Suomalaisuus mainosvalttina

Orion on perustamisestaan asti leimallisesti suomenmielinen yritys –– ja ensimmäinen suomenkielinen lääketehdas –– kielikysymyksen jakamassa maassa, mutta mainonnassa suomalaisuutta aletaan hyödyntää vasta 1930-luvulle tultaessa.

Muutoksen taustalla ovat ensinnäkin Orionin sisäiset muutokset: konkurssin partaalla ollut yritys on saatu pelastettua vuoden 1929 osakeannin avulla ja samalla suomenkielisistä lääkäreistä tulee suurin osakaskunta. Uusi Orion tähtää korkealle ja ryhtyy aktiiviseen kilpailuun sekä kansainvälisten että kotimaisten lääketehtaiden kanssa. Avainasemassa on uudenlainen markkinointi. Vakituisiksi mainontakanaviksi valitaan muun muassa Kotiliesi sekä lääkärien Duodecim-lehti.

Toisaalta samaan aikaan maailmalla kuohuu: New Yorkin pörssi romahtaa lokakuussa 1929 ja vaikutukset tuntuvat Suomessa asti. Laman myötä valtiot pyrkivät suojaamaan kotimarkkinoitaan ja ulkomaisten tuotteiden – myös lääkkeiden – tulleja kohotetaan. Korotukset siirtyvät suoraan ulkomaisten lääkevalmisteiden hintoihin.

”Ulkolaisten erikoislääkkeiden huikea hinnannousu ei voi olla vaikuttamatta kotimaisten valmisteiden menekkiin”, todetaan Orionin toimintakertomuksessa vuonna 1931.

Orionin markkinoinnissa havaitaan, että muuttuvan asenneilmapiirin keskellä aika on otollinen yrityksen suomalaisuuden korostamiseen. Vuonna 1931 syntynyt Kotimaisen työn liitto ajaa vahvasti taloudellista omavaraisuutta ja kotimaisella työllä ja tuotannolla alkaa olla uudenlaista hohtoa niin valtiovallan kuin kuluttajankin silmissä. Suomalaisuudesta tulee Orionin laadun tae.

Esimerkiksi Beorion-yskänlääkkeiden mainoksissa korostetaan suomalaisuutta. Oikeanpuoleinen mainos julkaistaan Suomen Kuvalehdessä juuri ennen talvisodan alkua syksyllä 1939.