Yrityskylässä koululaiset pyörittävät yhteiskuntaa ja oppivat sen perusteet

Miksi veroja maksetaan? Kuinka asioista äänestetään? Mitä on markkinointi, entä korko? Miten yritykset toimivat ja mitä se keneltäkin vaatii? Näitä ja muita tärkeitä asioita koululaiset opettelevat tänäkin vuonna Yrityskylän oppimiskokonaisuudessa.

Marraskuussa 2020 Espooseen kokoontuu yritysten ja julkisten organisaatioiden johtoa ja muuta keskeistä henkilöstöä toimimaan yhdessä. He ratkovat energiantuotantoa, hoitavat työterveyttä, tutkivat molekyylejä, viestivät ja huolehtivat ruokahuollosta. Tämä kestää päivän, ja pumps – seuraavaksi päiväksi kaikkien toimijoiden koko henkilöstö vaihtuu, ja taas jatketaan.

Kuulostaako lyhytjänteiseltä? Laita on päinvastoin! Kyse on varsin pitkäjänteisestä toiminnasta.

Minikokoiset toimitusjohtajat, insinöörit ja kauppiaat kohtaavat

Marraskuussa starttaavat kuudesluokkalaisten vierailupäivät Yrityskylä Alakoulu Espoossa. Siellä nuoret opettelevat yhdessä ja käytännössä työelämää, yrittäjyyttä, erilaisia taloustaitoja ja yleensä yhteiskunnassa toimimista. Yrityskylä on Talous ja nuoret TATin luoma oppimiskokonaisuus, joka on kehitetty peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille.

Espooseen on rakennettu kuudesluokkalaisia varten parinkymmenen yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Siksi kylän kaduilla vilisee tavallista lyhyempää Fortumin insinööriä, Espoon kaupunginjohtajaa, Lidlin myyjää, Terveystalon lääkäriä, K-kauppiasta, kahvilanpitäjää ja monia muita.

Orionin toimitilassa tutkija syväluotaa D-vitamiinin molekyylirakennetta ja tekee valmisteelle liukoisuus- ja kestävyystestauksia. Tuotantopäällikkö seuraa tarkkaavaisesti, koska hänen tehtävänään on aloittaa vitamiinin valmistus. Myös tuotepäällikkö tarvitsee tietoa voidakseen suunnitella pakkaukselle ulkoasun. Orionin toimitusjohtaja huolehtii tiimipalavereista sekä palkoista ja muista maksuista sekä edustaa kyläkokouksessa, jossa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.

Oikeilla yrityksillä on tärkeä rooli

Orion on Yrityskylä Alakoulu Espoon yhteistyökumppanina nyt neljättä lukuvuotta, ja yhteistyö jatkuu vielä seuraavat kaksi vuotta.

”Yrityskylä on loistava tilaisuus lisätä nuorten kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan ja ylipäänsä tarjota heille tietoa yhteiskunnan ja yritysten toiminnasta”, kommentoi Orionin henkilöstöjohtaja Jouni Turunen.

”Tämä on meille tärkeä väylä toteuttaa yhteiskuntavastuuta, tehdä alaamme tunnetuksi ja luoda positiivista työnantajamielikuvaa, Turunen jatkaa.”

Yrityskylän aluepäällikön Heidi Enbackan mielestä Yrityskylän tärkein tehtävä on antaa nuorille myönteisiä työelämäkokemuksia tuomalla yhteiskunnan toimijat yhteen.

”Kun oppilas saa nuoressa iässä mahdollisuuden tutustua eri tehtäviin ja aloihin, hänen on helpompi lähteä suunnittelemaan sitä omaa tulevaisuuttaan. Samalla hän kehittää talous- ja työelämätaitojaan”, Enbacka toteaa.

Nuorten reaktiot ovat innostavia: oivaltaminen näkyy kasvoilta, ja he myös kertovat oppivansa paljon yrityksistä – ja työelämästä. Esimerkiksi siitä, miten tärkeää mutta hankalaa on pitää kiinni aikatauluista.

Enbackan mielestä on olennaista, että Yrityskylässä on mukana nimenomaan oikeita yrityksiä.

”Kumppaniyritykset ovat oman alansa asiantuntijoita ja tietävät, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan heidän alallaan. Näin nuoret oppivat oikeasti tulevaisuuden työelämätaitoja. Aitojen yritysten simuloiminen myös motivoi oppilaita”, Enbacka painottaa.

Ennalta talouden perusteet ja työn haku

Yrityskylä-päivä on oikeastaan huipentuma isolle työrupeamalle. Sitä edeltävät opettajien koulutus ja luokissa tapahtuva perehdytys TATin valmistaman kirjallisen materiaalin avulla. Yrityskylä-vierailun jälkeen on vielä palauteoppitunti.

”Edeltävillä oppitunneilla oppilaat tutustuvat yhteiskunnan, talouden ja työelämän käsitteisiin. He harjoittelevat äänestämistä, pohtivat yhdenvertaisuutta ja rakentavat pienoiskaupungin sekä pohtivat, miten julkisia palveluja rahoitetaan”, Enbacka kertoo.

Oppilaat myös tutustuvat työpaikkailmoituksiin, tekevät työhakemuksen ja menevät työhaastatteluun. Oppilas hakee kolmeen paikkaan ja pääsee yhteen näistä. Myös työsopimus allekirjoitetaan, totta kai!

”Orionin työpaikkailmoituksiin vastaavat yleensä matemaattisista ja luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneet oppilaat”, Enbacka sanoo.

Kokemus halutaan tarjota koululaisille myös poikkeusvuonna

Yrityskylä-konsepti toimii nyt jo 11. vuotta, ja se on hyvin suosittu koulujen ja koululaisten keskuudessa. Kaikkiaan liki 400 000 lasta ja nuorta on osallistunut Yrityskylän toimintaan. Se toimii Suomessa 11 paikkakunnalla ja tavoittaa tänä lukuvuonna peräti 80 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista ja 65 prosenttia yhdeksäsluokkalaisista.

Konsepti on saanut huomattavaa kansainvälistäkin tunnustusta, muun muassa koulutusalan järjestöltä IPN:ltä. Viime keväänä HundrED-säätiö valitsi Yrityskylän sadan kiinnostavimman ja innostavimman koulutuskonseptin joukkoon. Yrityskylä on normaalisti suosittu vierailukohde – tänä vuonna toimintaa on pyydetty esittelemään etänä kansainvälisiin seminaareihin.

Koronavuosi näkyy Yrityskylässä ennen kaikkea tehostettuina hygieniakäytäntöinä ja ryhmien porrastamisina. Jo lähtökohtaisesti ryhmät tulevat kouluittain Yrityskylän oppimisympäristöön. Maskeja on tarjolla, ja varsinainen henkilöstö käyttää visiirejä. Opettajien koulutukset järjestetään etänä, toisin kuin aiemmin.

Yrityskylä on haluttu järjestää tänäkin vuonna, poikkeustilanteesta huolimatta.

”Koronatilanne aiheuttaa nuorissa epävarmuuden tunteita tulevaisuuden suhteen. Monet ovat esimerkiksi menettäneet kesätyöpaikkoja ja sitä kautta tärkeitä työelämäkokemuksia. Haluamme luoda nuoriin toivoa sen suhteen, että se oma paikka työelämästä löytyy varmasti”, Enbacka sanoo.


Teksti: Diana Törnroos

9.10.2020