Ylipainon vaikutus sairauksiin

Ylipaino altistaa monille sairauksille tai pahentaa niitä. Hyvä uutinen on, että jo pienikin painonpudotus voi ehkäistä ja jopa parantaa joitakin lihavuudesta johtuvia sairauksia.

Ylipaino vaikuttaa kolmen eri tyyppisiin sairauksiin. Voidaankin puhua kolmesta M:stä: metabolisista, mekaanisista ja mielenterveyden sairauksista.

Metaboliset sairaudet

Metabolisia eli aineenvaihduntaan liittyviä sairauksia ovat esimerkiksi diabetes, kolesteroli, sydän- ja verisuonitaudit ja verenpaine.

Ylipainon merkitys korostuu etenkin tyypin 2 diabeteksessa, jossa esivaihe syntyy nopeastikin. Riskiä ja diabeteksen haittoja voi kuitenkin pienentää oleellisesti jo viiden kilon tai viiden prosentin painonpudotuksella.

Mekaaniset sairaudet

Mekaanisia ylipainosta johtuvia sairauksia ovat esimerkiksi nivelrikko, virtsanpidätysvaikeudet sekä yleinen toimintakyvyn laskeminen.

Nivelrikon taustalla on usein virheasento esimerkiksi nilkassa, joka johtaa polven, lonkan ja mahdollisesti selän virheasentoihin. Kun tähän yhdistyy liikapaino, nivel kuluu herkästi. Esimerkiksi polven kiputiloihin ja ongelman varsinaiseen syyhyn pitäisikin puuttua jo ennen kuin varsinainen nivelrikko on syntynyt. Näin vältetään pitkäaikaiskivut sekä liikkumattomuuden ja lihomisen kierre, jonka nivelrikko aiheuttaa.

Mielenterveys

Lihavuus voi aiheuttaa masennusta ja masennus lihavuutta. Moni ylipainoinen kokee, että lihavuus laskee itsetuntoa ja mielialaa. Toisaalta masentunut ei usein jaksa huolehtia itsestään ja terveellisistä elämäntavoista, jolloin kiloja kertyy helposti. Omaa jaksamista kannattaa ruokkia esimerkiksi nukkumalla ja itsetuntoakin voi kohentaa. Jokainen ihminen on arvokas, eikä sitä mitata painokiloilla.

Vaikka painonpudotus auttaa moniin sairauksiin, voi jo pienellä elintapojen muutoksella, terveellisellä syömisellä ja liikunnalla olla suuri merkitys sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä, vaikka paino ei varsinaisesti laskisikaan.

Juttua varten on haastateltu lääkäri Kirsi Pietiläistä HUS:n lihavuustutkimusyksiköstä.