Lahjamme Suomelle

Orionin Tutkimussäätiön kautta jaetaan kaksi ylimääräistä 100-vuotisjuhlavuoden tutkimusapurahaa — kumpikin arvoltaan 100 000 euroa.

Orionin Tutkimussäätiö tukee lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimusta. Säätiö jakaa näiden alojen nuorille tutkijoille apurahoja useimmiten väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimukseen.

Orionin tutkimussäätiö jakoi 100 tutkijalle tutkimusapurahoja noin  870 000 euroa vuodelle 2016.

Vuonna 2017 jaetaan hakemuksiin pohjautuvien apurahojen lisäksi kaksi ylimääräistä Orionin 100-vuotisjuhlavuoden apurahaa Orionin Tutkimussäätiön kautta. Apurahat ovat kumpikin arvoltaan 100 000 euroa. Apurahat jaetaan 10.2.2017 Orionin Tutkimussäätiön ja Orionin yhdessä järjestämän tieteellisen symposiumin ”Building the future together — AcademicMedicine and Pharma” yhteydessä.

Apurahojen kohteista päättää tieteellinen säätiön hallitus, joka edustaa tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä ja Suomen viittä lääketieteellistä tiedekuntaa. Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.