Markkinakatsaukset

Julkaistu 23.10.

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-9/2019) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta kireästä hintakilpailusta sekä tuotteiden saatavuushäiriöistä. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-syyskuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-9/19

1-9/18

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

2 083

1 977

+5 %

Orion

 

229

230

-0 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

1 157

1 108

+4 %

Orion

129

133

-3 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

 

 

 

Markkina

319

342

-7 % 

Orion

85

90

-5 % 

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

296

290

+2 % 

Orion

 

73

71

+4 % 

             

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-9/2019

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

Orionin markkinaosuus, %

1-9/19

1-9/18

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

12 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

11 %

12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

27 %

26 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

25 %

24 %


Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-9/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuussa 2019 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 585 (563) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 72 (68) miljoonaa euroa.

 

Julkaistu 17.7.

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-6/2019) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta hintakilpailusta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-kesäkuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-6/2019

1-6/2018

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)

       
Markkina   1 376 1 320 +4 %
Orion   151 155 -2 %
Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)        
Markkina   732 754 +3 %
Orion   85 89 -4 %
Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)        
Markkina   216 235 -8 %
Orion   56 60  -7 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   197 197 +0 %
Orion   48 47 +1 %
 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-6/2019

 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

Orionin markkinaosuus, %

 

1-6/2019

1-6/2018

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   11 % 12 %
Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)   12 % 12 %
Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   26 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   24 % 24 %

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuussa 2019 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 574 (555) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (64) miljoonaa euroa.

 

***

Julkaistu 25.4.2019

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-3/2019) mukaan Orionin reseptilääkkeiden myynnistä viitehintaisten lääkkeiden osuus apteekkikanavassa Suomessa oli noin 67 % (Lähde: Pharmarket). Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynnin volyymi kehittyi hieman markkinaa paremmin, mutta euroissa myynti laski vertailukaudesta johtuen edelleen jatkuvasta hintakilpailusta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski tammi-maaliskuussa 2019 noin 10 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, jäi markkinan kokonaiskehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-3/2019

1-3/2018

Muutos %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

       
Markkina   106 118 -10 %
Orion   28 30 -7 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   103 104 -1 %
Orion   25 25 -1 %
Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)        
Markkina   676 647 +4 %
Orion   76 79  -4 %
 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR tai USD

 

1-3/2019

1-3/2018

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   26 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   24 % 24 %
Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   11 % 12 %

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2019

 

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Parkinsonin taudin hoito on edelleen Orionille merkittävä terapia-alue. Tammi-maaliskuussa 2019 entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat 9 % (11 %) konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT12/2018

MAT12/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

4 6 -29 %

Eurooppa TOP 5

EUR

40 52 -23 %

Japani

EUR

66 73 -10 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT12/2018

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuussa 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 569 (542) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (64) miljoonaa euroa (+0 %).

 

***

Julkaistu 6.2.2019

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan Suomessa Orionin reseptilääkkeiden myynnistä apteekkikanavassa huomattava osuus, eli noin 69 %, oli vuonna 2018 viitehintaisia lääkkeitä. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti laski hieman markkinaa enemmän. Myynnin lasku johtui pääosin vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta, jota on seurannut kiristynyt hintakilpailu. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski vuoden 2018 kuluessa noin 10 % vertailukaudesta. Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, jäi vuonna 2018 selvästi markkinan kehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-12/2018

1-12/2017

Muutos %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

       
Markkina   490 528 -7 %
Orion   126 139 -9 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   384 372 +3 %
Orion   96 96 0 %
Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)        
Markkina   2 746 2 545 +8 %
Orion   314 341 -8 %
 

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-12/2018

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Markkinaosuudessa ei tapahtunut suurta muutosta edellisvuodesta. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR tai USD

 

1-12/2018

1-12/2017

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   26 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   25 % 26 %
Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   11 % 13 %
       

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-12/2018

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Parkinsonin taudin hoito on edelleen Orionin merkittävin yksittäinen terapia-alue. Vuonna 2018  entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat 10 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT9/2018

MAT9/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

5 7 -28 %

Eurooppa TOP 5

EUR

42 56 -25 %

Japani

EUR

67 75 -11 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT9/2018

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 558 (540) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (61) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %.

***

Julkaistu 24.10.2018

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan Suomessa Orionin reseptilääkkeiden myynnistä apteekkikanavassa huomattava osuus eli noin 68 % oli tammi-syyskuussa 2018 viitehintaisia lääkkeitä. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti laski hieman markkinaa enemmän. Myynnin lasku johtui pääosin vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta, jota on seurannut kiristynyt hintakilpailu. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta on vuoden 2018 kuluessa laskenut noin 10 % vertailukaudesta. Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, jäi tammi-syyskuussa 2018 selvästi markkinan kehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

 

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-9/2018

1-9/2017

Muutos %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

       
Markkina   368 397 -7 %
Orion   91 102 -11 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   286 277 +3 %
Orion   71 71 -1 %
Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)        
Markkina   1 990 1 855 +7 %
Orion   230 253 -9 %
 

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-9/2018

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

 

milj. EUR tai USD

 

1-9/2018

1-9/2017

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   25 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   25 % 26 %
Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   12 % 14 %
       

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-9/2018

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Parkinsonin taudin hoito on edelleen Orionin merkittävin yksittäinen terapia-alue. Tammi-syyskuussa 2018  entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat 11 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2018

MAT6/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

 5 7 -27 %

Eurooppa TOP 5

EUR

 45  60  -25 %

Japani

EUR

 69  77  -11 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT6/2018 (7/2017–6/2018)

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 553 (537) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3%. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (58) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %.

***

Julkaistu 18.7.2018

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden kokonaismyynti Suomessa, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, kasvoi vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti Suomessa laski 8 % johtuen pääosin vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta, joka on kiristänyt hintakilpailua. Orionin reseptilääkkeiden myynnistä huomattava osuus, 60 %, oli viitehintaisia lääkkeitä. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 8 % ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 9 %.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-6/2018

1-6/2017

Muutos %

Ihmislääkkeet yhteensä

       
Markkina   1 329 1 215 + 9 %
Orion   155 169 -8 %

Reseptilääkkeet

       
Markkina    1 120 1 015 +10 %
Orion    106 120 -12 %
Viitehintaiset reseptilääkkeet
       
Markkina   238 258 -8 %
Orion   63 69 -9 %
Itsehoitotuotteet  apteekkikanavassa
       
Markkina   209 200 +4 %
Orion   49 48 +1 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-6/2018

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana: sen osuus lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinoista oli 12 % tammi-kesäkuussa 2018. Orionilla on erityisen vahva asema itsehoitotuotteiden apteekkimyynnissä sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä.

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet)

milj. EUR tai USD

 

1-6/2018

1-6/2017

Ihmislääkkeet yhteensä

   12 % 14 %

Reseptilääkkeet

   9 % 12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet

   26 % 27 %

Itsehoitotuotteet

   23 % 24 %

 Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-6/2018


Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla. IQVIA:n tilastojen mukaan Orion oli vuonna 2017 Skandinaviassa kolmen suurimman geneerisen toimijan joukossa kaikissa toimintamaissaan. Biosimilaarivalmisteet ovat alueella tärkeä geneeristen lääkkeiden kasvun lähde.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat 12 % konsernin liikevaihdosta.

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2018

MAT3/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

 6 8 -26 %

Eurooppa TOP 5

EUR

 49  64  -24 %

Japani

EUR

 70  79  -11 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT3/2018 (4/2017–3/2018)

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta ja valuuttakurssimuutoksista.

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 548 (532) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 65 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 21 %.

****

Julkaistu 24.4.2018

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, oli tammi–maaliskuussa 2018 Suomessa 652 (589) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. IQVIA:n tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, oli Suomessa tammi–maaliskuussa 2018 yhteensä 79 (84) miljoonaa euroa, ja se laski 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orionin reseptilääkkeiden myynti laski 11 % ja oli 52 (59) miljoonaa euroa, kun taas itsehoitotuotteiden myynti kasvoi 6 % ja oli 26 (25) miljoonaa euroa. Orionin reseptilääkkeiden myynnistä 59 % eli 31 (34) miljoonaa euroa oli viitehintaisia lääkkeitä. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 7 % ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 9 %, johtuen pääosin Suomen markkinoilla vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta.

Orion säilytti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IQVIA:n tilastojen mukaan sen markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet) oli 12 % (14 %) tammi-maaliskuussa 2018. Markkinaosuus reseptilääkkeissä oli 10 % (12 %), viitehintaisissa reseptilääkkeissä 27 % (28 %) ja itsehoitotuotteissa 24 % (24 %).

