Markkinakatsaukset

Julkaistu 28.4.2022

Katsaus Suomen ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on yli neljäsosa. Pharmarketin tilastoinnin (1-3/2022) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti tammi-maaliskuussa 2022, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti kasvoi vahvan volyymikehityksen ansiosta yhden prosentin, kun kokonaismarkkina laski 5 prosenttia vertailukaudesta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski noin 7 prosenttia vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Jatkuvan hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja merkittävästä markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-3/22

1-3/21

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

728

698

+4 %

Orion

 

80

75

+7 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

397

378

+5 %

Orion

44

43

+2 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) *

 

 

 

Markkina

109

114

-5 %

Orion

26

25

+1 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

107

100

+8 %

Orion

 

27

25

+10 %

* Viitehintaiset reseptilääkkeet -ryhmän tilasto huomioi tuotteet, jotka tilaston laatimishetkellä ovat viitehintaisia reseptilääkkeitä. Tämän vuoksi vertailukauden myynti- tai markkinaosuusluvut saattavat poiketa aiemmin julkaistuista tiedoista.   

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2022

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

Orionin markkinaosuus, %

1-3/22

1-3/21

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

11 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

11 %

11 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) *

24 %

22 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

25 %

25 %

* Viitehintaiset reseptilääkkeet -ryhmän tilasto huomioi tuotteet, jotka tilaston laatimishetkellä ovat viitehintaisia reseptilääkkeitä. Tämän vuoksi vertailukauden myynti- tai markkinaosuusluvut saattavat poiketa aiemmin julkaistuista tiedoista.

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2022