Orion lahjoittaa 51 000 euroa humanitaariseen apuun Ukrainaan

Orion lahjoittaa Suomen Punaiselle Ristille 51 000 euroa sodasta kärsivien auttamiseksi Ukrainassa. Tilanne on järkyttävä ja ajatuksemme ovat kaikkien kriisistä kärsivien luona.

Orionilta pyydetään ymmärrettävästi tällä hetkellä paljon lääkelahjoituksia Ukrainaan. Lääketeollisuus on tarkoin säädeltyä myös kriisitilanteissa, mikä tarkoittaa, että Orion voi luovuttaa lääkkeitä vain lain määrittelemille tahoille. On myös tärkeää ja vastuullista varmistaa, että lääkkeet päätyvät turvallisesti oikeille tahoille ja että niitä käsitellään oikein. 

International Health Partners (IHP) on järjestö, jonka kautta Orion on tehnyt hyväntekeväisyyteen liittyviä lääkelahjoituksia. Luotamme järjestöön ja kanavoimme avustuksemme sitä kautta. IHP muun muassa raportoi Orionille siitä, miten lääkkeitä on kohdemaissa hyödynnetty. Raporttien avulla Orion seuraa tiiviisti lääkkeiden matkaa ja varmistuu siitä, että lääkkeet päätyvät niitä aidosti tarvitseville.