Poikkeuksellinen kevät haastoi Orionin

Pandemia on teettänyt orionilaisilla paljon työtä. Kysyntäpiikkeihin on vastattu ja yhteydenpito lääkäreihin, asiakkaisiin ja viranomaisiin on ollut tiivistä.

Covid-19-pandemia mullisti Suomen maaliskuussa. ”Muutos on ollut dramaattinen koko yhteiskunnassa”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Orionilla poikkeuksellinen aika on teettänyt paljon ylimääräistä työtä. Oikea ja riittävä tiedonsaanti on pitänyt turvata ja sen vuoksi yhteydenpito terveydenhuollon sisällä ja viranomaisten kanssa on ollut tiivistä.

”Kun jaetaan niukkuutta, läpinäkyvyys on hyvin tärkeää oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi. Meillä on aktiivinen yhteys viranomaisiin, puolin ja toisin. Näin meillä on koko ajan ollut kattavasti tietoa tilanteen kehittymisestä ja viranomaisilla puolestaan esimerkiksi valmisteidemme varastotilanteesta. Olemme jakaneet myös yleistä tietoa lääkealalta. Avoin vuoropuhelu on ollut kaikkien etu”, Lappalainen toteaa.

Kevään mittaan on Lappalaisen mukaan myös näkynyt selkeästi, että kotimaista lääketeollisuutta arvostetaan. ”Kun lääkkeet valmistetaan omilla tehtailla kotimaassa, pystymme toimimaan tehokkaasti myös globaalin kriisin aikana. Ja yhteydenpidossa viranomaisten kanssa meidät on otettu vastaan luotettavana toimijana. Se varmasti pohjautuu pitkälti siihen, että teemme sen mitä lupaamme.”

Vastuullinen lenkki terveydenhuollon ketjussa

Vaikka nopeasti kasvanut kysyntä ja samaan aikaan tulleet rajoitukset ovat olleet konstikas yhtälö, Orion on pystynyt vastaamaan tarpeeseen hyvin. ”Hankintamme on toiminut ennakoiden ja yhdessä kumppaneiden kanssa olemme saaneet pidettyä toimitusketjun rullaavana. Olemme myös huolehtineet työntekijöiden terveyden turvaamisesta tiukemmin, kuin mitä yleisesti on edellytetty. Meillä varotoimet ovat tiukat muinakin aikoina”, Lappalainen sanoo.

Lappalainen kertoo, että Orionilla tullaan toistaiseksi jatkamaan normaalioloista poikkeavaa toimintaa. ”Tällä pyrimme varmistamaan kriittisten lääkkeiden valmistuksen ja laadunvarmistuksen siinäkin tapauksessa, että epidemia jatkuu pidempään.”

Pandemian aikana Orionilla on priorisoitu kriittisiä valmisteita. ”Näitä ovat olleen esimerkiksi Suomessa kehitetty tehohoitorauhoite sekä astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetyt inhalaattorit. Näillä on normaalioloissakin iso merkitys Euroopassa, ja pandemian aikana näiden tuotteiden kysyntäpiikki on lisäksi ollut hurja.”

Samaan aikaan kun on vastattu poikkeusajan tarpeeseen, yhtiön muu toiminta on jatkunut vauhdikkaasti ja uusien lääkkeiden kehitystä on viety eteenpäin mahdollisuuksien mukaan. Joitakin kliinisiä tutkimuksia on nyt ollut hankala toteuttaa, esimerkiksi jo loppuvaiheessa olevaa ALS-tutkimusta.

”Potilaat eivät ole voineet käydä sairaalassa tutkimuksen kannalta tärkeissä mittauksissa, joten mahdollisuuksien mukaan on hyödynnetty etämonitorointia. Tämä voi aiheuttaa viivettä tutkimuksen valmistumiseen”, Lappalainen sanoo.

Menestystä kehitystyössä

Orion julkaisi huhtikuussa vastuullisuusraporttinsa, joka kertoi hyviä uutisia. ”Olemme kehittyneet ympäristötietoisuudessa hurjasti. Lisäksi meille tärkeimmistä tavoitteista, eli orionilaisten työturvallisuudesta, potilasturvallisuudesta ja lääkkeiden saatavuudesta olemme myös onnistuneet huolehtimaan hyvin”, Lappalainen kertoo tyytyväisenä.

Aivan uudenlaisena avauksena Orion on selvittänyt esimerkiksi valmistamiensa inhalaattoreiden hiilijalanjälkeä. ”Kattavalla elinkaariarvioinnilla kokonaisympäristörasitus osoitettiin alhaiseksi ja saimme samalla tarkkaa tietoa, mistä kohdin voimme omilla toimillamme edelleen vähentää kuormitusta”, Lappalainen sanoo. 

Yksi kevään uutinen on ollut se, että darolutamidivalmiste sai myyntiluvan myös Euroopassa. Se on eturauhassyövän hoitoon tarkoitettu lääke, jota Orion ja Bayer ovat kehittäneet yhdessä. Tuotannossa on tehty kaikki tarvittavat toimet, jotta uutta lääkettä saadaan potilaille suunnitelman mukaan. Lappalainen toteaa, että lanseeraus joudutaan nyt todennäköisesti toteuttamaan virtuaalisesti. ”Emme pääse tapaamaan lääkäreitä henkilökohtaisesti, joten käytämme etäesittelyitä, jotka olemme nyt muutenkin ottaneet aktiiviseen käyttöön.”

”Kokonaisuutena tämä kevät on ollut orionilaisilta huikea suoritus. On joustettu ja kehitetty luovia ratkaisuja. Väki on puhaltanut vahvasti yhteen hiileen. Tämän voin todeta nöyränä ja samalla ylpeänä”, Lappalainen sanoo.

 

Teksti: Johanna Paasikangas
Kuva: Hanna Linnakko

1.6.2020