Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Orionin vuoden 2019 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi. Tilikaudella 2019 päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen. Tilintarkastusyhteistö KPMG Oy Ab toimi Orionin tilintarkastajana myös tilikaudella 2018 ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikausina 2007-2017.

Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:lle maksettiin palkkioita 2018 ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:lle 2017 seuraavasti:

1 000 EUR

2018

2017

Tilintarkastus

 203

267

Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot

 

42

Veroneuvonta

 

82

Muut palvelut

47

 

Yhteensä

 250

391