Lääkkeitä saatavilla normaalisti

Suomessa ja muissa EU-maissa koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut lääkkeiden saatavuuteen. Mikäli epidemia jatkuu, joidenkin lääkkeiden saatavuus voi heikentyä.

13.3.2020

Koronaviruksen aiheuttamat sairaustapaukset ja karanteenit ovat rajoittaneet tuotantolaitosten toimintaa erityisesti epidemia-alueilla. Kiinassa monet tehtaat eivät ole käynnistyneet uudenvuoden lomien jälkeen ja joukossa on useita lääkkeiden ja lääkkeisiin tarvittavien raaka-aineiden toimittajia. Lisäksi satamien ja lentoliikenteen rajoitukset estävät valmiiden tuotteiden toimittamista. 

Toistaiseksi raaka-ainepula ei ole aiheuttanut Suomessa häiriöitä lääkkeiden saatavuuteen. ”Meillä on kaikille raaka- ja apuaineille hyvät varmuusvarastot”, kertoo Orionin globaalista toimitusketjusta vastaava Liisa Hurme. Valmiita lääkkeitä Orion ei hanki Kiinasta lainkaan. 

Fimea edellyttää lääkealan toimijoita varautumaan kiinalaisten valmistajien toimitusongelmien jatkumiseen. ”Olemme varautuneet erilaisiin toimitusketjun riskeihin jo ennakkoon. Viime vuosina Orion on rekisteröinyt tärkeille lääkeaineille varavalmistajia Aasiasta ja Euroopasta”, Hurme toteaa.  

Varavaihtoehdot käyttöön 

Kun koronaviruksesta alkoi tulla tietoa vuodenvaihteessa, Orionilla reagoitiin nopeasti. ”Ryhdyimme heti tammikuun alussa valmistelemaan toimitusten siirtämistä näille varavalmistajille. Lääkevalmistus on tarkoin säädeltyä ja uuden tuotannon käynnistämiseen menee helposti kuukausia. Myös valmistajan kapasiteetti vaikuttaa siihen, miten nopeasti tuotanto saadaan käyntiin”, Hurme toteaa. 

Orionin tuotantoa turvaa se, että kaikki omat tehtaat sijaitsevat Suomessa ja Orionin oma lääkeainevalmistaja Fermion valmistaa useita maailmanlaajuisestikin tärkeitä lääkeaineita. Tämän vuoksi monen lääkkeen ja lääkeaineen saatavuus on pitkälti omissa käsissä, kunhan tarvittavia lähtöaineita ja muita komponentteja on saatavilla.  

Velvoitevarastointi tuo turvaa 

Suomessa on käytössä lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmä. Se merkitsee, että tiettyjä lääkkeitä on varastoitava toimituskatkosten varalle. Eri lääkkeille on määritelty eri pituiset ajat, joille kyseistä lääkettä tulee riittää. Varastoinnista vastaavat myyntilupien haltijat. Koska Orionilla on laaja valikoima lääkkeitä, on se myös yksi Suomen merkittävimpiä velvoitevarastoijia.  

Jos kiinalaisia tehtaita joudutaan pitämään kiinni vielä loppukeväästä tai rahtikuljetukset eivät vielä toimi normaalisti, vaikutukset alkavat näkyä maailmanlaajuisesti. Hurme toteaa, että kaikista Kiinasta tulevista raaka-aineista tulee pulaa, kun varmuusvarastot hupenevat tai alkavat loppua. ”Esimerkiksi antibioottien vaikuttavat aineet tulevat pääasiassa Kiinasta.”  

Niin velvoitevarastoinnin kuin muunkin riskeihin varautumisen hyödyt tuntuvat kriisiaikoina konkreettisesti. Suomessa lääkejakelu pyritään kaikissa olosuhteissa varmistamaan hyvällä suunnittelulla ja kaikkien toimijoiden – viranomaisten, lääkevalmistajien, lääketukkujen ja apteekkien tiiviillä yhteistyöllä. ”Kansalaisten ei tarvitse hamstrata lääkkeitä”, toteaa Orionin lääketieteellinen johtajaPaula Rytilä.