Markkinakatsaukset

Julkaistu 28.4.2020

Katsaus Suomen ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on noin kolmannes. Pharmarketin tilastoinnin (1-3/2020) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, kasvoi markkinaa nopeammin. COVID-19-epidemia lisäsi alkuvuonna kysyntää kaikissa tuoteryhmissä, mutta etenkin itsehoitotuotteissa.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti kasvoi vertailukaudesta jatkuvasta kireästä hintakilpailusta sekä tuotteiden saatavuushäiriöistä huolimatta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski noin 5 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja merkittävästä markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on yli neljänneksen markkinaosuus.

 

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-3/20

1-3/19

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

750

676

+11 %

Orion

 

86

76

+13 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

398

360

+11 %

Orion

46

42

+11 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

 

 

 

Markkina

110

102

+8 % 

Orion

30

27

+9 % 

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

119

103

+15 % 

Orion

 

30

25

+21 % 

 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2020

 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

 

Orionin markkinaosuus, %

1-3/20

1-3/19

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

11 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

12 %

12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava)

27 %

27 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

26 %

24 %


Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2020