Puhtaamman Itämeren asialla

Yhteistyösopimus John Nurmisen Säätiön kanssa tuo Orionin mukaan Puhdas Itämeri -hankkeisiin. Yhtiö on panostanut vesistöjen suojeluun myös omassa liiketoiminnassaan.

Itämeren suojelu on yksi Orionin pääteemoista, joita yhtiö tukee lähivuosina. Orion ja John Nurmisen Säätiö ovat sopineet yhteistyöstä Puhdas Itämeri -hankkeissa vuosille 2018-2019. Yhtiön sitoutuminen Itämeren suojelun edistämiseen näkyy myös laajasti Orionin viestinnässä sekä ulospäin että omalle henkilöstölle.

”Osallistuminen Puhdas Itämeri -hankkeisiin sopii erinomaisesti linjaan Orionin oman toiminnan kanssa.

Olemme halunneet tehdä ympäristön suojelun hyväksi enemmän kuin lain vaatimat toimet, ja nostaneet oman toimintamme rimaa korkeammalle. Viime vuonna saimme yhtiössä onnistuneesti päätökseen hankkeen jätevesien käsittelyn parantamiseksi”, kertoo Corporate Responsibility Officer Noora Paronen.

Orionilla on vesihuollon kehittämisestä omaa asiantuntemusta ja kokemusta. John Nurmisen Säätiön asiantuntijaverkostot tuovat mahdollisuuden myös jakaa ja vahvistaa tietämystä verkoston toimijoiden kesken.

Vesistöjen merkitys ja haavoittuvuus on ymmärretty nykyisin jo laajasti. ”Kiinnostus ja tieto lisääntyvät koko ajan, niin yritysten, viranomaisten kuin kuluttajienkin osalta” sanoo EHS-asiantuntija (Environment, Health & Safety) Otto Järvinen, joka on viime vuodet muun muassa koordinoinut Orionin jätevesihanketta.

Itämeren tila koskettaa kaikkia koko alueella

Orion on jo vuosia ohjannut tukea tärkeille kohteille. ”Nyt on Itämeren vuoro. John Nurmisen Säätiön konkreettisella työllä on saatu näkyviä tuloksia Itämeren suurimman ympäristöongelman hillitsemisessä. Haluamme olla mukana tekemässä vaikuttavaa työtä Itämeren hyväksi, ja tämä on meille luonteva kohde, sillä meillä on omaa toimintaa kaikissa Itämerta ympäröivissä maissa”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Orionin koko oma valmistus sijoittuu Suomeen ja yhtiö on profiloitunut vahvasti hyvinvoinnin rakentajana. Puhdas vesistö ja hyvinvoiva luonto ovat suomalaisille hyvinvoinnin lähde ja suomalaiset myös kantavat vastuuta ympäristöstään.

John Nurmisen Säätiö on reilussa 10 vuodessa saanut valmiiksi lähes 20 hanketta, joilla on vähennetty esimerkiksi Helsingin kaupungin vuotuisten jätevesipäästöjen fosforia Itämerestä. Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ja näkyvin ongelma, mikä näkyy esimerkiksi sinileväkukintoina ja rantojen limoittumisena. Hankkeisiin tarvitaan edelleen yhteistyökumppaneita ja tukea, sillä työtä riittää vielä pitkään.

Säätiön uusissa hankkeissa leikataan muun muassa maatalouden kuormitusta sekä poistetaan mereen jo päätyneitä ravinteita. Koko Itämeren valuma-alueella säätiö toimii EU-osarahoitteisessa BEST-hankkeessa, jossa parannetaan teollisten jätevesien käsittelyä ja haetaan parhaita käytäntöjä haitallisten aineiden, kuten lääkeaineiden päästöjen, torjumiseksi.

Kaikki tietotaito käyttöön

Orion on juuri saanut valmiiksi Fermionin lääkeainetehtaan uudistuksen Hangossa. ”Suunnittelu on toteutettu sellaisilla kriteereillä, joilla tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Teknologia on valittu sen mukaisesti, että tuotanto on mahdollisimman puhdasta”, Järvinen kommentoi.

Paronen toteaa, että orionilaiset ovat tiedostaneet myös oman toimintansa ja päivittäisten valintojensa vaikutuksen. ”Henkilökuntaa on kannustettu puuttumaan matalalla kynnyksellä heti, jos huomaavat toimintatapoja, joita ei ehkä ole riittävästi mietitty työturvallisuuden tai ympäristön kannalta. Vastuullisuudessa on kyse paljon laajemmasta kuin rahan käyttämisestä hyviin kohteisiin – on toimittava johdonmukaisesti kautta linjan.”

”Työ on pitkäjänteistä ja tavoitteena on omalta osaltamme ohjata toimialaa koko ajan vastuullisempaan suuntaan. Se koituu kaikkien hyödyksi”, Järvinen tiivistää.

 

 

Teksti: Johanna Paasikangas-Tella

Kuva: Jukka Nurminen, kuvaoikeudet: John Nurmisen Säätiö