Pitkä matka markkinoille

Alkuperälääkkeen kehitysprosessi on pitkä ja matka markkinoille vielä pidempi. Dexdor-tehorauhoitteen tarina on hyvä esimerkki.

Siirrytään vuoteen 1979. Lääketehdas Farmoksen – joka sittemmin sulautuu Orioniin – laboratoriossa on alkanut ensimmäisen suomalaisen alkuperälääkkeen kehitystyö. Tutkimuksen kohteena ovat verenpainetta alentavien yhdisteiden vaikutusmekanismit, ja vuoden alussa onnistutaan syntetisoimaan uusi molekyyli.

Samoihin aikoihin yrityksen eläinlääkeosasto esittää toivomuksen, että tutkijat alkaisivat kehittää markkinoilla olevasta eläinrauhoitteesta omaa synteesimenetelmäpatenttia. Tutkimuksessa selviääkin, että verenpainelääkkeeksi ajatellun aineen haittavaikutukset voitaisiin hyödyntää eläinrauhoitteena. Tästä alkaa detomidiinin kehitystyö, ja ensimmäinen suomalainen alkuperälääke Domosedan tulee markkinoille vuonna 1983.

Tarina ei suinkaan pääty tähän, vaan hyvää molekyyliä päätetään hyödyntää myös ihmiskäyttöön. Dexmedetomidiinin kehitystyö käynnistyy vuonna 1986. Pian yhdysvaltalainen Abbott Laboratories kiinnostuu tuotteesta, ja Orion allekirjoittaa lisenssisopimuksen vuonna 1994: Orion pidättää itsellään oikeuden kehittää ja markkinoida dexmedetomidiinia Pohjoismaissa ja Abbott saa tuotteen yksinoikeuden muualla. Valmiste tulee Yhdysvaltain markkinoille vuonna 2000 ja Japaniin 2004.

Eurooppa-oikeudet palautuvat Orionille vuonna 2002. ”Eurooppalaisten lisätutkimusten teko jäi odottamaan parempia aikoja, sillä Orionin tutkimusresurssit oli jo sidottu kahteen muuhun hankkeeseen”, dexmedetomidiinin kehitysohjelmasta vastannut johtaja Päivi Aho kertoo.

Vuonna 2007 alkaa tapahtua: Orion aloittaa myyntilupaan tähtäävät 3 vaiheen tutkimukset, joiden tulokset vakuuttavat EU-viranomaiset. Orion saa Dexdorin myyntioikeudet syyskuussa 2011, ja saman tien Dexdor-pakkaukset alkavat pyöriä vinhaa vauhtia Espoon tehtaan linjastolla. Lokakuun loppuun mennessä rauhoite on jo myynnissä Suomen lisäksi Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Ruotsissa, Britanniassa ja Irlannissa.