Orionin virstanpylväitä 2000-luvulla

2003: Orionin kehittämä ja patentoima lääke Stalevo Parkinsonin tautiin saa myyntiluvan.

2005: Yhtiön toiseksi painopistealueeksi alkuperäislääkkeiden rinnalle nostetaan geneeriset lääkkeet.

2006: Orionin linjanveto karsia liiketoiminnan rönsyjä saadaan päätökseen. Yritys keskittyy lääkkeiden valmistukseen ja diagnostiikkaan.