Orion ja The Solubility Company yhteistyöhön lääkeaihioiden liukoisuuksien mittaamisessa innovatiivisella SPA -menetelmällä

Uudenlainen menetelmä mahdollistaa nopeamman ja tarkemman mittauksen.

Uusien lääkehoitojen tutkiminen ja kehittäminen potilaiden tarpeisiin on miljardiluokan kustannus ja noin 12-16 vuoden työn tulos. Lääkeaihion liukoisuusominaisuudet on yksi kriittisistä parametreista sen kehitettävyyttä sekä lääkevalmisteen koostumusta ja sen valmistusprosesseja suunniteltaessa. Suomalainen The Solubility Company on kehittänyt uuden konenäköön perustuvan menetelmän nimeltään SPA (Single Particle Analysis) lääkeaihioiden liukoisuuden määrittämiseksi. Orion on ensimmäisten lääkeyhtiöiden joukossa maailmassa solminut yhteistyösopimuksen tästä ratkaisusta. 

Maailmalla käytössä olevat liukoisuuden mittausmenetelmät analysoivat perinteisesti paljonko lääkeainetta on siirtynyt nesteeseen. SPA -menetelmä toimii perusteiltaan toisin; se hyödyntää konenäköä määrittäen mikroskoopin kuvasta lääkehiukkasten pienenemisen ja edelleen algoritmien avulla yhdisteen dynaamisen liukoisuuden. Mittaus tehdään jopa tuhat kertaa pienemmistä ainemääristä, jolloin ainekulutus minimoidaan ja mittaus pystytään tekemään nopeammin ja tarkemmin kehitysprosessin aikaisemmissa vaiheissa. SPA -menetelmä on yhtiön patentoima ja perustuu kuusi vuotta kestäneeseen tutkimukseen Helsingin Yliopiston farmasian laitoksella. 

Kiinnostavia innovaatioita startup-kentältä

”Orion on viime vuosina aktiivisesti lähestynyt farmaseuttisten sovellusten startup-kenttää. Nyt solmittu yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten voimme olla mukana seuraamassa ja tukemassa kotimaisten innovaatioiden syntyä ja kehitystä. Tällä materiaalitieteiden alueelle sijoittuvalla innovaatiolla on mahdollisuus muokata lääkekehitysprosessia pienmolekyylien liukoisuusominaisuuksien tutkimisessa ja hyödyntämisessä. Haluamme osaltamme ymmärtää sen potentiaalin tältä osin, sillä tutkimus- ja kehitystyössä on ensiarvoisen tärkeää onnistua tekemään oikeita valintoja”, toteaa Orionin T&K:n Farmaseuttisen tutkimuksen johtaja Juha Kiesvaara.

”Olemme ensimmäisen toimintavuotemme aikana käynnistäneet kaupallisen toiminnan kansainvälisille suurille lääkeyhtiöille ja on ollut positiviinen yllätys, että lääkeyhtiöt ovat jo nyt halunneet digitaaliseen kuvankäsittelyyn ja tekoälyn kaltaisiin algoritmeihin perustuvan SPA menetelmän tukemaan omaa lääketutkimustaan. Viikissä toimiva palvelulaboratoriomme mittaa jo tänään eri puolelta maailmaa tulevia näytteitä.” sanoo The Solubility Companyn perustaja Sami Svanbäck.

 

2.7.2019