Maailmanlaajuiset kumppanuudet auttavat Orionia kasvamaan ja kehittymään

Orionin yhteistyö lääkealan muiden huippuosaajien kanssa auttaa sitä laajentamaan tuotetarjontaansa ja tavoittamaan maailmanlaajuiset markkinat.

”Partneroituminen on osa Orionin liiketoimintastrategiaa”, kertoo Orionin liiketoiminnan kehittäminen ja kumppanuuksien hallinta -toiminnon johtaja Jukka Muhonen.

Kumppanuussopimuksia solmitaan tapauskohtaisesti ja mietitysti.

”Hyvien kumppanuuksien kautta voimme tavoittaa useampia markkinoita kuin muuten ja laajentaa tuotetarjontaamme, mutta myös kehittää toimintaamme. Ideana on, että meidän ei ole järkevää tehdä kaikkea itse vaan keskittyä ydinosaamisiimme. Kumppaneilla voi olla joihinkin asioihin jo valmiita resursseja, ja joillain osa-alueilla he pystyvät toimimaan meitä nopeammin ja kustannustehokkaammin.”

Orion solmii kumppanuuksia lääkealan huippuosaajien kanssa. ”Arvioimme yritysten palvelujen ja tuotteiden laadun ja esimerkiksi vastuullisuusasiat aina erittäin tarkasti.”

Kumppanuuksia on ollut jo pitkään

Orion on tehnyt kumppanuus- ja lisenssiyhteistyötä jo vuosikymmenten ajan.

”Meillä on talon sisällä kumppanien valintaan hyvin vakiintuneet toimintamallit. Lääkemarkkina ja asiakastarpeet kehittyvät, ja seuraamme, mihin suuntaan esimerkiksi tietyt teknologiat ovat menossa ja mitä tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa.

Kumppanuuksia on myös eri tasoisia:

”Pyramidin pohjalla on laaja joukko materiaalien ja palvelujen toimittajia ilman pidempiä toimitus- tai yhteistyösopimuksia, ja vaihtoehtoja on tyypillisesti useampia. Seuraavalla askelmalla ovat pidempiaikaiset yhteistyökuviot sellaisten yritysten kanssa, joilla on jotain erityisosaamista. Näihin liittyy yhteistyön pidemmän keston lisäksi usein kustannusten, riskien ja hyötyjen jakamista ja yhteistä kehittämistä ja innovointia. Pyramidin huipulla ovat sitten koko konsernin tulevan kehityksen kannalta strategisiksi luokittelut kumppanuussopimukset.”

Tällä hetkellä Orion tekee yhteistyötä muun muassa Bayerin kanssa kehittämäänsä eturauhassyöpälääkkeeseen, darolutamidiin, liittyen. Yhteistyö Novartiksen kanssa Orionin Parkinsonin taudin lääkkeiden ympärillä on kestänyt yli 20 vuotta. Kumppanuus on tosin nyt elinkaarensa loppupuolella.

Orion on haluttu kumppani

Kumppanuus on kahden kauppa. Myös Orionilla on tarjota paljon partnereilleen.

”Yhtäältä olemme hakeneet kumppanuuksista tukea saadaksemme Orionin tuotteet vaikkapa Yhdysvaltain tai Aasian markkinoille, mutta vastaavasti voimme tarjota apua ja osaamista esimerkiksi Euroopassa sellaisille yrityksille, joilla ei ole omaa jalansijaa täällä. Meillä on valmiit verkostot ja vahvaa paikallisosaamista.”

Orionilla on omilla vahvoilla sektoreillaan myös lääkkeiden kehittämiseen ja valmistamiseen liittyvää erikoisosaamista ja teknologiaa, joka kiinnostaa maailmalla.

”Meidät tunnetaan kansainvälisesti esimerkiksi neurologiaan, kuten Parkinsonin tautiin, liittyvästä osaamisestamme, tehohoitotuotteistamme, syöpätutkimuksemme tasosta ja kuivajauheinhalaattoreista. Olemme myös erittäin hyviä tietyissä erityisosaamista edellyttävissä valmistusteknologioissa. Hormonigeelit ovat tästä hyvä esimerkki. Meillä on sellainen geelien tuotantolaitteisto ja osaaminen, mitä monella ei ole.”

Orion tekee myös lääkkeiden sopimusvalmistusta useille eri lääkeyhtiöille, ja Orionin tytäryhtiö Fermion valmistaa lääkkeiden vaikuttavia aineita paitsi Orionille myös muille lääkeyhtiöille.

Riittävän iso, riittävän ketterä

Jukka Muhonen toteaa, että lääkealalla kilpailu hyvistä kumppaneista on kovaa.

”Orion on menestynyt tässä kilpailussa hyvin. Meidät tunnetaan ennen kaikkea hyvästä laadusta ja luotettavuudesta.”

Hän mainitsee Orionin vahvuudeksi myös sen, että yritys on riittävän iso ja että sillä on olemassa kaikki lääkeyritykseltä tarvittavat toiminnot. Samalla se on kuitenkin riittävän ketterä ja joustava, kun tilanne niin vaatii.

”Pystymme reagoimaan varsin hyvin vaikkapa yllättäviin kysyntäpiikkeihin ja ylimääräisiin tilauksiin.”

Järkevää riskien hajautusta

Orion on kehittänyt oman tutkimus- ja kehitystoimintansa avulla useita alkuperäislääkkeitä. Kumppanuuksien, lisensioinnin ja tuoteostojen avulla se on pystynyt laajentamaan tuoterepertuaariaan entisestään.

”Kun rakennamme kumppanuuksia fiksusti, voimme viedä eteenpäin useampia osa-alueita verrattuna siihen, että toimisimme yksin.”

Tämä auttaa osaltaan järkevässä riskien hajautuksessa.”Kun meillä on sopivasti eri alueita, joilla toimimme, emme ole liian riippuvaisia jostakin yksittäisestä panostuksestamme tai liian alttiina yksittäisellä markkinalla tapahtuvalle muutokselle.”

Mahdollisuus oppia uutta

Jukka Muhonen korostaa, että kumppanuudet tarjoavat myös yleisesti Orionille mahdollisuuksia kehittyä, oppia uutta ja innovoida.

”Kun yhteen laitetaan kahden tai useamman eri organisaation asiantuntemus ja kokemus, niin silloin syntyy usein aika hyviä asioita.”

 

Teksti: Matti Välimäki

1.6.2021