Omaishoitaja tarvitsee tukea

Suomalaisista noin 350 000 toimii läheisensä omaishoitajana. Heistä vain hieman yli kymmenen prosenttia on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen.

Omaishoitajien asemassa on useita epäkohtia ja kehittämiskohteita, joita Omaishoitajat ja läheiset -liitto on nostanut esiin päivitetyissä Omaishoidon teeseissä: Omaishoitoa on arvostettava, Omaishoitotilanteet on tunnistettava, Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava, Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön ja Omaishoitosuhde on ihmissuhde.

“Läheisen hoitamista pidetään usein itsestäänselvyytenä, mutta tämä ei poista yhteiskunnan vastuuta. Mikäli omaishoitaja ei saa tarvitsemaansa tukea ajoissa, pian taloudessa saattaa olla kaksi avun tarvitsijaa”, sanoo Omaishoitajat ja läheiset -liiton toiminnanjohtaja Marja Tuomi.

Omaishoitolainsäädäntö on harkinnanvaraista ja kuntien välillä on isoja eroja siinä, miten tuki toteutuu. Jos esimerkiksi hoidettavalle ei ole tarjolla sopivaa sijaishoitopaikkaa, omaishoitaja ei ehkä pysty lainkaan pitämään lakisääteisiä vapaapäiviään. Kunnille omaisten tekemä hoitotyö merkitsee valtavia säästöjä ja on usein laitoshoidon vaihtoehto.

Tuomi kertoo, että useimmiten omaishoitajana on hoidettavan iäkäs puoliso ja usein myös hoidettavan aikuinen lapsi. Noin viidenneksellä omaishoitajista on hoidettavanaan oma lapsi, jolloin hoitosuhde voi kestää vuosikymmeniä. Menetettyjen työtulojen seurauksena omaishoitajan eläkekin on pienempi.

Kunnan kanssa sopimuksen tehneillä on tuoreiden lakimuutosten myötä jatkossa mahdollisuus myös hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin sekä hoitotehtävää tukevaan valmennukseen. Tämänkin toteutuminen riippuu kuitenkin kunnasta. Omaishoitajavalmennus siirtyy kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2018 alusta. Se rajoittaa järjestöjen mahdollisuutta järjestää valmennusta Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

“Omaishoitajien työ on laajasti tunnustettu mittaamattoman arvokkaaksi. Tämän vuoksi onkin käsittämätöntä, että omaishoitoa tukevia toimenpiteitä toteutetaan niin hitaasti. Omaishoidon tukemisesta hyötyvät kaikki”, Marja Tuomi toteaa.