1.3.2023

Orion Oyj: 149 798:n oman B-osakkeen luovutus 1.3.2023

Orion Oyj: 149 798:n oman B-osakkeen luovutus 1.3.2023

ORION OYJ  

PÖRSSITIEDOTE / MUUTOKSET OMIEN OSAKKEIDEN OMISTUKSESSA  
1.3.2023 KLO 20.30  

Orion Oyj: 149 798:n oman B-osakkeen luovutus 1.3.2023 

Orion Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti Orion Oyj on 1.3.2023 luovuttanut yhteensä 149 798 kpl yhtiön hallussa olevaa Orion Oyj:n B-osaketta Orion-konsernin avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille ansaintajaksolta 2020–2022 maksettavana osakepalkkiona. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaan valtuutukseen. 

Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta on 44,2606 euroa, joka on Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2023. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on näin ollen yhteensä 6 630 149,36 euroa. 

Luovutuksen jälkeen Orion Oyj:n hallussa on 782 973 kpl yhtiön omia B-osakkeita.  


 

Kannustinjärjestelmästä on tiedotettu 6.2.2019 annetulla pörssitiedotteella.


 

 

Orion Oyj 

 
 
 
 
 
 


Liisa Hurme 
Toimitusjohtaja 
 
  
 

    
 
 
 
 


 


 Olli Huotari 
Johtaja, Corporate Functions 
 
 
 
 

 


 

Yhteyshenkilö
Olli Huotari, Johtaja, Corporate Functions, puh. 010 426 3054 tai 050 966 3054  


 

Julkaisija: 

Orion Oyj 
Viestintä 
Orionintie 1A, 02200 Espoo  
www.orion.fi 
http://www.twitter.com/OrionCorpIR   

 

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.