Korona ja kasvomaskin käyttö on saanut suomalaiset kiinnittämään huomiota hengitykseensä

Orion teetti hiljattain kyselytutkimuksen, jossa se selvitti suomalaisten hengittämiseen ja kasvomaskin käyttöön liittyviä kokemuksia. Yli puolet vastaajista kiinnitti huomiota hengitykseensä huomattavasti enemmän tai jonkin verran enemmän kuin ennen koronaa. Lähes 80 prosenttia vastaajista koki kasvomaskin vaikeuttavan hengitystään huomattavasti tai jonkin verran.

Orionin eilen maailmanlaajuisena astmapäivänä järjestämässä tilaisuudessa puhui Standfordin yliopiston psykologian professori Emma Seppälä. Hän nosti esiin, että jokainen tunne on yhteydessä hengitystapaan ja että tuntemuksiin voi vaikuttaa hengityksellä.

Orion toteutti huhtikuussa Itsehoitoapteekki.fi -verkkopalvelussaan suomalaisten hengittämiseen liittyviä kokemuksia kartoittavan tutkimuksen (N=341). Vastaajista yli puolet ilmoitti, että korona ja kasvomaskien käyttö on saanut heidät kiinnittämään enemmän huomiota hengitykseensä. Yli 15 prosenttia kyselyyn vastanneista kiinnitti huomiota hengitykseensä huomattavasti enemmän kuin ennen koronaa. 38 prosenttia vastanneista totesi kiinnittäneensä nyt jonkin verran enemmän huomiota hengitykseensä kuin ennen korona-aikaa.

Tutkimuksen perusteella kasvomaskin käyttö vaikuttaa suomalaisten myös oman hengityksen kokemiseen. Lähes 80 prosenttia vastaajista koki kasvomaskin vaikeuttavan hengitystään huomattavasti tai jonkin verran. 14 prosenttia maskin käyttäjistä koki kasvomaskin vaikeuttavan hengitystä huomattavasti ja 65 prosenttia jonkin verran. Toisaalta viidesosa vastaajista ei kokenut kasvomaskin vaikuttavan lainkaan hengitykseensä.

Psykologian professori Emma Seppälä Stanfordin yliopistosta totesi eilen Orionin median edustajille järjestämässä tilaisuudessa:

Tutkimustulokset osoittavat, että jokainen tunne on yhteydessä hengitystapaan ja että tunteisiin voi vaikuttaa hengityksellä. Hengitys on yhteydessä hermostoon monella tavalla. Hengitystä muuttamalla voi rauhoittaa itsensä muutamassa minuutissa.

Hengitystä voi harjoituttaa ja samalla rentouttaa itseä

Vaikka omaan hengitykseen kiinnitetään nyt enemmän huomiota, yli puolet Orionin teettämän tutkimuksen vastaajista ei ole harjoituttanut hengitystään. Puolet vastaajista ei ollut tehnyt lainkaan hengitysharjoituksia vahvistaakseen tai parantaakseen hengitystään viimeisen vuoden aikana. Vastaajista vain 18 prosenttia oli tehnyt säännöllisesti tällaisia hengitysharjoituksia. Sen sijaan 30 prosenttia vastaajista oli tehnyt hengitysharjoituksen viimeisen vuoden aikana rauhoittaakseen itseään tai rentoutuakseen.

 

Orionin Itsehoitoapteekki.fi - verkkopalvelussa tutkimukseen vastasi 341 henkilöä, joista naisia oli noin 80 prosenttia. Vastaajista 90 prosenttia käytti säännöllisesti kasvomaskia.

Maailmanlaajuista astmapäivää vietetään vuosittain toukokuussa astmatietoisuuden lisäämiseksi maailmanlaajuisesti. Suomi on astmahoidon kärkimaita maailmassa ja Orion puolestaan maan johtava astma- ja keuhkoahtaumataudin tutkimuksen edistäjä. Siten Orion tukee maailman astmapäivää ja on sitoutunut tietoisuuden lisäämiseen. Maailman astmapäivän järjestäjänä toimii Global Initiative for Asthma (GINA), maailman terveysjärjestön yhteistyöorganisaatio. 

 

 6.5.2021