Vahvana kotimaassa, haastajana maailmalla

Orion täytti sata vuotta virallisesti syyskuun 21. päivänä. Seuraavan sadan vuoden menestystä siivittävät toimitusjohtaja Timo Lappalaisen mukaan ainakin uusi teknologia sekä kasvava terveyspalvelujen kysyntä.

Timo Lappalainen on havainnut, että viime vuosina terveydenhuolto ja lääkehuolto ovat vihdoinkin alkaneet saada ansaitsemaansa arvostusta. Niitä arvioidaan tätä nykyä tuottavuustekijöinä, joiden ansiosta ihmiset pysyvät terveempinä ja pidempään työelämässä tai kevyemmän hoidon piirissä.

”Erilaiset foorumit on tehneet työtä sen eteen, että tästä saataisiin kokonaistaloudellista hyötyä uusien vientituotteiden myötä. Meillä on esimerkiksi diagnostiikka-alan yrityksiä ja tähän on selkeästi löytynyt kiinnostusta myös palvelubisnespuolella”, Lappalainen toteaa.

Alan arvostuksen nousu näkyy esimerkiksi sotessa, jossa ei pyritä pelkästään painamaan kustannuksia alas vaan myös nostamaan tehokkuutta. Toisaalta yhteiskunnan rakenteita muokataan vähitellen sellaisiksi, etteivät ne ainakaan hidastaisi uusia kaupallisia sovelluksia ja palvelukonsepteja. Yksityissektorin lisäksi myös julkisella puolella on onnistuttu rakentamaan keinoja entistä paremmalle yhteistyölle sektorien välillä, mistä hyvänä esimerkkinä voi Lappalaisen mielestä pitää Helsingin yliopiston syöpätutkimuksen yksikköä. Myös uudet terveydenhuollon toimijat ja vilkas keskustelu lisäävät tietoisuutta alasta ja sen potentiaalista.

Vahva suomalainen haastaa ulkomailla

Kotimaassa Orion on alan merkittävin toimija. Yhtiön rooli ja vastuu suomalaisessa yhteiskunnassa korostuu paitsi lääkehuollon osalta myös alan kehittäjänä. Suomessa Orion haluaa jatkossakin olla alan merkittävin toimija, mutta kasvua tulee myös ulkomailta.

Etenkin tutkimuksen osalta Yhdysvallat on päämarkkina-alue ja alkuperälääkkeiden suhteellinen kasvu tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Tällä hetkellä Orionin asema Yhdysvaltojen lääkemarkkinoilla on hieman heikentynyt johtuen alkuperälääkkeiden rauenneista patenteista. Tämä ei kuitenkaan ole estänyt panostusta maailman suurimpiin lääkemarkkinoihin.

”USA:ssa olemme ottaneet strategian, jonka mukaan hyviä valmisteita ei unohdeta, vaan olemme pelissä mukana, mutta uusilla säännöillä ja geneerisillä lääkkeillä”, Lappalainen sanoo.

Keski- ja Etelä-Euroopassa Orion on vahva tekijä sairaalaympäristössä ja etenkin tehohoidossa. Orion on pystynyt erottautumaan kilpailijoista tehohoitolääkkeillään, joita muut yhtiöt eivät ole tuoneet markkinoille aikoihin. Se on tuonut paljon näkyvyyttä ja uusia mahdollisuuksia.

Pohjoismaissa Orionin asema taas on vahva laajan lääke­portfolion myötä. Pohjoismaissa myynnissä on alkuperälääkkeiden lisäksi laaja valikoima geneerisiä lääkkeitä, diagnostiikkaa ja eläinlääkkeitä.

Uusi teknologia tuo uusia mahdollisuuksia

Lappalainen uskoo, että kun tiede kehittyy, näemme terveydenhuollossakin tulevaisuudessa paljon uudentyyppisiä teknologisia sovelluksia. Uudet biologiset ja mahdollisesti solupohjaiset lääkkeet tuovat aivan uusia hoitomahdollisuuksia, ja uusi teknologia pystytään toivottavasti kaupallistamaan ja kansainvälistämään.

”Tulevaisuudessa näemme, mikä on Orionin rooli uusissa teknologioissa. Uuden teknologian ympärille kehittyy nykyään usein ekosysteemi, jossa eri tekijät tuottavat jotain osaa siinä. Varmasti Orionkin tulee näitä ekosysteemejä hyödyntämään ja olemaan mukana niissä”, Lappalainen visioi.

Koska lääkealalla erikoistumista tapahtuu nopeasti ja arvoketju sirpaloituu, tarvitaan Lappalaisen mukaan entistä enemmän yritysten välistä yhteistyötä ja erilaisia palveluntuottajia, jotta arvoketju ylipäänsä toimii. Kukaan ei oikein enää pysty toimimaan yksin.

Vahva sitoutuminen tärkein menestystekijä

Orionin menestyksen taustalla on Lappalaisen mielestä ennen kaikkea äärimmäisen sitoutunut henkilöstö. Hän uskoo, että orionilaiset kokevat alan ja toimintaympäristön todella kiinnostavana, mikä saa sitoutumaan työyhteisöön ja yhdessä tekemiseen.

”Myös Orionin omistajakunta on yhtä lailla sitoutunutta yhtiöön. He haluavat ja vaativat että yritys menestyy. Kun omistajilla on voimakas tahto, yhtiö on pystynyt toimimaan menestyksekkäästi, kehittämään asioita ja ottamaan riskejä, sekä olemaan samalla kannattava”, Lappalainen sanoo.

Vaikka alkuperälääkkeiden kaupallistaminen on Orionille hyvin tärkeää, Lappalainen korostaa myös muun liiketoiminnan merkitystä. Hyvä esimerkki tästä ovat USA:n lääkemarkkinat ja patenttien raukeaminen siellä. Orion ei jäänyt pitkäksi aikaa murehtimaan tätä, vaan alkoi myydä geneerisiä lääkkeitä.

”Emme ylenkatso mitään mahdollisuuksia. Kolikoita poimitaan maastakin. Yksi Orionin vahvuuksista on tarttua tilaisuuteen, kun sellainen tulee. Lähtökohtaisesti tämänkokoinen yritys pystyy kohtuullisen nopeasti hyödyntämään erilaisia mahdollisuuksia”, Lappalainen summaa.

Orionin tavoite on kuitenkin ilman muuta kasvaa ja tulevaisuuden suhteen Lappalainen on hyvin optimistinen.

”On vaikea kuvitella toista toimialaa, jolla olisi niin paljon tarvetta ja kysyntää palveluille ja tuotteille. Kukapa ei haluaisi elää pidempään tai ilman vaivoja ja sairauksia.”

 

 
Teksti Suvi Huttunen
Kuva Hanna Linnakko

 

21.9.2017