Lääketeollisuuden varautuminen poikkeustilanteisiin

Lääketeollisuus on tehnyt jo vuosia ennakoivaa riskienhallintaa globaalien toimitusketjujen suhteen taatakseen lääkkeiden saatavuuden kilpailukykyisillä hinnoilla.

13.3.2020

Koronaviruksen leviäminen on lisännyt tietoisuutta yhteiskunnan varautumismahdollisuuksista poikkeustilanteiden varalle. Teollisuuden tilaus- ja toimitusketjut ovat globaalissa taloudessa integroituja ja erikoistuneita. Lääketeollisuus on yksi maailman globaaleimmista teollisuudenhaaroista, ja sen markkinan koko on huikea yli 1 200 miljardia euroa. Kilpailu sekä uusien lääkkeiden kehityksessä että geneeristen lääkkeiden valmistuksessa on täysin globaalia. Euroopan maat ovat päättäneet vastata terveydenhuollon kustannuspaineeseen luomalla maakohtaisia järjestelmiä, joissa geneeristen lääkkeiden hinnat on pyritty painamaan mahdollisimman alas. Siinä on myös onnistuttu, ehkä jopa liiankin hyvin. Nykyään joidenkin sairauksien kohdalla kolmen kuukauden lääkehoidon saa jo halvemmalla kuin kahvikupillisen kahvilassa.

Globalisaatio on yksi maailmanhistorian merkittävimpiä kehitysvaiheita ja se on mahdollistanut ihmiskunnan vaurauden kasvun. Mutta globalisaationkin aikakaudella meidän on varauduttava poikkeusolosuhteisiin, jos tuotanto pysähtyy tai materiaalit eivät liiku. Lääketeollisuudelle luodussa kustannuspaineessa Kiinasta on muodostunut tärkeä valmistuspaikka monille lääketeollisuuden olennaisten kemiallisten prosessien lähtöaineille ja välituotteille. Useita näistä aineista ja joitain vaikuttavia lääkeaineita ei enää ole käytännössä mahdollista hankkia Kiinan ulkopuolelta. Suomenkin lääkehuoltovarmuus on riippuvainen tästä globaalista toimitusketjusta. Huoltovarmuuden kannalta tuotantokapasiteetti ei ole ongelma, sillä Suomessa sijaitsevat muun muassa Orionin kaikki kuusi omaa tuotantolaitosta. Monia lääkkeitä ja lääkkeiden vaikuttavia aineita pystytään ainakin teoriassa valmistamaan, jos tarvittavia lähtöaineita ja muita komponentteja on saatavilla.

Lääketeollisuus on tehnyt jo vuosia ennakoivaa riskienhallintaa globaalien toimitusketjujen suhteen taatakseen lääkkeiden saatavuuden kilpailukykyisillä hinnoilla. Ensimmäisten koronavirusuutisten perusteella Orionkin aloitti välittömästi toimet jo tunnistettujen vaihtoehtoisten Kiinan ulkopuolisten raaka-ainelähteiden aktivoimiseksi sekä uusien kartoittamiseksi. Osalle tuotteista on vaihtoehtoisia lähteitä, osalle ei. Osa uusista lähteistä sijaitsee Pohjois-Italiassa, jossa on Euroopan merkittävä lääketeollisuuden keskittymä. Valitettavasti Italian toimijoiden kohdalla on tällä hetkellä epävarmuutta. Lääketeollisuuden pitkien toimitusketjujen vuoksi mahdolliset vaikutukset näkyvät usein vasta kuukausien jälkeen ja saattavat heijastua pitkään kapasiteetin käynnistyessä uudelleen hitaasti.  

Lääketeollisuus on kokonaisuudessaan hyvin säänneltyä toimintaa. Tuotannossa käytettävien eri komponenttien toimivuus ja toistettavuus on testattava ja todennettava eri menetelmin. Lisäksi monet muutokset vaativat viranomaishyväksynnän. Tämän vuoksi Orion on jatkuvassa vuoropuhelussa eri maiden viranomaisten kanssa, jotta myös viranomaisilla olisi mahdollisimman oikea tieto sekä varasto- ja kapasiteettitilanteesta että tulevista tuotannon muutostarpeista.

Julkisuudessa esitetyt ajatukset EU-omisteisen lääketeollisuuden perustamisesta osaratkaisuna lääkkeiden saatavuushaasteisiin eivät ole realistisia. Lääketeollisuus on korkean riskin teollisuutta ja verovarojen käyttö teollisen toiminnan ylläpitoon olisi vähintäänkin haastavaa. Kyse ei ole valmistuskapasiteetista vaan monista kemianteollisuuden komponenteista, jotka teollisuus on kansainvälisen erikoistumisen ja kustannustason paineessa siirtänyt valmistettavaksi Euroopan ulkopuolella. Jos julkisia varoja halutaan käyttää lääkkeiden saatavuuden parantamiseen, niin tehokkainta olisi tarjota teollisuudelle samat toimintaedellytykset kuin aasialaisille kilpailijamaille.

Lääkkeiden saatavuus on monissa Euroopan maissa järjestetty poikkeusoloissa erityyppisin varastointijärjestelyin. Suomessa käytössä on velvoitevarastointijärjestelmä, joka velvoittaa lääkkeiden myyntilupien haltijoiden varastoimaan tiettyjä määriä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEAn vahvistamia tuotteita ja tärkeiksi katsottuja lääkevalmisteita. Järjestelmä on lääketeollisuudelle raskas ylläpitää ja ylimääräinen veroluonteinen rasite, mutta erityistilanteissa sillä voi olla merkitystä lääkehuollon turvaamisessa. Orion on laajan tuotteiston vuoksi yksi merkittävimpiä velvoitevarastoijia. Velvoitevarastointi ei kuitenkaan ratkaise yleistä lääkkeiden saatavuuden ydinkysymystä Suomessa, vaan siihen vaaditaan pitkäjänteisiä ratkaisuja eri viranomaisten kesken sekä poliittisia päätöksiä siitä, miten ja mihin tulevat säästötoimet kohdennetaan ja millaista teollisuuspolitiikkaa Eurooppa ja Suomi ajavat.

 

Timo Lappalainen

toimitusjohtaja, Orion Oyj