Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa avoimesti esille

Me Orionissa järjestämme lääkäreille eniten koulutustilaisuuksia Suomessa toimivista lääkeyrityksistä. Tilaisuuksiamme arvostetaan laajasti terveyshuollon ammattilaisten keskuudessa: ne tarjoavat mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista sekä tavata kollegoja ja verkostua.

Orion on Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön EFPIAn (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) jäsen.

Itsesäätelynormien mukaisia avoimuusvaatimuksia noudattaakseen Orion julkistaa vuosittain lääkäreille maksamansa luentopalkkiot sekä kongresseihin osallistumisesta syntyneet rekisteröinti- ja matkakustannukset. Kaikki eurooppalaiset lääkeyritykset, jotka ovat EFPIAn jäseniä – me siinä joukossa – ovat sitoutuneet näiden tietojen julkistamiseen. Suomessakin Lääkäriliitto on suositellut jäseniään hyväksymään tietojen julkaisun. Yksittäisen henkilön tietojen keräily ja julkistaminen edellyttää aina lääkärin itsensä suostumusta.

Miten lääkärit suhtautuvat toukokuussa 2016 ensimmäisen kerran julkaistavaan raporttiin yhteistyöstä?

Joulukuussa 2015 julkaistiin tutkimusyritys Kuulaksen tekemä selvitys, jonka mukaan yli puolet Suomessa toimivista lääkäreistä antaisi suostumuksensa sidonnaisuuksiensa julkistamiseen. Silloin noin kolmannes ei halunnut ottaa kantaa asiaan, ja joka kuudes kieltäytyisi sidonnaisuuksiensa julkistamisesta.

Selvityksen mukaan sairaalassa toimivat lääkärit suhtautuivat positiivisemmin näiden sidonnaisuustietojensa julkistamiseen kuin terveyskeskuksessa toimivat. Erikoisalojen välillä ei näyttänyt olevan isoja eroja, mutta diagnostista alaa edustavat lääkärit olivat myötämielisempiä kuin kirurgisten alojen edustajat. Myös alle 35-vuotiaat lääkärit suhtautuivat julkistamiseen positiivisemmin kuin vanhemmat kollegat.

Meille on ilon ja luottamuksen aihe se, että 75 prosenttia viime vuonna tilaisuuksissamme luentoja pitäneistä lääkäreistä antoi suostumuksensa tietojensa julkistamiseen.

Olemme mielellämme mukana tässä yhteistyön läpinäkyvyyttä edistävässä tavassa toimia.

 

Peter Lindström
markkinointijohtaja
Orion Pharma  

 

30.5.2016