ARAMIS-tutkimuksen tulokset esitellään ASCO GU:ssa

Faasi III -tutkimuksen (ARAMIS) tulokset darolutamidista etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa esitellään 14.2.2019 ASCO GU -syöpäsymposiumissa. Tiivistelmä julkistetaan 11.2.

The 2019 Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) pidetään 14.-16.2.2019  San Franciscossa.

Symposiumin ohjelma on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://gucasym.org/program


ASCO GU -symposiumissa esiteltävät tutkimukset:


ARAMIS
: Efficacy and safety of darolutamide in non-metastatic castration-resistant prostate cancer (nmCRPC)

  • Abstrakti: 140, Board A4, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress, Oral Abstract Session A: Prostate Cancer
  • Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST (posteriesitys) ja 13.45-13.55 PST (suullinen esitys)

Higher blood-brain barrier penetration of [14C]apalutamide and [14C]enzalutamide compared to [14C]darolutamide in rats using whole-body autoradiography

  • Abstrakti: 156, Board F21, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress
  • Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST

ODENZA: A study of patient preference between ODM-201 (darolutamide) and enzalutamide in men with metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC)

  • Abstrakti: TPS334, Board N10, Poster Session A: Prostate Cancer and Trials in Progress
  • Ajankohta: Torstai 14.2.2019 klo 11.30-13.00 PST ja 17.30-18.30 PST

Drug-drug interaction (DDI) of darolutamide with cytochrome P450 (CYP) and P-glycoprotein (P-gp) substrates: Results from clinical and in vitro studies

  • Abstrakti: 297, Board D5, Poster Session B: Prostate Cancer, Urothelial Carcinoma, and Penile, Urethral, Testicular, and Adrenal Cancers
  • Ajankohta: Perjantai 15.2.2019 klo 12.15-13.45 PST ja 17.15-18.15 PST

ARAMIS-tutkimus

Orion ja Bayer kertoivat 24.10.2018 saaneensa päätökseen kliinisen vaiheen III -tutkimuksen (ARAMIS), jossa tutkittiin uutta suun kautta otettavaa androgeenireseptorin estäjää darolutamidia etäpesäkkeettömän kastraatioresistentin eturauhassyövän (nmCRPC) hoidossa.Tutkimuksen päämuuttuja saavutettiin: darolutamidi pidensi merkittävästi aikaa ennen etäpesäkkeiden ilmaantumista lumelääkkeeseen verrattuna. Darolutamidin turvallisuus ja siedettävyys vastasivat aiemmin julkistettua tietoa.

Vuonna 2014 alkaneessa tutkimuksessa arvioitiin darolutamidin tehoa ja turvallisuutta potilailla, joiden etäpesäkkeetöntä kastraatioresistenttia eturauhassyöpää on hoidettu tavanomaisella androgeeni-deprivaatioterapialla (ADT) ja joilla on riski syövän leviämiseen. Plasebokontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui yli 1 500 potilasta, joista osa satunnaistettiin saamaan 600 mg darolutamidia kahdesti päivässä ja osa lumelääkettä. Tutkimuksen päämuuttuja oli aika satunnaistamisesta joko etäpesäkkeiden ilmaantumiseen tai kuolemaan mistä tahansa syystä.

Lue lisää tutkimuksesta Orionin tutkimusputkesta

Darolutamidi

Darolutamidi on kemiallisesti ainutlaatuinen androgeenireseptorin estäjä, joka on kehitetty estämään syöpäsolujen kasvu. Darolutamidi sitoutuu androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estää androgeenireseptorin toimintaa. Darolutamidista on saatu lupaavia I- ja II-vaiheen tuloksia kastraatioresistentin eturauhassyövän hoidossa.

Päättyneen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi Orionilla ja Bayerilla on parhaillaan on käynnissä III-vaiheen tutkimus levinneen hormonisensitiivisen eturauhassyövän (ARASENS) hoidosta. Näistä tutkimuksista on lisätietoja osoitteessa www.clinicaltrials.gov.

Lisätietoja päätuloksista ja taloudellisista ehdoista: Pörssitiedote 24.10.2019