Orion rakentaa hyvinvointia myös talon sisällä

Orionin missio hyvinvointia rakentamassa näkyy myös talon sisällä. Orion on nostanut henkilöstön työhyvinvoinnin omaksi tärkeäksi kohdakseen vastuullisuusstrategiassaan. Työhyvinvointi takaa omalta osaltaan myös Orionin tuotteiden korkean laadun.

Työhyvinvointi on monen asian summa.

”Orionilaiset voivat hyvin, kun he työskentelevät osaamistaan vastaavissa tehtävissä ja kokevat tekevänsä laadukasta, innostavaa ja palkitsevaa työtä, jolla on merkitys”, vastaava työterveyslääkäri Leena Katila-Keso Orionilta tiivistää.

”Hyvinvoivan työyhteisön tulee olla hyvin johdettu, turvallinen ja tasa-arvoinen. Kun nämä asiat ovat kunnossa, hyvinvointi syntyy tiimeissä yhdessä tekemällä. Silloin voidaan asettaa yhteisiä tavoitteita ja saavuttaa ne”, Senior HR Specialist Susanna Sevón-Laakso Orionilta täydentää.

”Kannustamme jokaista työntekijää huolehtimaan myös itse omasta osaamisesta ja hyvinvoinnista ja tarjoamme tähän tukea.”

Positiivisen työntekijäkokemuksen kehittäminen uran eri vaiheissa on Orionille tärkeä päämäärä.

”Työntekijäkokemus on johtotähtenä kaikessa henkilöstöön liittyvässä tekemisessä. Voimme kaikki vaikuttaa positiivisen kokemuksen syntymiseen”, Sevón-Laakso sanoo.

Arvot kertovat yhteisestä suunnasta

Orionin toimintaa ohjaavat arvot, joita enemmistö orionilaisista on ollut mukana luomassa.

Arvot ovat muotoutuneet nykyiseen asuunsa kaikille suunnatun arvokyselyn ja sitä täydentävien arvotyöpajojen kautta.

”Työpajoissa on noussut vahvasti esille, että orionilaiset kokevat tekevänsä tärkeää työtä, jossa voi auttaa ihmisiä ja parantaa sairauksia”, Katila-Keso sanoo.

”Orionin arvot arvostamme toisiamme, tavoittelemme parasta ja rakennamme huomista kuvaavat hyvin toimintatapaa, johon me Orionille olemme sitoutuneet. Tälle arvopohjalle rakennamme hyvinvointia joka päivä”, Sevón-Laakso lisää.

Uusia osaamisalueita haltuun

Orionin toiminnan perusedellytys on motivoitunut henkilökunta. Riittävän haasteelliset työtehtävät lisäävät työhyvinvointia. Orion tukee ja kannustaa henkilöstöään jatkuvaan osaamisen ja muutosvalmiuksien kehittämiseen.

”Kannustamme sisäiseen liikkuvuuteen, ja lähes puolet avoinna olevista työpaikoista täytetäänkin sisäisesti. Sisäinen työkierto tukee organisaation uudistumista ja antaa henkilöstölle mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen”, Sevón-Laakso sanoo.

Työssä oppimiseen on Orionissa monia keinoja, muun muassa erilaisiin tiimitöihin ja projekteihin osallistuminen. Samoin partnerien kanssa työskentely voi tuoda uutta hyödyllistä näkökulmaa myös omaan tekemiseen.

”Parhaat oppimiskokemukset saadaan yleensä tilanteissa, joissa työntekijä pääsee ottamaan uuden osaamisalueen haltuun. Hedelmällisin tilanne syntyy, kun uudet oivallukset ja opit kokeiluista jaetaan tiimissä, minkä seurauksena myös toimintatavat kehittyvät”, Sevón-Laakso pohtii.

Hyvä työnantajamielikuva tukee rekrytointia

Orionin työnantajamielikuva vastuullisena suomalaisena lääkeyhtiönä on vahva. Tämä on hyvä lähtökohta myös silloin, kun taloon palkataan henkilöstöä.

”Tavoitteena on löytää parhaat ja motivoituneet henkilöt, joiden osaaminen ja halu kehittyä tukevat Orionin kasvua muuttuvassa toimintaympäristössä”, Sevón-Laakso kuvailee.

Ei ole sattumaa, että Orion saavutti kolmannen sijan työnantajakuvaan keskittyvän Universumin toukokuisessa vuoden 2019 tutkimuksessa, jossa kysyttiin luonnontieteellisten aineiden opiskelijoiden ihanteellisinta työpaikkaa. Pitkäjänteinen työ työnantajamielikuvan eteen on kantanut hedelmää, sillä Orion on sijoittunut samassa tutkimuksessa neljän parhaan joukkoon jo vuodesta 2015 lähtien.

Työturvallisuudessa kohti maailman kärkeä

Yksi tärkeä osa työhyvinvointia on työturvallisuus. Orion on sitoutunut ennakoimaan, vähentämään ja ehkäisemään konsernin toiminnasta, tuotteista ja palveluista ympäristölle, terveydelle tai työturvallisuudelle aiheutuvaa haittaa.

”Työturvallisuudessa tavoitteeksi on asetettu nolla tapaturmaa. Tämä on saavutettavissa, kun ennakoimme, pidämme ajatuksen mukana kaikessa tekemisessä ja huolehdimme myös kaverin turvallisuudesta puuttumalla turvattomaan toimintaan. Turvallisuus on ammattitaitoa”, kertoo turvallisuuspäällikkö Mervi Satta, joka työskentelee Orionin tytäryhtiössä Fermionissa.

Orion sai viime toukokuussa Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa -foorumissa toiseksi korkeimman tasoluokituksen, joka tunnetaan nimellä Kohti maailman kärkeä. Nolla tapaturmaa -verkostoon kuuluu 420 jäsentyöpaikkaa 59 eri toimialalla.

”Tasoluokituksessa tarkasteltiin muun muassa työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytettiin, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa. Orionilla olemme panostaneet näihin asioihin pitkäjänteisesti, ja se näkyy”, kertoo palkinnon noutanut työsuojelupäällikkö Hanna Nurmi, joka toimii Orionissa EHS-asiantuntijana.

Orionin arvot

  • Arvostamme toisiamme
  • Tavoittelemme parasta
  • Rakennamme huomista

 

Teksti: Raimo Autio

27.6.2019

Avainsanat: