6.2.2007

Orion tiedottaa Simdaxia koskevien neuvottelujen etenemisestä:

Orion harkitsee osallistumista mahdollisen lisätutkimuksen kustannuksiin


Orion Oyj ja Abbott jatkavat neuvottelujaan, jotka koskevat mahdollista kolmannen kliinisen vaiheen lisätutkimusta sydänlääke levosimendaanilla (kauppanimi Simdax), jonka suonensisäiseen valmistemuotoon Abbottilla on Orionin myöntämä lisenssi. Yhtiöt keskustelevat myös mahdollisen tutkimuksen kustannusten jakamisesta. Orion on ilmoittanut harkitsevansa osallistumista kustannuksiin tutkimuksen keston aikana yhteensä 20 miljoonan euron osuudella, mikäli edellytykset tutkimuksen tekemiselle ovat kohtuulliset ja hyväksyttävissä Abbottin ja Orionin Yhdysvaltain lääkeviranomaisen, FDA:n (Food and Drug Administration) kanssa käytävän, arviolta maaliskuussa 2007 alkavan konsultaation perusteella.

Koska monet kysymykset mahdollisen tutkimuksen laajuudesta ja aikarajoista ovat vielä avoinna, eivät tutkimuksen ja mahdollisten maksusuoritusten aikataulut sekä niiden vaikutukset Orionin kassavirtoihin ole vielä tässä vaiheessa arvioitavissa. Orion korostaa, että tutkimuksen ja sitä koskevan, Orionin ja Abbottin välisen sopimuksen toteutuminen on epävarmaa.
 
Orion tiedottaa asiaa koskevasta ratkaisusta sen synnyttyä.
 
Abbott aloittaa vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä keskustelut tunnustamismenettelyn kautta haettavista eurooppalaisista lisärekisteröinneistä.
 
Simdax (levosimendaani)
Simdaxin vaikuttava aine levosimendaani on Orionin kehittämä alkuperälääke sydämen vaikeaan vajaatoimintaan. Oikeudet suonensisäisen levosimendaanin jatkokehittämiseen ja kolmannen vaiheen kliinisten tutkimusten loppuunsaattamiseen siirtyivät Abbottille huhtikuussa 2004 uudistetulla lisenssisopimuksella. Abbott sai myös laajennetut markkinointioikeudet tuotteeseen. Simdaxilla on jo myyntilupa yli 40 maassa.
 
 
Orion Oyj
 
 
 
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Johtaja, Esikuntatoiminnot
 
 
 
Yhteyshenkilö:
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 426 3710
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi