Markkinakatsaukset

Julkaistu 19.7.2021

Katsaus Suomen ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on yli neljäsosa. Pharmarketin tilastoinnin (1-6/2021) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti tammi–kesäkuussa 2021, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, oli edellisvuoden tasolla. Kausiluontoisia tauteja kuten tavanomaisia hengitystieinfektioita on esiintynyt normaalia vähemmän, minkä vuoksi markkinavolyymit etenkin itsehoitotuotteissa olivat normaalia heikommat.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti kasvoi, kun kokonaismarkkina laski vertailukaudesta. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski noin 8 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Jatkuvan hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja merkittävästä markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-6/21

1-6/20

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

1 426

1 421

+0 %

Orion

 

154

154

+0 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

789

782

+1 %

Orion

89

87

+2 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) *

 

 

 

Markkina

215

228

-6 %

Orion

51

50

+2 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

197

207

-5 %

Orion

 

49

53

-7 %

 

* Viitehintaiset reseptilääkkeet -ryhmän tilasto huomioi tuotteet, jotka tilaston laatimishetkellä ovat viitehintaisia reseptilääkkeitä. Tämän vuoksi vertailukauden myynti- tai markkinaosuusluvut saattavat poiketa aiemmin julkaistuista tiedoista.  

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1–6/2021

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

 

Orionin markkinaosuus, %

1-6/21

1-6/20

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

11 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

11 %

11 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) *

24 %

22 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

25 %

25 %


* Viitehintaiset reseptilääkkeet -ryhmän tilasto huomioi tuotteet, jotka tilaston laatimishetkellä ovat viitehintaisia reseptilääkkeitä. Tämän vuoksi vertailukauden myynti- tai markkinaosuusluvut saattavat poiketa aiemmin julkaistuista tiedoista. 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1–6/2021

Julkaistu 27.4.2021

Katsaus Suomen ihmislääkemarkkinoihin

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta on yli neljäsosa. Pharmarketin tilastoinnin (1-3/2021) mukaan Orionin ihmislääkkeiden kokonaismyynti tammi–maaliskuussa 2021, pitäen sisällään lääkkeellisten ja ei-lääkkeellisten tuotteiden myynnin, laski markkinaa nopeammin. Kokonaismarkkinan laskua selittää suurelta osin vahva vertailukausi, jolloin COVID-19 lisäsi kysyntää voimakkaasti. Kausiluontoisia tauteja kuten tavanomaisia flunssia on esiintynyt normaalia vähemmän, minkä vuoksi markkinavolyymit etenkin itsehoitotuotteissa olivat normaalia heikommat.

Orionin suurin tuoteryhmä Suomessa on viitehintaiset reseptilääkkeet apteekkikanavassa. Orionin viitehintaisten reseptilääkkeiden myynti laski vertailukaudesta markkinaa hitaammin. Viitehintaisten lääkkeiden keskihinta markkinoilla laski noin 5 % vertailukaudesta (Lähde: Pharmarket). Jatkuvan hintakilpailun merkitys on ollut Orionille huomattava, johtuen yhtiön laajasta tuotevalikoimasta ja merkittävästä markkinaosuudesta Suomessa.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Orion on säilyttänyt asemansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Orionilla on erityisen vahva asema sekä viitehintaisissa reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteissa, joissa molemmissa sillä on neljänneksen markkinaosuus.

Ihmislääkkeiden myynti Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

milj. EUR

 

1-3/21

1-3/20

Muutos %

Ihmislääkkeiden kokonaismyynti (sairaala- ja apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

698

750

-7 %

Orion

 

75

86

-13 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

 

 

 

 

Markkina

378

398

-5 %

Orion

43

46

-8 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) *

 

 

 

Markkina

101

113

-10 %

Orion

25

27

-7 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava) 

 

 

 

Markkina

 

100

119

-16 %

Orion

 

25

30

-18 %

 

* Viitehintaiset reseptilääkkeet –ryhmän tilasto huomioi tuotteet, jotka tilaston laatimishetkellä ovat viitehintaisia reseptilääkkeitä. Tämän vuoksi vertailukauden myynti- tai markkinaosuusluvut saattavat poiketa aiemmin julkaistuista tiedoista.  

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2021
 

Orionin markkinaosuus ihmislääkkeiden myynnistä Suomessa (lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset tuotteet):

 

Orionin markkinaosuus, %

1-3/21

1-3/20

Ihmislääkkeet kokonaisuudessaan (apteekki- ja sairaalakanava)

11 %

11 %

Kaikki reseptilääkkeet yhteensä (apteekkikanava)

11 %

12 %

Viitehintaiset reseptilääkkeet (apteekkikanava) *

24 %

24 %

Itsehoitotuotteet (apteekkikanava)

25 %

26 %


* Viitehintaiset reseptilääkkeet –ryhmän tilasto huomioi tuotteet, jotka tilaston laatimishetkellä ovat viitehintaisia reseptilääkkeitä. Tämän vuoksi vertailukauden myynti- tai markkinaosuusluvut saattavat poiketa aiemmin julkaistuista tiedoista.

 

Lähde: Pharmarket lääkemyyntitilastot 1-3/2021