Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilikaudella 2017 Orionin tilintarkastaja on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kalle Laaksonen. 

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisölle maksettiin palkkioita vuosilta 2016 ja 2015 seuraavasti: 

 

EUR

2016

2015

Tilintarkastus

224 403

227 184

Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

46 428

46 536

Veroneuvonta

92 977

54 834

Muut palvelut

17 075

14 798

Yhteensä

380 883

343 361