Organisaatio

Orionin lääkeliiketoimintaan kuuluvat lääkkeiden ja niiden vaikuttavien aineiden tutkimus, kehitys, valmistus ja markkinointi.

Lääkeliiketoiminta on jaettu tulosyksiköihin, jotka ovat Alkuperälääkkeet, Erityistuotteet, Eläinlääkkeet ja Fermion. Linjatoiminnot puolestaan toimivat vastuualueellaan kaikkia konsernin tulosyksiköitä tukien ja tarjoten liiketoiminnoille niiden tarvitsemia palveluita. 

Lääkeliiketoiminta:

Alkuperälääkkeet

Orion kehittää ja tuottaa alkuperälääkkeitä sekä ihmis- että eläinkäyttöön. Alkuperälääkkeet-tulosyksikkö vastaa Orionin ihmiskäyttöön tarkoitetuista patentoiduista alkuperälääkkeistä. Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön tuloksena syntyneiden lääkkeiden lisäksi yksikkö myy ja markkinoi myös muiden lääkeyhtiöiden alkuperälääkkeitä. Orionin oma myyntiverkosto kattaa miltei koko Euroopan, ja muilla alueilla Orionin alkuperälääkkeiden myynnistä vastaavat kumppanit. 

Erityistuotteet

Tuotteistoon kuuluu yli 400 tuotteen valikoima geneerisiä eli patenttisuojattomia reseptilääkkeitä ja itsehoidon valmisteita. Orion myy sekä itse kehittämiään ja valmistamiaan että yhteistyökumppaniensa kehittämiä ja valmistamia tuotteita. Erityistuotteiden päämarkkina-alueet ovat Suomi, Skandinavia ja itäinen Eurooppa Venäjä mukaanlukien.

Orion myös valmistaa itse valtaosan tuotevalikoimastaan. Tunnetuimpia tuotteita ovat Suomen eniten myyty särky- ja kipulääke Burana®, Aqualan®-perusvoiteet ja Multivita®-vitamiinit. 

Eläinlääkkeet

Orion on Pohjoismaiden tärkeimpiä eläinlääkkeiden valmistajia ja jakelijoita. Tuotteistoon kuuluvat lääkkeet sekä hoitotuotteet lemmikki- ja tuotantoeläimille. Orion valmistaa, markkinoi ja myy eläinkäyttöön sekä omia alkuperälääkkeitään että geneerisiä lääkkeitä. Oman tuotteistonsa lisäksi Orion markkinoi ja myy Pohjoismaissa useiden kansainvälisten yhtiöiden valmistamia eläinlääkkeitä. Eläinlääkkeiden päämarkkina-alueena ovat Pohjoismaat sekä Puola, Tsekki, Slovakia ja Unkari. Orionin oman tutkimuksen tuloksena syntyneet eläinrauhoitteet ovat eläinlääkäreiden käytössä laajalti eri puolilla maailmaa. Yhteistyökumppanit vastaavat näiden tuotteiden myynnistä maissa, joissa Orionilla ei ole omaa eläinlääkkeisiin keskittynyttä myyntiorganisaatiota. 

Fermion

Fermion valmistaa vaikuttavat aineet Orionin omiin alkuperälääkkeisiin ja joihinkin geneerisiin valmisteisiin. Fermion valmistaa ja myy lääkeaineita myös muille lääkeyhtiöille maailmanlaajuisesti.

Sopimusvalmistus

Orion tekee lääkkeitä myös muille lääkeyhtiöille sopimusvalmistuksena. Asiakaskunta on maailmanlaajuinen. Sopimusvalmistus sisältyy Lääkeliiketoiminnan segmenttiin, mutta se ei ole erillinen tulosyksikkönsä, vaan kuuluu konsernissa Toimitusketju-organisaatioon.

Linjatoiminnot:

Toimitusketju

Tuotteiden toimitusketju kattaa koko lääkevalmistuksen prosessin raaka-aineiden hankinnasta ja valmistuksesta tuotteiden valmistukseen, pakkaamiseen ja toimittamiseen asiakkaille, tukkuliikkeisiin, tytäryhtiöille tai toisille lääkeyhtiöille. Orionin kaikki tehtaat sijaitsevat Suomessa. Lääketehtaat ovat Espoossa, Turussa, Salossa ja Kuopiossa. Lääkeainetuotantoa on Hangossa ja Oulussa.

Myynti ja markkinointi

Orionin tuotteita myydään maailmanlaajuisesti yli sadassa maassa. Orionin oma myyntiorganisaatio kattaa miltei kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Muilla alueilla Orionin tuotteita myyvät yhteistyökumppanit. Omien tuotteiden lisäksi Orion myy useilta muilta lääkeyhtiöiltä lisensioituja tuotteita.

Tutkimus ja kehitys

Orion käyttää lääketutkimukseen ja -tuotekehitykseen keskimäärin noin 10–15 % liikevaihdostaan. Orionin lääketutkimustoiminta painottuu varhaisen vaiheen tutkimuksiin eli niin sanottuihin prekliinisiin tutkimuksiin sekä ensimmäiseen ja toiseen kliiniseen vaiheeseen. Mittavat kolmannen vaiheen potilastutkimukset Orion pyrkii tekemään yhteistyössä jatkokehitykseen ja markkinointiin valitsemiensa partnereiden kanssa. Orion tekee paljon myös varhaisen vaiheen tutkimusyhteistyötä muiden lääkeyhtiöiden kanssa tavoitteenaan kehittää uusia, entistä tehokkaampia ja turvallisempia innovatiivisia lääkehoitoja.