Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Orionin vuoden 2021 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi. Tilikaudella 2021 päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toiminut Orionin tilintarkastajana tilikaudesta 2018 alkaen.

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:lle maksettiin palkkioita seuraavasti:

1 000 EUR

2020

2019

Tilintarkastus

 256

230

Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

 21

19

Veroneuvonta

4

0

Muut palvelut

0

19

Yhteensä

 281

267