Yrityskylässä nuoret opettelevat, kuinka yhteiskunnan rattaat rullaavat

Yrityskylä on oppimiskokonaisuus, jossa koululaiset opettelevat työelämää, taloustaitoja ja yhteiskunnassa toimimista. Orion on tullut tutuksi jo tuhansille koululaisille kolmen yhteistyövuoden aikana. Seuraava kolmen vuoden yhteistyöjakso alkaa syksyllä.

“Tietääkö kukaan, mikä on tyel-maksu?”, kysyy Yrityskylän vastuuohjaaja Sanni Hietanen ympärilleen levittäytyneiltä 12-vuotiailta pienoisyritysten toimitusjohtajilta. Joku viittaa ja sanoo: ”Se tarkoittaa eläkemaksua – kun jää eläkkeelle, saa rahaa elämiseen, vaikkei enää käy töissä”.

Meneillään on kuudesluokkalaisten vierailupäivä Yrityskylä Alakoulu Espoossa, jossa nuoret opettelevat työelämää, yrittäjyyttä, taloustaitoja sekä yhteiskunnassa toimimista. Yrityskylä on Talous ja nuoret TATin kehittämä oppimiskokonaisuus, joka on suunnattu peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille.

Yrityskylään on rakennettu 19:n eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Orion on toiminut yrityskylä Alakoulu Espoon –oppimiskokonaisuuden yhteistyökumppanina jo kaksi lukuvuotta, ja nyt on meneillään kolmas vuosi. Yhteistyö jatkuu vielä seuraavankin kolmen vuoden jakson, joka alkaa syksyllä 2020.

Yrityskylä-yhteiskunnassa jokainen ratas on tärkeä

Yrityskyläpäivä alkoi kyläkokouksella, jossa yhteiskunnan säännöt teroitettiin kansalaisille: kaikkia tulee kohdella kunnioittavasti, hyvinvoinnista tulee pitää huolta riittävillä tauoilla ja vastuullisuus otetaan huomioon jätteitä kierrättämällä.

Koululaiset nyökyttelivät, ja hetken päästä iloinen hyörinä täytti pienoisyhteiskunnan kadut. Fortumilla työntekijöille löytyivät kypärät ja Terveystalon lääkäreille valkoiset takit, kahvilassa jauhettiin käsipelillä kahvia ja kaupunginjohtaja kiirehti hakemaan henkilöstölleen lounasseteleitä. Toisaalla painotettiin hyvän asiakaspalvelun tärkeyttä, ja Orionilla tutkija kertoi toimitusjohtajalle ja tuotanto- ja tuotepäälliköille D-vitamiinin molekyylirakenteesta.

Pienois-Orionissa syvennyttiin tablettitietokoneiden ääreen, joihin ammattien työtehtävät oli kuvattu. Tutkijan tuli tehdä D-vitamiinille erilaisia kokeita, kuten valmisteen liukoisuus- ja kestävyystestauksia. Tuotantopäällikön tehtävänä oli aloittaa vitamiinin valmistus ja tuotepäällikön suunnitella pakkaukselle uusi ulkoasu. Poppoota piti kasassa toimitusjohtaja, jonka tehtävänä oli pitää tiimipalavereja, maksaa laskuja ja palkkoja sekä edustaa Orionia muun muassa kyläkokouksessa.

”Tämä on kivaa”, hihkaisi yhtäkkiä pienois-Orionin toimitusjohtaja Liisa ja muut komppasivat.

Yrityksillä eturivin paikka tehdä alaansa tunnetuksi

Tehtäviin valitut oppilaat ovat hakeneet työhakemuksella haluamiinsa työpaikkoihin.

”Orioniin hakevat yleensä oppilaat, jotka ovat kiinnostuneita matemaattisista ja luonnontieteellisistä aineista”, sanoo Yrityskylän aluepäällikkö Heidi Enbacka

Tänä vuonna Yrityskylään pääsi kurkistamaan myös aikuisia orionilaisia, sillä Yrityskylä haki ohjaajia kumppaniyrityksistään. Ohjaajien tarkoitus oli olla tukemassa ja sparraamassa oppilaita, mutta antaa kuitenkin näille tilaa saada ahaa-elämyksiä itse.

"Nuorten innostumista ja oivaltamista oli kiva seurata. Nuoret kertoivat, että he oppivat paljon eri yrityksistä ja huomasivat, miten haastavaa on pitää kiinni aikatauluista. Lisäksi he kertoivat oppivansa yhteistyötaitoja. Hienoa, että Orion on tukemassa oppilaita näin hauskalla ja opettavaisella tavalla”, kommentoivat orionilaiset ohjaajat Sabrina Alanen (Medical Advisor, AH) ja Anu Linna (Compliance Manager, Purchasing & Logistics).

Yrityskylä niittää myös kansainvälistä tunnustusta

Yrityskylä-kokemus on koululaisten keskuudessa erittäin pidetty kokonaisuus, jonka he muistavat pitkään. Yrityskylä-konsepti on toiminut jo kymmenen vuotta, ja siihen osallistuu 75 prosenttia kaikista peruskoulun kuudesluokkalaisista. Kansainvälinen koulutusalan järjestö IPN palkitsi Yrityskylän maailman parhaana koulutusinnovaationa vuonna 2014. Nyt vuonna 2020 Yrityskylä valittiin kansainvälisen HundrED-säätiön ylläpitämän sadan kiinnostavimman ja innostavimman koulutuskonseptin joukkoon.

”Vaikka olemme keränneet jo verrattain pitkän kokemuksen, on ollut hienoa huomata, että Yrityskylä on edelleen yhteiskunnallisesti kiinnostava ja ajankohtainen”, Enbacka toteaa.

”Mukana on pelillisyys. Oppilas saa myönteisen ja hauskan kokemuksen oppiessaan konkreettisesti, mitä tapahtuu vaikkapa palavereissa tai miten laskuja maksetaan. Koululaiset oppivat yhteiskunnan, työelämän ja talouden keskeisimpiä asioita ja käsitteitä, kuten mitä on julkinen ja yksityinen sektori, mitä on progressiivinen verotus tai miksi lainoista maksetaan korkoa. He käyvät myös äänestämässä ja saavat oman pankkikortin”, aluekoordinaattori Maija Silvo jatkaa.

Ymmärrys työelämästä kasvaa kokemalla

Yrityskylä tarjoaa yrityksille tärkeän väylän toteuttaa yhteiskuntavastuuta, tuoda omaa alaa tunnetuksi ja luoda positiivista työnantajamielikuvaa.

”Yrityskylä on erinomainen kanava vaikuttaa nuoriin, kun se tarjoaa heille kokemusten kautta tietoa yhteiskunnan ja yritysten toiminnasta. Olemalla mukana Yrityskylä-toiminnassa voimme myös lisätä nuorten kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan”, kommentoi Orionin henkilöstöjohtaja Jouni Turunen.

”Tutkimusten valossa on huomattu, että talousosaaminen ehkäisee mielenterveysongelmia ja sitä kautta ehkäpä myös syrjäytymisriskiä. Yrityskylän vaikutuksia nuorten ammatinvalintaan ja pärjäämiseen tulevaisuudessa voitaisiin tutkia enemmänkin”, Heidi Enbacka pohtii.

Työpäivän lopuksi kotiin lähti tyytyväisiä punaposkisia koululaisia reppu täynnä ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä.

”Ehkäpä voisin tulla tulevaisuudessa Orionille töihin”, pienois-Orionin tutkija Ella mietti.

 

Teksti: Anni Turpeinen

31.1.2020