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla, jossa se oli vuonna 2017 kolmen suurimman geneerisen toimijan joukossa kaikissa toimintamaissaan. Biosimilaarivalmisteet ovat tärkeä geneeristen lääkkeiden kasvun lähde Skandinaviassa, jossa IQVIA:n tilastojen mukaan geneeristen ja itsehoitolääkkeiden markkinat kasvoivat 9 % vuonna 2017. Orionin kasvu oli 8 %. Kun mukaan lasketaan biosimilaarit, Orion kasvoi Skandinaviassa markkinoita nopeammin: markkinan kasvu oli  21 % ja Orionin kasvu 34 %. Suomen markkinoilla biosimilaarien käyttöönotto on ollut muita Pohjoismaita hitaampaa: vuonna 2017 biosimilaarimarkkinan kasvu oli vain 1 % ja Orionin myynti edellisvuoden tasolla.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT12/2017

MAT12/2016

Muutos %

Yhdysvallat

USD

7 8 -23 %

Eurooppa TOP 5

EUR

52 69 -24 %

Japani

EUR

73 78 -6 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2017 (1/2017–12/2017)

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 542 (522) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 63 (48) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 32 %.

 

***

Julkaistu 24.10.2018

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan Suomessa Orionin reseptilääkkeiden myynnistä apteekkikanavassa huomattava osuus eli noin 68 % oli tammi-syyskuussa 2018 viitehintaisia lääkkeitä. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti laski hieman markkinaa enemmän. Myynnin lasku johtui pääosin vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta, jota on seurannut kiristynyt hintakilpailu. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta on vuoden 2018 kuluessa laskenut noin 10 % vertailukaudesta. Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja huomattavasta markkinaosuudesta Suomessa. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, jäi tammi-syyskuussa 2018 selvästi markkinan kehityksestä. Suomen lääkemarkkinan kasvu on tullut lähinnä alkuperälääkkeistä, joiden osuus Orionin Suomen liikevaihdosta on pieni.

 

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-9/2018

1-9/2017

Muutos %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

       
Markkina   368 397 -7 %
Orion   91 102 -11 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)        
Markkina   286 277 +3 %
Orion   71 71 -1 %
Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava)        
Markkina   1 990 1 855 +7 %
Orion   230 253 -9 %
 

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-9/2018

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on noin neljänneksen markkinaosuus.

 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

 

milj. EUR tai USD

 

1-9/2018

1-9/2017

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)   25 % 26 %
Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)   25 % 26 %
Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)   12 % 14 %
       

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-9/2018

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla.

Parkinsonin taudin hoito on edelleen Orionin merkittävin yksittäinen terapia-alue. Tammi-syyskuussa 2018  entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostivat 11 % konsernin liikevaihdosta.

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT6/2018

MAT6/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

 5 7 -27 %

Eurooppa TOP 5

EUR

 45  60  -25 %

Japani

EUR

 69  77  -11 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT6/2018 (7/2017–6/2018)

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti kesäkuuhun 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 553 (537) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3%. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 64 (58) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %.

***

Julkaistu 18.7.2018

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden kokonaismyynti Suomessa, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, kasvoi vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti Suomessa laski 8 % johtuen pääosin vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta, joka on kiristänyt hintakilpailua. Orionin reseptilääkkeiden myynnistä huomattava osuus, 60 %, oli viitehintaisia lääkkeitä. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 8 % ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 9 %.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR                 

 

1-6/2018

1-6/2017

Muutos %

Ihmislääkkeet yhteensä

       
Markkina   1 329 1 215 + 9 %
Orion   155 169 -8 %

Reseptilääkkeet

       
Markkina    1 120 1 015 +10 %
Orion    106 120 -12 %
Viitehintaiset reseptilääkkeet
       
Markkina   238 258 -8 %
Orion   63 69 -9 %
Itsehoitotuotteet  apteekkikanavassa
       
Markkina   209 200 +4 %
Orion   49 48 +1 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-6/2018

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana: sen osuus lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden markkinoista oli 12 % tammi-kesäkuussa 2018. Orionilla on erityisen vahva asema itsehoitotuotteiden apteekkimyynnissä sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä.

