Annosjakelusta apua lääkehoitoon

Koneellinen annosjakelupalvelu ANJA lisää lääkitysturvallisuutta ja vapauttaa resursseja hoitotyöhön.

ANJA on apteekkien tarjoama koneellinen lääkkeiden annosjakelupalvelu. Sen avulla potilaan säännöllisesti käyttämät tabletit ja kapselit toimitetaan pienissä annospusseissa, joissa jokaisessa lukee potilaan nimi, lista lääkkeistä ja niiden tarkka annosteluajankohta. Aamuksi, päiväksi ja illaksi voidaan toimittaa omat annospussit.

Turvallista ja tarkkaa

ANJAn tarkoitus on tehdä lääkityksestä potilaille turvallisempaa, vähentää lääkehävikkiä ja vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa annostelusta varsinaiseen hoitotyöhön.

Palveluun sisältyy potilaan kokonaislääkityksen tarkistus yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Päällekkäiset tai vahingollisia yhteisvaikutuksia aiheuttavat lääkitykset karsitaan tai korvataan turvallisemmalla lääkkeellä. ANJAn mukana toimitetaan lääkityskortti, joka kertoo ajantasaisen tilanteen potilaan eri lääkityksistä. Tarkoituksena on lisätä lääketurvallisuutta, kun kokonaislääkitys on niin lääkärin, hoitohenkilökunnan kuin apteekin tiedossa.

Koneellinen annosjakelu on myös käsin tehtyä dosettijakelua virheettömämpää. Jokaisen annospussin sisältö tarkistetaan koneellisesti, valokuvataan ja koneen tunnistamat virheet tarkistetaan ja korjataan ennen annospussien lähettämistä apteekkiin. 

Vähemmän hävikkiä

Lääkkeet toimitetaan ANJAn kautta useimmiten viikon tai kahden erissä. Hävikkiä kertyy lääkitysten vaihtuessa vähemmän, sillä potilas maksaa vain toimitetuista lääkkeistä, ei kokonaisesta lääkepaketista. Annosjakelussa käytetään lääkevaihdon piirissä olevia edullisia lääkevalmisteita.

Annosjakelua suositellaan erityisesti iäkkäämmille, monilääkityille potilaille. Tällä hetkellä koneellisen annosjakelun piirissä on Suomessa arvioiden mukaan vasta noin 35 000 potilasta, kun Ruotsissa annosjakelu käsitti jo vuonna 2009 noin 185 000 henkeä.  Ruotsissa maksuttoman annosjakelupalvelun piiriin pääsevät lääkärin määräyksestä kaikki, joilla vaikeuksia selviytyä lääkkeiden turvallisesta käytöstä, Suomessa taas päätöksenteko on kuntakohtaista ja hinta potilaalle vaihtelee.

Koneellisen annosjakelun uskotaan kuitenkin myös Suomessa leviävän yhä laajemmalle väestön ikääntyessä ja terveydenhuollon työkuorman kasvaessa.  

ANJA-annosjakelupalvelua tuottaa PharmaService Oy, jonka omistavat Suomen Apteekkariliitto ja Orion.