Faktoja omaishoidosta

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

 

 • Omaisia ja tuttavia auttavia on noin 1,25 miljoonaa.
 • Pääasiallisia auttajia on noin 350 000.
 • Sitovaa hoitoa ja huolenpitoa antavia on noin 60 000.
 • Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma
 • Omaishoitajia omaishoidon tuen piirissä vuonna 2014 oli noin 43 000.

Lähde: Sotkanet

Omaishoitajista on:

 • naisia 69%
 • miehiä 31%
 • eläkkeellä 60%
 • ansiotyössä 17%

 

 

 

 

 

 

Omaishoitaja hoitaa:

 • puolisoaan 58%
 • lastaan 23%
 • vanhempaansa 14%
 • muuta omaistaan 3%
 • muuta läheistään 2%

Omaishoidon tuen kuntakysely 2012, THL (omaishoidon tuen saajat 2012)

Omaishoitolaki

Lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja omaishoitajan työn tukeminen.

 • hoitopalkkio omaishoitajalle
 • palvelut hoidettavalle
 • vapaapäivät omaishoitajalle
 • omaishoitoa tukevat palvelut

Omaishoitolaki (937/2005) Omaishoidon tuki

Tuen myöntämisen edellytykset

 • henkilö tarvitsee kotioloissa hoitoa / huolenpitoa sairaudestaan tai vammastaan johtuen
 • omainen tai muu läheinen on valmis toimimaan omaishoitajana
 • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
 • fyysinen ja psyykkinen terveydentila
 • toimintakyky ja voimavarat
 • sosiaaliset verkostot
 • omaishoito (ja muut palvelut) ovat riittäviä turvaamaan hoidettavan hyvinvoinnin
 • koti on hoitamiseen soveltuva
 • tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista

 

Lisätietoja: Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry.