PR-toimintaa 30-luvun tyyliin: Tervetuloa Vallilaan!

Orion oli onnistunut 1920-luvun aikana keräämään lääkärikuntaa runsain joukoin yrityksen taakse – kiitos muun muassa johtokunnassa toimineen Arvo Ylpön puhelahjojen. Suurena haasteena 1930-luvulle tultaessa pysyy kuitenkin etäisyys toiseen merkittävään sidosryhmään eli apteekkareihin.

Syitä on monia ja yksi on kielikysymys: Orion on leimallisesti suomenmielinen yritys ja apteekkarikunnassa suomenmielisiä on melko vähän. Myös yrityksen toimitusjohtajavalintaa vuonna 1933 kritisoidaan: lääketieteen ja kirurgian professori Erkki Leikola ei kelpaa apteekkareille, sillä heidän mielestään lääketehtaan johtajalla pitää olla ammattipätevyys lääkevalmistuksessa. Juopaa syventää myös valmisteilla oleva uusi apteekkitavaralaki, joka uhkaa apteekkien yksinoikeutta lääkemyyntiin suurelle yleisölle.

Hankalia suhteita päätetään lähteä eheyttämään ajan mittakaavassa massiivisella pr-tempauksella – osoituksena Orionin hyvästä tahdosta koko Suomen nelisataapäinen apteekkarikunta kutsutaan vierailulle uuteen uljaaseen Vallilan tehtaaseen marraskuussa 1936. Vieraaksi saapuu lopulta 80 apteekkaria. Määrä on suuri, asuihan suurin osa kaukana pääkaupungista.

”Viime vuoden aikana Orionilla on ollut ilo nähdä Suomen apteekkarikunta runsaslukuisena tehtaaseen tutustumassa. Tehdasta on näytetty vielä tämän lisäksi kätilöille ja kemikalikauppiaille”, todetaan vuosikertomuksessa 1937.

Tapahtuma lienee ollut onnistunut myös osanottajien mielestä: seuraavan vuoden osakeannissa noin 200 merkitsijästä yli 70 on proviisoreja ja farmaseutteja.