13.7.2006

Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen suomalaisessa verotuksessa

Helsingin Pörssiin 3.7.2006 listattujen, Orion Oyj:n jakautumisessa syntyneiden uusien yhtiöiden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n A- ja B-osakkeiden hankintamenojen määrittämiseen sovelletaan Verohallituksen 11.7.2006 antaman ohjeen (diaarinumero 1092/39/2006) mukaisesti osakkeiden käypien arvojen mukaista suhdetta.

Käypänä arvona pidetään Verohallituksen ohjeen mukaisesti ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia. Hankintamenoa sovelletaan, kun lasketaan osakkeiden luovutuksesta syntynyttä luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksen perusteeksi Suomessa.Uuden Orion Oyj:n A-osakkeen hankintameno on edellä mainituilla perusteilla 87,24 % jakautuneen Orion Oyj:n A-osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta. Vastaavasti Oriola-KD Oyj:n A-osakkeen hankintameno on 12,76 % Orion Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.
 
Uuden Orion Oyj:n B-osakkeen hankintameno on 87,70 % jakautuneen Orion Oyj:n B-osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta. Vastaavasti Oriola-KD Oyj:n B-osakkeen hankintameno on 12,30 % osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.
 
 
Orion Oyj
 
  
Jukka Viinanen                                        Olli Huotari
Toimitusjohtaja                                        Johtaja, Esikuntatoiminnot 
 
  
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi