutassa mitattuna sekä kokonaismarkkina että Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi. Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 4 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 13 % ja Japanissa 11 %.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 327 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (269 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 22 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 266 (211) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 26 %.

Yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Euroopassa 475 (473) miljoonaa euroa. Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti Euroopassa IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 21 (12) miljoonaa euroa joulukuuhun 2013 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta, ja se kasvoi 82 %.