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet)

milj. EUR tai USD

 

1-6/2018

1-6/2017

Ihmislääkkeet yhteensä

   12 % 14 %

Reseptilääkkeet

   9 % 12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet

   26 % 27 %

Itsehoitotuotteet

   23 % 24 %

 Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot 1-6/2018


Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla. IQVIA:n tilastojen mukaan Orion oli vuonna 2017 Skandinaviassa kolmen suurimman geneerisen toimijan joukossa kaikissa toimintamaissaan. Biosimilaarivalmisteet ovat alueella tärkeä geneeristen lääkkeiden kasvun lähde.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat 12 % konsernin liikevaihdosta.

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT3/2018

MAT3/2017

Muutos %

Yhdysvallat

USD

 6 8 -26 %

Eurooppa TOP 5

EUR

 49  64  -24 %

Japani

EUR

 70  79  -11 %

Lähde: IQVIA:n lääkemyyntitilastot MAT3/2018 (4/2017–3/2018)

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta ja valuuttakurssimuutoksista.

 

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti maaliskuuhun 2018 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 548 (532) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 3 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 65 (54) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 21 %.

****

Julkaistu 24.4.2018

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. IQVIA:n tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, oli tammi–maaliskuussa 2018 Suomessa 652 (589) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. IQVIA:n tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet, oli Suomessa tammi–maaliskuussa 2018 yhteensä 79 (84) miljoonaa euroa, ja se laski 6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Orionin reseptilääkkeiden myynti laski 11 % ja oli 52 (59) miljoonaa euroa, kun taas itsehoitotuotteiden myynti kasvoi 6 % ja oli 26 (25) miljoonaa euroa. Orionin reseptilääkkeiden myynnistä 59 % eli 31 (34) miljoonaa euroa oli viitehintaisia lääkkeitä. Suomen lääkemarkkinoilla viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 7 % ja Orionin viitehintaisten lääkkeiden myynti laski 9 %, johtuen pääosin Suomen markkinoilla vuoden 2017 alussa tehdystä vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnoittelujärjestelmän muutoksesta.

Orion säilytti asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. IQVIA:n tilastojen mukaan sen markkinaosuus Suomen lääkemarkkinoista (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet) oli 12 % (14 %) tammi-maaliskuussa 2018. Markkinaosuus reseptilääkkeissä oli 10 % (12 %), viitehintaisissa reseptilääkkeissä 27 % (28 %) ja itsehoitotuotteissa 24 % (24 %).

Orion on merkittävä toimija myös Skandinavian geneeristen lääkkeiden markkinoilla, jossa se oli vuonna 2017 kolmen suurimman geneerisen toimijan joukossa kaikissa toimintamaissaan. Biosimilaarivalmisteet ovat tärkeä geneeristen lääkkeiden kasvun lähde Skandinaviassa, jossa IQVIA:n tilastojen mukaan geneeristen ja itsehoitolääkkeiden markkinat kasvoivat 9 % vuonna 2017. Orionin kasvu oli 8 %. Kun mukaan lasketaan biosimilaarit, Orion kasvoi Skandinaviassa markkinoita nopeammin: markkinan kasvu oli  21 % ja Orionin kasvu 34 %. Suomen markkinoilla biosimilaarien käyttöönotto on ollut muita Pohjoismaita hitaampaa: vuonna 2017 biosimilaarimarkkinan kasvu oli vain 1 % ja Orionin myynti edellisvuoden tasolla.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Entakaponia sisältävät Orionin brändätyt Parkinson-lääkkeet (Stalevo®, Comtess® ja Comtan®) muodostavat hieman yli 10 % konsernin liikevaihdosta.

 

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti:

milj. EUR tai USD

 

MAT12/2017

MAT12/2016

Muutos %

Yhdysvallat

USD

7 8 -23 %

Eurooppa TOP 5

EUR

52 69 -24 %

Japani

EUR

73 78 -6 %

Lähde: IMS Health lääkemyyntitilastot MAT12/2017 (1/2017–12/2017)

Eurooppa TOP 5: Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia

Orionin brändättyjen Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku johtuu geneerisestä kilpailusta.

Euroopassa yleisimpien suonensisäisesti annosteltavien anestesialääkkeiden ja tehohoitorauhoitteiden (propofoli, midatsolaami, remifentaniili ja deksmedetomidiini) yhteenlaskettu myynti joulukuuhun 2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 542 (522) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 4 %. Orionin Dexdor®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti oli Euroopassa IQVIA:n lääkemyyntitilastojen mukaan 63 (48) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 32 %.