Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Orionin vuoden 2022 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi. Tilikaudella 2022 päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toiminut Orionin tilintarkastajana tilikaudesta 2018 alkaen.

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:lle maksettiin palkkioita seuraavasti:

1 000 EUR

2021

2020

Tilintarkastus

 319

256

Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

 15

21

Veroneuvonta

10

4

Muut palvelut

0

0

Yhteensä

 344

281