Girls Takeover Orionilla 11.10.2017

Plan International juhlisti YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää 11.10.2017 järjestämällä maailmanlaajuisen tapahtuman, jossa tytöt kaappaavat vallankahvan. Myös Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen haastettiin mukaan.

​YK:n kansainvälistä tyttöjen päivää vietettiin 11.10.2017, jolloin nuoret naiset ympäri maailmaa valtasivathetkeksi johtopaikkoja isoissa yhtiöissä, yhteiskunnallisissa organisaatioissa ja politiikassa. Lastenoikeusjärjestö Plan International haluaa tällä Girls Takeover -tempauksella kiinnittää huomion tyttöjen asemaan ja oikeuksiin ja innostaa ihmisiä toimimaan tyttöjen puolesta.

"Takeover on symbolinen ele, joka tuo näkyviin tyttöjen mahdollisuudet ja toisaalta tyttöihin kohdistuvan syrjinnän, mutta tytöt pääsevät myös vaikuttamaan aidosti ja merkityksellisesti. Pyrimme muuttamaan käsityksiä siitä, mikä on tytölle mahdollista, ja samalla korostamme yhdessä tekemisen voimaa tasa-arvon edistämiseksi", Plan International:sta kerrotaan.

Todellinen tasa-arvo on vielä kaukana

Vaikka tasa-arvo on parin viime vuosikymmenen aikana edistynyt isoin harppauksin, tytöt ja nuoret jäävät edelleen yhä monella tapaa ulkopuolisiksi. Tyttöjen asemasta ei ole tärkeitä tilastoja, jotka auttaisivat päättäjiä edistämään tasa-arvoa viisaasti. 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä ei pääse kouluun, eivätkä tytöt useinkaan saa päättää omaa elämäänsä koskevista asioista, kuten perheen perustamisesta ja ammatinvalinnasta.

Tytöt ja naiset eivät myöskään ole osallisena poliittisessa, sosiaalisessa tai taloudellisessa päätöksenteossa: Maailman vaikutusvaltaisimpien yritysten toimitusjohtajista vain noin kuusi prosenttia on naisia1, ja maailman kansanedustajista vähemmän kuin yksi neljästä on nainen2.

Girls Takeover - #jokatytönoikeudet

Girls Takeover:n tavoitteena on oikeudenmukainen maailma, jossa tyttöjä arvostetaan ja heidän oikeutensa toteutuvat. Samaan aikaan 11.10.2017 tytöt ympäri maailman, Suomi mukaan lukien, työskentelevät 1-2 päivää eri alojen johtotehtävissä. Päivän/päivien aikana tytöt voivat esimerkiksi valmistella erilaisia kannanottoja, osallistua päätöksentekoon ja kertoa tyttöjen näkemyksiä ajankohtaisista asioista. Kun tytöt pääsevät päättämään, he pystyvät parantamaan paitsi omaa tulevaisuuttaan ja myös kokonaisten yhteisöjen ja yhteiskuntien tulevaisuutta.

Viime vuonna 2016 tytöt valtasivat mm. Nepalin presidentin ja Dublinin ylipormestarin tehtävät. Tänä vuonna Suomessa mukana tempauksessa olivat mm. pääministeri Juha Sipilä, Elinkeinoelämän keskusliitto, Finlayson, Nokia, SAK, Yle, Kotipizza, Supercell ja Orion.

Tyttö saa päättää

Orionin toimitusjohtajalle Timo Lappalaiselle Girls Takeover -haasteen esitti 16-vuotias kangasalalainen Minttu Saarinen, joka saapui tyttöjen päivänä 11.10.2017 tuomaan panoksensa yrityksemme tasa-arvokeskusteluun.

Katso video Mintun päivästä Orionin toimitusjohtajana:

 

 

 

Lähteet:

  1. Fortune: http://fortune.com/2017/06/07/fortune-women-ceos/
  2. InterParliamentary Union: http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm