Kotimainen lääketeollisuus turvaa huoltovarmuutta

Pandemiakevät nosti huolen lääkkeiden saatavuudesta ja sitä kautta huoltovarmuudesta. Orionilla on Suomessa merkittävää tuotantoa, mikä on tärkeää kriiseihin varautumisessa.

Orionin Suomen kaupallisten toimintojen johtaja Janne Maksimainen Orionilta toteaa, että lääkkeet ja terveydenhuollon tarvikkeet ovat kriittinen osa huoltovarmuutta. Lääkkeiden saanti on yhtä tärkeää kuin puhdas vesipaikallinen energiantuotanto ja maatalous. 

Suomessa on ainutlaatuinen huoltovarmuusjärjestelmä, joka on tähän asti perustunut lääkkeiden varastointiin. Velvoitevarasto riittää kuitenkin vain ensiavuksi. Jonkin tuoteryhmän kysyntä voi kasvaa jopa kymmenkertaiseksi – silloin kotimainen tuotanto voi olla ratkaisuna kriiseihin varautumisessa.” 

Orionilla on Suomessa kuusi lääketehdasta, joiden merkitys huoltovarmuuden kannalta on suuri. Neljässä niistä valmistetaan lääkkeitä, kuten tabletteja, injektioita, geelejä ja voiteita sekä kuivajauheinhalaattoreita.  

”Lisäksi Orioniin kuuluva Fermion valmistaa kahdessa tehtaassaan vaikuttavia aineita Orionin omiin alkuperälääkkeisiin ja joihinkin geneerisiin valmisteisiin. Tämäkin takaa huoltovarmuutta”, kertoo Orionin operatiivisten toimintojen johtaja Liisa Hurme. 

Orionin kotimaisuusaste on korkea 

Suomalaisten lääkkeet ovat pääasiassa pitkien globaalien toimitusketjujen varassa. Täydellistä omavaraisuutta ei lääkehuollossa voi saavuttaa. Maksimaisen mukaan Suomella täytyy kuitenkin olla riittävä omavaraisuus valittujen kriittisten lääkkeiden osalta. 

Hurme toteaa, että lääkkeiden toimitusketjut ovat monimutkaisia ja maantieteellisesti monimuotoisia sekä jakautuneet eri toimijoille. Lisäksi lääkeviranomaiset valvovat kaikkia vaiheita. Lupajärjestelmä ei mahdollista nopeita muutoksia. 

Orionin tuotteiden kotimaisuusaste on suurempi kuin alalla keskimäärinperäti 70 prosenttia liikevaihdostaOrionkin on silti riippuvainen globaaleista raaka-ainevirroista. Maailman lääkeaineista 40 prosenttia valmistetaan Intiassa. 

”Häiriö missä tahansa ketjun osassa voi johtaa lääkkeen globaaliin saatavuusongelmaan. Suomalaista huoltovarmuutta voi toteuttaa vain suomalaisen teollisuuden avulla”, Hurme sanoo. 

Orion auttoi eurooppalaisia potilaita 

Pandemian aikana valtiot alkoivat huolehtia oman maansa lääkkeiden saatavuudesta ja ajoivat vain omaa etuaan. Globaaleilla markkinoilla kilpailu kiristyi ja toimitusketjut joutuivat koville. 

”Myös useat EU-maat rajoittivat lääkkeiden ja raaka-aineiden vientiä rajojen yli. Jos kriisit pitkittyvät, on riski, ettei lääkkeitä saadakaan samalla tavalla kuin aiemmin.” 

Toisinkin voi käydä: Suomesta on autettu eurooppalaisia potilaita. Hurmeen mukaan tehohoitorauhoitteet loppuivat COVID-19-kriisin seurauksena. Orionin tehohoitorauhoitteen tuotantokapasiteettia lisättiin nopeasti jopa 400 prosenttia. 

Kaiken lääkepolitiikan keskiössä tulisikin olla lääkkeiden saatavuuden turvaaminen vaikeassakin tilanteessa. Paikallisesti kriittisimmät lääkkeet ovat antibiootit, vahvat kipulääkkeet ja kansanterveydellisesti tärkeät tuotteet, joita pitäisi olla aina saatavilla. 

Kun apua tarvitaan eniten, lääkkeen on hyvä löytyä läheltä. Oma lääketeollisuus voi valmistaa lähilääkkeitä.” 

Oma tuotanto edistää hintakilpailua 

Maksimaisen mukaan lääkepuutteita on ollut jo ennen korona-aikaa. Suomen etu on apteekkien toimitusvarmuus, joka on korkealla tasolla. 

”Kiristynyt hintakilpailu vaikuttaa valmistajien määrään koko Euroopassa. Suomi on pieni markkina ja siten haavoittuvainen. Vaikka emme pysty jatkossakaan valmistamaan kaikkea itse, oma lääketuotantomme edistää silti lääkkeiden hintoja alentavaa kilpailua. 

Samalla turvataan, ettei Suomi ole poikkeusoloissakaan täysin maailmanmarkkinoiden toimituskatkosten tai kysyntä- ja hintapiikkien armoilla. 

Mutta tuotteille on oltava normaalioloissa riittävä kysyntä, muutoin niitä ei ole kriisioloissakaan kannattavaa valmistaa. Lisäksi geneerinen markkina on pidettävä houkuttelevana, jotta vältetään tuotepuutteet ja nousevat hinnat sekä säästetään yhteiskunnan kuluja.” 

Maksimainen pitäisi hyvänä tilannetta, jossa hintataso on vakaa, kysyntä ennakoitavissa ja lääkemarkkina ennustettavissa. Väärin kohdistetut lääkesäästöt nakertavat kotimaista lääketuotantoa ja sitä kautta huoltovarmuutta. 

”Mikäli huoltovarmuudesta halutaan pitää kiinni, lääkesäästöjä ei voi kohdentaa edullisiin geneerisiin eli rinnakkaislääkkeisiin. Hintaputken laajennuskin helpottaisi lääkkeiden saatavuutta. Lääkeyrityksiä olisi kannustettava pitkäjänteiseen toimintaan.” 

Esimerkiksi biosimilaareilla eli biologisten alkuperäislääkkeiden kopioilla saataisiin kustannussäästöjä yhteiskunnalle,  ja sairaalakäytön lisäksi niitä voitaisiin osin ottaa  käyttöön myös avohoidossa. Sekin parantaisi huoltovarmuutta.  

Investoinneilla satsataan jatkuvuuteen 

Hurme kertoo, että pandemiaan liittyen Orion pyrki heti keväällä 2020 huolehtimaan oman tuotannon turvallisuudesta. 

”Tuotantotilat suljettiin ulkopuolisilta. Lääkkeenvalmistajille ruokakin toimitettiin paikan päälle. Henkilökunta on elänyt ja työskennellyt kurinalaisesti. Rajoitustoimenpiteet jatkuvat edelleen. Varahenkilöstökin turvaa jatkuvuuden.” 

Orion on satsannut myös tuotantolaitoksiin: esimerkiksi Turussa on alkanut voideosaston laajennus- ja modernisointityöt  ja tulevaisuudessa viranomaisten edellyttämien läpipainopakkausten tuotantolinjan rakentaminen syöpälääkkeille.  Fermionin Hangon  lääkeainetehtaalla rakennettiin muutama vuosi sitten kokonaan uusi tuotantoyksikkö korvaamaan vanha. Myös investoinnit tukevat huoltovarmuuden toteutumista. 

Lue lisää Orionin investoinneista: Orion vahvistaa investoinneilla suomalaista lääkehuoltoa ja vientivalmiuksia

Teksti: Tarja Västilä

11.11.2020

Avainsanat: