Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikaudella 2018 Orionin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilikausilla 2017 ja 2016 Orionin tilintarkastaja oli KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisölle maksettiin palkkioita vuosilta 2017 ja 2016 seuraavasti: 

 

1 000 EUR

2017

2016

Tilintarkastus

 267

224

Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

42 

46

Veroneuvonta

82 

93

Muut palvelut

 

17

Yhteensä

 391

381