Vaikuttaako koronavirus Orionin lääkkeiden saatavuuteen?

Vastaamme useimmin kysyttyihin kysymyksiin koronaviruksen vaikutuksesta lääkkeiden saatavuuteen.

Vaikuttaako koronavirus Orionin lääkkeiden saatavuuteen?
Toistaiseksi koronavirus ei ole vaikuttanut Orionin lääkkeiden saatavuuteen. Orionin tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä normaalitilassa.

Mistä mahdolliset saatavuusongelmat johtuvat?

Koronavirus on aiheuttanut häiriöitä lääkkeiden globaaleihin toimitusketjuihin. Pandemia on rajoittanut lääkkeiden sekä lääkkeiden raaka-aineita valmistavien tuotantolaitosten toimintaa eri puolilla maailmaa. Lisäksi satamien ja lentoliikenteen rajoitukset sekä muut liikkumisrajoitukset eri puolilla maailmaa muodostavat haasteita logistiikan toimivuudelle. Orionin oma henkilökunta sekä valmistuksen että muiden toimintojen osalta on pääosin täysimääräisesti töissä.

Miten Orion on varautunut tilanteeseen?
Orionilla on varastot lääkkeille sekä lääkkeiden raaka-aineille ja valmistuksessa käytetyille apuaineille. Lisäksi olemme jo ennen koronavirusta hankkineet tärkeille raaka-aineille varavalmistajia. Tuotannossa huolehdimme erityisesti kroonisten sairauksien hoidossa käytettävistä tuotteista sekä tällä hetkellä kysytyimmistä tuotteista kuten tulehduskipulääkkeistä.

Milloin saatavuushäiriöitä voi ilmetä?

Tämä riippuu toimitusketjun häiriöiden kestosta. Normaalilla kysynnällä varastot riittävät jopa 6 kuukautta tuotteesta riippuen. Mikäli koronaviruksen vuoksi tuotanto- ja logistiikkahäiriöt jatkuvat vielä huhti-kesäkuussa, vaikutukset alkavat näkyä maailmanlaajuisesti saatavuushäiriöinä arviolta kesän jälkeen.

Mihin toimiin Orion on ryhtynyt oman tuotantonsa jatkuvuuden turvaamiseksi?
Raaka-aineiden saatavuuden ohella tuotannon jatkuvuus riippuu osaavan henkilöstön läsnäolosta ja työkyvystä. Tartuntavaaran ja viruksen leviämisen minimoimiseksi meillä on voimassa globaali matkustuskielto ja 14 vuorokauden karanteeni niille matkalta palanneille, jotka ovat lähteneet matkalle ennen matkustuskiellon voimaantuloa. Olemme kieltäneet vierailut tuotantolaitoksillamme ja laadunvaltontalaboratorioissamme lukuun ottamatta välttämättömiä huolto- ja ylläpitotoimia sekä ottaneet käyttöön globaalin etätyösuosituksen. Lisäksi olemme olemme antaneet työntekijöille toimintaohjeita, joissa muun muassa kerrotaan, miten toimia infektioilta välttymiseksi.

Kannattaako lääkkeitä hamstrata?

Lääkkeiden saatavuus on tällä hetkellä hyvällä tasolla eikä hamstraukseen ole syytä. Hamstraus voi olla jopa haitallista, sillä se saattaa aiheuttaa paikallisia hetkellisiä saatavuuongelmia apteekeissa ennen kuin tuotteita saadaan varastosta ja tukkureilta taas hyllyyn. Lääkkeitä ei muutenkaan kannata pitää kotona reilusti yli oman tarpeen mm. rajallisten säilyvyysaikojen vuoksi.

Lue lisää Sijoittajat-osiosta: Koronavirus ja Orion - usein kysyttyjä kysymyksiä

Päivitetty 27.3.2020